B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

09 oktober 2006

De verkozen gemeenteraadsleden van Bertem

Het artikel Raadslid is mannelijke vijftiger van De Standaard gaat in op het geslacht en de leeftijdsverdeling van de verkozenen in de laatste gemeenteraadsverkiezingen.

Net een derde van de verkozenen in de gemeenteraadsverkiezingen is vrouw. … Vooral bij oudere kandidaten zijn de mannen duidelijk in de meerderheid, zo blijkt uit de officiële uitslagen van de stembusgang. Wat leeftijd betreft, is de groep van 46 tot 56-jarigen het best vertegenwoordigd. … Opvallend is dat bij de jongste kandidaten de vrouwen wel overheersen: 63 procent van de gemeenteraadsleden jonger dan 26 zijn vrouwen. Hoe ouder de gekozene, hoe groter de kans dat het om een man gaat - van de veertien verkozen 76-plussers is maar één vrouw.

Deze algemene vaststellingen gelden ook voor Bertem, de gemeente waar ik woon en waar ik bijgevolg mijn stem uitgebracht heb. Van de 21 verkozen gemeenteraadsleden zijn er 14 mannen en 7 vrouwen. De gemiddelde leeftijd van de verkozen gemeenteraadsleden is globaal 52 jaar, voor de mannen is het 54 jaar en voor de vrouwen is het 48 jaar. Op de site van VlaanderenKiest kan je de leeftijdsverdeling voor Bertem opvragen. De algemene trend wordt ook in Bertem bevestigd. Hoe jonger, hoe meer vrouwen, hoe ouder, hoe meer mannen.

Blijkbaar hebben nog een steeds een heleboel Bertemse burgers cliché gestemd.

Technorati : - -

Related Posts with Thumbnails