B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

16 augustus 2016

Twitter Bel200

Omdat Twitter geen info verstrekte over het aantal accounts in België, heb ik in februari 2015 de Twitter Bel200 gelanceerd. De Twitter Bel200 is een lijst van 200 Twitter-accounts, telkens 10 accounts in 20 categorieën (van leden van de regering over politiezones en cultuurhuizen tot een selectie van de social media incrowd). De mate waarin het aantal followers van deze 200 accounts evolueren zou een indicatie kunnen zijn van de activiteitsgraad van Twitter in België. De volledige lijst van de Twitter Bel 200 kan u raadplegen op Twitter : twitter.com/BVLG/lists/twitter-bel200/members

De toename van het aantal followers van de Twitter Bel200-accounts is in juli 2016 opnieuw gedaald ten opzichte van de maand daarvoor, 1,4% in juli ten opzichte van 1,6% in juni. Van juni 2015 tot februari 2016 schommelde de maandelijkse toename rond de 2% per maand. In november 2015 vonden de aanslagen in Parijs plaats, in maart 2016 was Brussel spijtig genoeg de locatie waar er terreuraanslagen waren. In beide maanden was er sterkere stijging van de Twitter Bel200 (3,1%).


De categorie met de grootste absolute toename in juli 2016 was opnieuw "Radio en TV", gevolgd door "Kranten en Tijdschriften", waarbij de toename iets minder was dan in juni. De grootste procentuele toename was net als vorige maand voor "Musea" (+3,3%), gevolgd door de voetbalploegen (+2,7%) - zou de start van de nationale competitie daar iets mee te maken hebben ? De minst sterk groeiende categorie is de categorie "Social Media Incrowd" (+0,4%). De account met de grootste toename is @Vannieuwkerke (VRT sportjournalist Karl Vannieuwkerke), de account kende in juli netto 6.650 extra followers.De Twitter Bel200 non-profit bestaat uit 200 Twitter-accounts van non-profit organisaties. De volledige lijst kan u raadplegen op Twitter : twitter.com/BVLG/lists/twitter-bel200-non-profit/members

De globale toename van het aantal followers van de 200 Twitter-accounts van non-profit organisaties bedroeg in juli 2016 2,2%, wat lager is dan de toename van 2,3% in juni 2016.

De sterkst groeiende categorie is "Openbaar Vervoer en Mobiliteit", zowel in absolute aantal als relatief bekeken (toename van 4,9%). De categorie "Jeugdhuizen" lijkt een abonnement op de laatste plaats te hebben, in juli 2016 was er sprake is van een toename van 0,3%, iets minder dan de maand voordien. De sterkte individuele groeier is net als vorige maand de Twitter-account STIB-MIVB met een netto toename van 4.973 followers (of +11,3%).De Twitter Bel200 bedrijven bestaat uit 200 Twitter-accounts van bedrijven. De volledige lijst kan u raadplegen op Twitter : twitter.com/BVLG/lists/twitter-bel200-bedrijven/members

In juli 2016 bedroeg de toename van het aantal followers van de 200 Twitter-accounts van bedrijven 1,5%, ten opzichte van 1,2% de maand voordien. Hiermee lijkt de dalende trend doorbroken te zijn. In het verleden waren er al twee uitschieters (juli 2015 en maart 2016). Het valt af te wachten of de stijging in julli 2016 een tijdelijke uitschieter is, of het begin van een nieuwe stijgende trend.

De categorie met de grootste procentuele toename van het aantal followers in juli 2016 was "Fashion" (+2,1%). De categorie met de minst sterke toename van het aantal followers was "Food & Drinks" met slechts 0,2%. De grootste individuele toename was voor de account van Tomorrowland (net als vorige maand overigens), met netto 37.284 extra followers in juli 2016, toevallig de maand waarin er nog een editie van dit festival plaatsvond. Ook vorig jaar kende deze account ook een sterkere toename in juli in vergelijking met de maanden daarvoor en erna.De toename van het aantal followers van twee van de drie groepen van telkens 200 Twitter-accounts is in juli 2016 lager dan het niveau van de maanden daarvoor. Tijdens crisismomenten - zoals de gebeurtenissen in Parijs in november 2015 of in Brussel in maart 2016 - lijkt Twitter een belangrijke rol te spelen, wat met zich meebrengt dat het aantal followers dan sterker stijgt. De gebeurtenissen in Nice in juni 2016 lijken echter geen significant effect te hebben gehad op de Belgische accounts. In "gewone" maanden lijkt de toename van het aantal followers eerder terug te vallen. Globaal gesproken slaagt Twitter er volgens recente berichten amper in om nieuwe gebruikers aan te trekken. Vermoedelijk speelt dit zich ook af in België. De toename bij de bedrijven zou kunnen samenvallen met het Tomorrowland-festival dat afgelopen maand plaatsvond.

Uit al deze cijfers is niet uit te maken of de toename van het aantal followers van de 3 groepen van 200 accounts te maken heeft met nieuwe Twitter-gebruikers of bestaande Twitter-gebruikers die de weg naar de opgevolgde accounts gevonden hebben..

Vorige week kon u kennis maken met de top 10 van Belgische politici op Twitter. De rangschikking wordt aangevoerd door @eliodirupo die nog steeds een ruime voorsprong heeft op @charlesmichel. Meer info in dit bericht.

Related Posts with Thumbnails