B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

25 november 2009

Michelin sterrenrestaurants

Deze week heeft Michelin editie 2010 gelanceerd van de Rode Gids voor België en Luxemburg. Een select aantal restaurants in deze Rode Gids krijgt sterren toegewezen, als een teken van appreciatie van de controleurs van Michelin. Het feit dat sommige restaurants voor de eerste keer opgenomen worden in de lijst, dat sommige restaurants een ster extra krijgen of dat sommige restaurants een ster (of meer) verliezen, of zelfs niet meer opgenomen zijn is groot nieuws, wat de nodige media-belangstelling tot gevolg heeft.

Toen ik de lijst van Belgische sterrenrestaurants bekeek viel het mij op dat ik enkele restaurants al met een bezoek vereerd heb. Bij een iets nadere blik viel het mij op dat de restaurants geografisch niet gelijkmatig verdeeld waren. De onderstaande grafiek geeft aan hoe de 2 Belgische restaurants met drie sterren, de 13 restaurants met twee sterren en de 86 restaurants met één ster verdeeld zijn over de gewesten en over de provincies. Enkel in Vlaanderen kan je op dit ogenblik driesterren-restaurants terugvinden, maken de Franstaligen hier geen probleem van wegens een communautair onevenwicht ?


De Belgische bevolking is niet gelijkmatig verdeeld over de provincies. Sommige provincies tellen een pak meer inwoners, andere dan weer een heleboel minder. In West-Vlaanderen zijn er 54.785 inwoners per sterrenrestaurant, in Vlaams-Brabant zijn het er veel meer, meer bepaald 176.705. Gelijkaardige verschillen doen zich ook in het Waals Gewest voor. Provincie Luxemburg heeft 52.817 inwoners per restaurant, voor Henegouwen zijn het er 325.024.


Ik heb ook even rondgekeken hoe de Belgische cijfers zich verhouden tot de cijfers van de ons omringende landen. In de Franstalige editie van Wikipedia kan je een overzicht vinden van het aantal sterrenrestaurants per land. De cijfers zijn echter niet volledig up to date. De cijfers van de edities 2010 ontbreken voorlopig nog. De editie 2010 van de Michelin-gids is echter nog niet voor alle Europese landen reeds verschenen. Maar gelukkig heb ik cijfers gevonden voor Luxemburg, Nederland, Duitsland, Italië en Zwitserland.

Dit leidt tot het volgende resultaat van aantal inwoners per sterrenrestaurant. In Luxemburg (met 13 sterrenrestaurants en 491.775 inwoners - bron Wikipedia) zijn er 37.829 inwoners per sterrenrestaurant, in Duitsland zijn er 225 sterrenrestaurants voor 82.329.758 inwoners (bron Wikipedia), wat neerkomt op 365.910 inwoners per sterrenrestaurant. Zou de conclusie dat de Duitsers minder culinair aangelegd zijn een correcte analyse zijn ?


De verhouding van het aantal restaurants met 1, 2 of 3 sterren per land is over de 6 beschouwde landen vrij stabiel. Zo'n 85% van de sterrenrestaurants heeft één ster, 10 tot 15% van de sterrenrestaurants heeft 2 sterren, zo'n 2 tot 4% van de sterrenrestaurants belandde in de topcategorie met 3 sterren.


Zou het respecteren van de verhoudingen tussen het aantal sterren een mogelijke verklaring zijn dat er nog geen derde Belgisch restaurant met drie sterren is (Comme Chez Soi bijvoorbeeld) ?

Related Posts with Thumbnails