B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

03 april 2009

Lijstnummers

Bij de verkiezingen in België moet elke politieke partij een lijst van kandidaten indienen. Deze lijsten krijgen een nummer. Dit nummer bepaalt de volgorde op het stemformulier. Partijen die er in slagen voldoende handtekeningen van aftredende politici te verzamelen krijgen een nationaal nummer. De lijstnummers voor de komende Europese en regionale verkiezingen zijn vandaag toegekend. Lijsten die geen of onvoldoende handtekeningen konden verzamelen krijgen later een nummer. Lijst Dedecker kreeg bijvoorbeeld in 2007 voor de federale verkiezingen geen nationaal nummer.

De onderstaande tabel geeft voor de verkiezingen vanaf 2000 telkens de toegekende lijstnummers per partij. Klik op de tabel voor een grotere versie.


Het zicht van de verschillende lijstnummers per partij doorheen de verschillende verkiezingen kan je hieronder vinden. Sp.a lijkt iets vaker dan de andere partijen een laag nummer te krijgen. Deze partij kreeg immers 2 keer lijstnummer 1 en één keer lijstnummer 2. Maar dit is ongetwijfeld puur toeval.


Hierbij nogmaals het detail van alle toegekende lijstnummers voor de verkiezingen sinds 2000.

2009 Europese en regionale verkiezingen
1 sp.a
2 PS
3 cdH
4 SLP
5 N-VA
6 Groen!
7 Vlaams Belang
8 MR
9 CD&V
10 Ecolo
11 Open Vld
12 Lijst Dedecker

Aan FN werd geen nationaal nummer toegekend.

2007 Federale verkiezingen
1 FN
2 cdH
3 CD&V/N-VA
4 Vlaams Belang
5 MR
6 Open Vld
7 PS
8 Groen!
9 sp.a-Spirit
10 Ecolo

Lijst Dedecker kreeg geen nationaal nummer toegekend, maar kreeg nadien nummer 11.

2006 Gemeenteraads- en provinciale verkiezingen, nummer voor Vlaanderen
1 sp.a
2 VLD
3 Spirit
4 N-VA
5 Groen!
6 Vlaams Belang
7 CD&V

2004 Europese en regionale verkiezingen
1 cdH
2 FN
3 VLD-Vivant
4 MR
5 Ecolo
6 sp.a-Spirit
7 PS
8 CD&V/N-VA
9 Groen!
10 Vlaams Blok

2003 Federale verkiezingen
1 N-VA
2 sp.a-Spirit
3 MR
4 Ecolo
5 Vlaams Blok
6 CD&V
7 cdH
8 VLD
9 PS
10 Agalev

Er waren geen nationale nummers voor FN en Vivant.

2000 Gemeenteraadsverkiezingen
1 Agalev
2 Ecolo
3 PRL-FDF
4 SP
5 PS
6 PRL
7 CVP
8 PSC
9 VU-ID
10 PRL-MCC
11 VLD
12 Vlaams Blok
13 FN

Related Posts with Thumbnails