B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

14 september 2006

VRTnieuws - tevredenheidsenquête inwoners Bertem

Op de VRTnieuws website kunnen inwoners van een gemeente hun idee geven over de tevredenheid over een aantal aandachtspunten voor hun gemeente. Reeds 94 personen hebben hun mening te kennen gegeven over Bertem, de gemeente waar ik woon. Dit zijn de resultaten.


De 94 personen die hun mening te kennen hebben gegeven over Bertem zijn het meest tevreden over de veiligheid en het minst over het verkeer. Ze wonen er het graagst omdat ze er een goede woning gevonden hebben. Mooie straten en pleinen vinden ze er echter niet.

Inwoners van Bertem die de enquête nog niet ingevuld hebben, geef ook jullie mening !

Technorati : - -

1 Bedenking(en) :
Anonymous Anoniem had op 04 oktober, 2006 09:02, de volgende bedenking ...

Zoals wel meer enquêtes op het internet is ook deze wetenschappelijk niet verantwoord: je kan ongestoord meer dan 1 keer stemmen en gezien het beperkt aantal antwoorden is het "vervalsen" van de resultaten al te makkelijk. Het is dus niet veel meer dan goedkoop amusement. Bovendien liet ook de technische uitwerking flink te wensen over. Wellicht heb ik er niet als enige over geklaagd want het schijnt ondertussen een beetje rechtgezet, maar aanvankelijk was stemmen moeilijk omwille van de slecht toegepaste anti-robot controle. Die vereist dus het overtypen van een GIF met lettertekens, maar dat bleek hoofdlettergevoelig en op die GIF was niet uit te maken of een v, w, x, z, y, o, c ... in upper- of in lowercase was afgebeeld. Het aantal stemmen was aanvankelijk dus zéér laag...

 

Heeft u ook een bedenking ?

<< Home

Related Posts with Thumbnails