B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

15 oktober 2007

Lokale Belastingen

De Standaard meldt vandaag dat er in maar liefst 80 Vlaamse gemeenten de beslissing over de lokale belastingen (de opcentiemen) voor 2006 te laat gestemd is. Het gevolg hiervan is dat de inwoners deze belasting integraal kunnen terugvorderen. Spijtig genoeg bevat het artikel geen lijst van gemeenten Een korte zoektocht met Google leverde nog geen bruikbare lijst op. Ik ben benieuwd hoe lang het duurt eer een dergelijke lijst publiek gemaakt wordt.

Ik heb ook even gekeken of de kans er in zit dat de gemeente waar ik woon, Bertem, in de lijst van 80 opgenomen is. Op de site van de gemeente staat enkel aangegeven wat de tarieven zijn, de datum van de beslissing van de gemeenteraad wordt niet vermeld. De beslissing voor de lokale belastingen voor 2007 heeft de gemeente Bertem tijdens de raadzitting van maart 2007 genomen. Terugvordering voor 2007 zit er bijgevolg niet in. Voor 2006 is het nog af te wachten.

Het is maar de vraag of terugvordering van de belasting zo'n goede zaak is. Enerzijds hebben burgers recht op goed bestuur, wat inhoudt dat correcte besluiten tijdig genomen worden. Anderzijds zal het afdwingen van de terugbetalingen van de lokale belastingen door enkele alerte burgers tot gevolg hebben dat de onverwachte financiële put nadien zal moeten gevuld worden met andere middelen, versta hogere belastingen. De terugbetaling aan enkele alerte burgers die op hun rechten staan zal bijgevolg hoogstwaarschijnlijk gecompenseerd worden door hogere belastingen te betalen door alle burgers. Dit wordt nogmaals een zaak van persoonlijk belang versus groepsbelang.

Update 18/10/2007
Volgens dit bericht kunnen inwoners van 28 Vlaamse en 112 Waalse gemeenten en de helft van de Brusselse gemeenten de opcentiemen terugvorderen. De kans dat mijn gemeente er bij is dus vrij klein ...

Related Posts with Thumbnails