B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

16 juni 2009

Twitter patronen

Als je cijfertjes wil verzamelen over de Twitter gebruikers kan je op verschillende sites je gading vinden, neem maar een kijkje op de onderstaande sites.

Twanalyst
Tweepguide
Tweeteffect
Tweetrush
Twinfluence
Twistory
Twitalyzer
Twitteranalyzer
Twitterfriends
Twittersheep
Twitterstats
Xefer

In dit bericht wil ik even kijken naar het aantal berichten in de tijd voor een aantal Belgisch Twitter users. Alleen al de evolutie in de tijd bekijken levert interessante vaststellingen op. De Twitter API laat enkel maar toe de laatste 3200 berichten op te vragen. Vandaar dat de grafieken voor de Twitter gebruikers met een hoog debiet aan Twitter boodschappen beperkt zijn tot de laatste boodschappen.

De Belgische Twitter user die tot nu toe het vaakst berichten gepubliceerd heeft is @dsonline met zojuist reeds meer dan 166.000 Twitter berichten. Als je follower bent van deze Twitter user, dan krijg je dagelijks tussen de 100 en 200 berichten te lezen.


@bartvanbelle is Twitter master bij Corelio, de uitgever van onder meer De Standaard. Bart wisselt drukke Twitterdagen - tot meer dan 40 berichten - af met Twitterloze dagen.


Een van de meest prominente vrouwelijke Twitter gebruikers in Belgie is @bnox (Clo Willaerts). Haar laatste 3200 Twitter berichten vertonen nog een piek op 12/12/2008. In de loop van 2009 zit haar ritme rond de 20 berichten per dag.


@clopin laat een lichtjes dalende trend zien.


@Inferis laat nog een sterkere dalende trend zien.


Gelukkig zijn er ook Twitter gebruikers met een stijgende trend, bijvoorbeeld @pvw2180.


@kies09 is een Twitter account opgezet door De Standaard in het kader van de voorbije regionale en Europese verkiezingen. Zoals kan verwacht worden was er een piek vlak na de verkiezingszondag. Er kan verwacht worden dat er binnenkort amper nieuwe berichten zullen bijkomen.


Er wordt op Twitter gefluisterd dat @pascalvyncke de hand zou hebben in een heleboel uitvindingen. Qua gebruik van Twitter steekt hij er zeker niet boven uit.


@pforret heeft een heleboel andere personen er toe aangezet om Twitter te gebruiken. Zelf is zijn Twitterpatroon zeer onregelmatig.


Mijn Twitterpatroon (@bvlg) is zeer onregelmatig. Overdag zal je niet zo vaak Twitterberichten van mijn hand opmerken, tenzij ik op een event aanwezig ben. De verschillende pieken worden verklaard door event-tweets : barcamp's, pecha kucha, plugg, Microsoft events, blogboat, site van het jaar, kursaal seminars, twunches, ...


Zo ziet u maar dat er verschillende patronen zijn in de Twitter berichten van Twitter gebruikers doorheen de tijd.

1 Bedenking(en) :
Blogger Pietel had op 19 juni, 2009 13:20, de volgende bedenking ...

En met welke tool heb je deze stats gemaakt? Ik kom die precies niet in het andere lijstje tegen.

 

Heeft u ook een bedenking ?

<< Home

Related Posts with Thumbnails