B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

07 juli 2016

Twitter Bel200

Omdat Twitter geen info verstrekte over het aantal accounts in België, heb ik in januari 2015 de Twitter Bel200 gelanceerd. De Twitter Bel200 is een lijst van 200 Twitter-accounts, telkens 10 accounts in 20 categorieën (van leden van de regering over politiezones en cultuurhuizen tot een selectie van de social media incrowd). De mate waarin het aantal followers van deze 200 accounts evolueren zou een indicatie kunnen zijn van de activiteitsgraad van Twitter in België. De volledige lijst van de Twitter Bel 200 kan u raadplegen op Twitter : twitter.com/BVLG/lists/twitter-bel200/membersDe toename van het aantal followers van de Twitter Bel200-accounts is in juni 2016 lichtjes gedaald ten opzichte van de maand daarvoor, 1,6% in juni ten opzichte van 1,8% in mei. Van juni 2015 tot februari 2016 schommelde de maandelijkse toename rond de 2% per maand. In november 2015 vonden de aanslagen in Parijs plaats, in maart 2016 was Brussel spijtig genoeg de locatie waar er terreuraanslagen waren. In beide maanden was er sterkere stijging van de Twitter Bel200 (3,1%).


De categorie met de grootste absolute toename in juni 2016 was opnieuw "Radio en TV", gevolgd door "Kranten en Tijdschriften". De accounts van de media slagen er blijkbaar nog steeds in om veel followers aan te trekken. De grootste procentuele toename was voor "Musea" (+3,3%), gevolgd door de sportjournalisten (+2,2%) - zou het Europees Kampioenschap voetbal hier voor iets tussenzitten? De minst sterk groeiende categorie is de categorie "Social Media Incrowd" (+0,5%). Ook deze maand is Studio Brussel de account met de grootste toename, de account kende in juni netto 6.227 extra followers.De Twitter Bel200 non-profit bestaat uit 200 Twitter-accounts van non-profit organisaties. De volledige lijst kan u raadplegen op Twitter : twitter.com/BVLG/lists/twitter-bel200-non-profit/membersDe globale toename van het aantal followers van de 200 Twitter-accounts van non-profit organisaties bedroeg in juni 2016 2,3%, wat lager is dan de toename van 2,8% in mei 2016.
De sterkst groeiende categorie is "Openbaar Vervoer en Mobiliteit", zowel in absolute aantallen als relatief bekeken (toename van 4,7%), weliswaar met een minder sterke toename in vergelijking met vorige maand. De categorie "Jeugdhuizen" lijkt een abonnement op de laatste plaats te hebben, in juni 2016 was er sprake is van een toename van 0,5%, iets meer dan de maand voordien. De sterkte individuele groeier is net als vorige maand de Twitter-account STIB-MIVB met een netto toename van 3.693 followers (of +9,5%).


De Twitter Bel200 bedrijven bestaat uit 200 Twitter-accounts van bedrijven. De volledige lijst kan u raadplegen op Twitter : twitter.com/BVLG/lists/twitter-bel200-bedrijven/membersAls je de trend bekijkt op de onderstaande grafiek lijkt er van januari 2015 een dalende trend te zijn, met twee uitschieters (juli 2015 en maart 2016). In juni 2016 bedroeg de toename van het aantal followers van de 200 Twitter-accounts van bedrijven 1,2%, net dezelfde waarde als de maand voordien. Zou deze trend er op wijzen dat de Twitter-gebruikers minder en minder geneigd zijn om Twitter-accounts van bedrijven te volgen - zelfs indien deze bedrijven gebruik maken van de advertentiemogelijkheden die Twitter aanbiedt?

De categorie met de grootste procentuele toename van het aantal followers in juni 2016 was "Travel" (+2,2%). De categorie met de minst sterke toename van het aantal followers was "Food & Drinks" met slechts 0,2%. De grootste individuele toename was voor de account van Tomorrowland (net als vorige maand overigens), met netto 7.780 extra followers in juni 2016.
De toename van het aantal followers van de drie groepen van telkens 200 Twitter-accounts is in juni 2016 lager dan het niveau van de maanden darvoor. Tijdens crisismomenten - zoals de gebeurtenissen in Parijs in november 2015 of in Brussel in maart 2016 - lijkt Twitter een belangrijke rol te spelen, wat met zich meebrengt dat het aantal followers dan sterker stijgt. In "gewone" maanden lijkt de toename van het aantal followers terug te vallen. Zeker voor bedrijfsaccounts daalt de toename maand na maand (behoudens bijzondere omstandigheden). Uit al deze cijfers is niet uit te maken of de toename van het aantal followers van de 3 groepen van 200 accounts te maken heeft met nieuwe Twitter-gebruikers of bestaande Twitter-gebruikers die de weg naar de opgevolgde accounts gevonden hebben.
Maandag kon u kennis maken met de top 10 van Belgische politici op Twitter (dit bericht).  De rangschikking wordt aangevoerd door @eliodirupo die nog steeds een ruime voorsprong heeft op @charlesmichel.

Related Posts with Thumbnails