B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

19 september 2017

Top 5 N-VA politici op Twitter

Hieronder kan u kennis maken met de 5 meest populaire N-VA-politici op Twitter.
Partijvoorzitter Bart De Wever voert de lijst aan. Volgens zijn bio wordt zijn account beheerd door het partijsecretariaat. Het aantal berichten dat op zijn Twitter-account gepubliceerd wordt, is zeer bescheiden. De afgelopen 12 maanden waren het er slechts 88. De tweede meest populaire N-VA politicus op Twitter, staatssecretaris Theo Francken, is daarentegen veel actiever, met meer dan 4800 berichten op Twitter de afgelopen 12 maanden. Het aantal nieuwe followers van Theo Francken lag ook iets hoger dan de aangroei bij Bart De Wever (30.190 versus 26.600). De top 5 wordt vervolledigd met minister Jan Jambon, Siegfried Bracke, de voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en minister Johan Van Overtveldt.

Enkel Bart De Wever komt voor in de top 10 van Belgische politici op Twitter, zie dit bericht.
Maak ook kennis met de meesst populaire politici van de andere Vlaamse partij in de volgende berichten : CD&V, Groen, OpenVLD, sp.a en Vlaams Belang.

Related Posts with Thumbnails