B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

14 september 2009

100 miljoen bezoekers

Voorbije zaterdag verwelkomde de Efteling de 100 miljoenste bezoeker. Toevallig heb ik die dag ook de Efteling bezocht. Toen ik zaterdagmorgen na eventjes aanschuiven eindelijk in het park kwam viel het al op dat er iets aan de hand was. Er stond een mooi uitgedoste koets, allerlei camera-ploegen waren present, er stonden een heleboel verklede personages. Spijtig genoeg was ik niet de uitverkorene. Je kan je natuurlijk wel afvragen of de uitgekozen oma wel effectief de 100 miljoenste bezoeker was. Zijn alle bezoekers in de loop van de jaren (sinds 1952 !) wel correct geteld ? Hoe zit het met personen die hun tickets vooraf kopen, in België bijvoorbeeld in de Jetaircenters of de Dexia geldautomaten ? Een oma en opa met kinderen en kleinkinderen zijn marketingewijs natuurlijk zeer interessant om mee uit pakken. Ik maakte deel uit van een groep van een 30-tal personen. Deze konden onmogelijk allemaal in de koets, de feesttaart zou veel te snel op geweest zijn en we zouden veel moeilijker met z'n allen op de foto gepast hebben. Elders heb ik ook nog dergelijke bedenkingen gevonden.

De problematiek van het correct tellen van bezoekers komt ook bij websites voor. Vrij snel toen ik dit blog startte heb ik een Sitemeter teller en een Onestat teller toegevoegd aan het blog template. Beide geven inzicht in het aantal bezoekers. Google Analytics was toen nog niet beschikbaar. Beide tellers geven verschillende resultaten. Op dit ogenblik heeft Sitemeter reeds 155.076 bezoeken geïdentificeerd. Onestat heeft het over 151.679 bezoeken van 125.388 unieke bezoekers.

Onestat


Sitemeter


In ieder geval zal ik nog even moeten wachten op de 100 miljoenste bezoeker aan dit blog. Ik heb dus nog even tijd om na te denken met welke attenties ik deze bezoeker zal overladen, misschien met een ticket voor De Efteling ?

Related Posts with Thumbnails