B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

14 augustus 2007

Reclame

Toevallig viel mijn oog vandaag op twee berichten die met reclame op het internet te maken hebben.

Volgens berichten in enkele Vlaamse kranten vandaag groeit de reclame via internet explosief. De uitgaven voor advertenties op het internet bedroegen voor de eerste zes maanden van dit jaar 41,1 miljoen euro, 131 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Indien deze groei zich zou voortzetten wordt er dit jaar vermoedelijk meer geld uitgegeven aan advertenties op het internet dan aan huis-aan-huisreclame. De uitgaven voor internet-advertenties blijven in verhouding tot de globale uitgaven nog beperkt, namelijk slechts 2,7 procent.

In een bericht van Veronis Suhler Stevenson, een Amerikaanse venture capitalist, was dan weer te lezen dat uitgaven voor reclame op het internet in de Verenigde Staten in 2011 belangrijker zullen zijn dan advertenties in de pers.

Of dit in België ook zo zal zijn valt nog af te wachten.

Technorati :

Related Posts with Thumbnails