B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

29 november 2006

Bertem - samenwerkingsovereenkomst op vlak van milieu

Op de website www.samenwerkingsovereenkomst.be van de Vlaamse Overheid staat de onderstaande tekst.
De samenwerkingsovereenkomst is een vrijwillige overeenkomst die een gemeente of provincie afsluit met de Vlaamse overheid op vlak van milieu. In ruil voor het uitvoeren van een aantal taken krijgt ze financiële en inhoudelijke ondersteuning van de Vlaamse overheid. De gemeente of provincie kan zelf kiezen welke onderdelen van de overeenkomst ze ondertekent en welke ambitieniveaus ze wenst te behalen.

De gemeente of provincie kan zelf kiezen welke onderdelen van de overeenkomst ze ondertekent en welke ambitieniveaus ze wenst te behalen.
Je kan er ook nagaan welk engagement je eigen gemeente aangegaan heeft. De informatie van de website heeft betrekking op de gegevens van 2005. Even kijken hoe de gemeente Bertem - waar ik woon - voor de dag komt.


Het bestuur van de gemeente Bertem heeft voor de meeste criteria voor het ambitieniveau 1 : toegankelijk gekozen, wat duidelijk niet ambitieus is. De site geeft ook een lijst van gemeentes waarmee de gekozen gemeente kan vergeleken worden, waarbij gekeken wordt naar oppervlakte en aantal inwoners.


Er zijn spijtig genoeg nog gemeentes die helemaal geen ambitie hebben (bijvoorbeeld Dentergem, Ledgem of Zwalm). Gelukkig zijn er gemeentes (zoals De Panne) die zeer ambitieus zijn.

Ten slotte even naar de buurgemeentes van Bertem kijken.
Leuven : voor 6 criteria niveau 2 : verregaand
Herent : voor 6 criteria niveau 2 : verregaand
Oud-Heverlee : voor 8 criteria niveau 2 : verregaand
Huldenberg : voor 5 criteria niveau 2 : verregaand
Te vergelijken met ...
Bertem : voor geen enkel criterium niveau 2 : verregaand

De gemeente Bertem komt uit deze vergelijking als de minst goede leerling voor de dag. Misschien is de situatie in de loop van 2006 reeds rechtgezet. Indien zelfs dit niet het geval zou zijn, hoop ik dat het nieuwe gemeentebestuur (wat eigenlijk een voortzetting is van het vorige gemeentebestuur) binnenkort alsnog de situatie rechtzet.

Technorati : - - -

1 Bedenking(en) :
Anonymous Anoniem had op 30 november, 2006 10:22, de volgende bedenking ...

Zwalm, je noemt er daar weer een...

Nu ja, zulke zaken zijn hopelijk verleden tijd vanaf nieuwjaar. Basiel is gewipt. We mogen in Zwalm terug enige ambitie beginnen koesteren!

 

Heeft u ook een bedenking ?

<< Home

Related Posts with Thumbnails