B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

31 oktober 2007

Journalisten en het gebruik van het Internet

Het doel van de 2007 Journalist Survey on Media Relations Practices survey was na te gaan hoe journalisten het Internet gebruiken in het kader van hun journalistiek werk. De conclusies van dit onderzoek, uitgevoerd in opdracht van Bulldog Reporter en TEKgroup International, Inc., zijn gebaseerd op 2046 antwoorden op een enquete uitgevoerd in oktober 2007.

Meer dan 87% van de respondenten gaf aan een journalistieke functie uit te oefenen : reporter/writer, correspondent/columnist of editor/editorial staff. De 2046 respondenten waren werkzaam voor diverse media (kranten, tijdschriften, lokale & nationale televisie, lokale & nationale radio, online diensten). De onderwerpen waarover ze berichtgeving verzorgden waren zeer divers : van accounting tot transportation. In de berichtgeving over dit onderzoek wordt niets vermeld over de geografische herkomst van de antwoorden. Vermoedelijk werd het onderzoek gedaan bij personen werkzaam in de Verenigde Staten.

In de survey werd ook aandacht besteed aan het gebruik van blogs, social media en RSS-feeds. De antwoorden op deze vragen tonen aan dat er enerzijds een groep van journalisten is die helemaal geen gebruik maakt van blogs, social media en RSS-feeds. De groep die er wel gebruik van maakt is gelukkig veel groter. Bovendien zijn er reeds een heleboel journalisten die zeer intensief gebruik maken van deze nieuwe mogelijkheden.

31% van de respondenten verklaarde nooit blogs te lezen, 25,9% verklaarde 5 of meer blogs op te volgen. In sommige domeinen was het aandeel van personen die 5 of meer blogs opvolgen aanzienlijk hoger. Voor het domein business and consumer technology bedroeg dit 45%, voor het domein overheid en politiek 42%.

32,6% van de respondenten maakt geen gebruik van “social media” websites (zoals YouTube, FaceBook of MySpace) voor research in het kader van hun werk als journalist.

15,8% gaat doorgaans één keer per maand een kijkje nemen, 13,3% doorgaans één keer per week en 14,9% zelfs meer dan één keer per week.

62,7% van de respondenten maakt geen gebruik van RSS-feeds van blogs, podcasts, videocasts of andere nieuwsdiensten. 15,9% is daarentegen geabonneerd op 5 of meer dergelijke RSS-feeds.

Op de vraag "What has been the greatest change in the way you practice journalism due to new Internet technology?" heeft 78,9% van de respondenten het volgende antwoord aangekruisd : "I can now research corporate and other news online 24 hours a day".

Hoeveel journalisten zouden deze blog in het algemeen en dit bericht in het bijzonder lezen en eventueel verwerken in hun journalistiek werk ?

3 Bedenking(en) :
Anonymous Anoniem had op 31 oktober, 2007 17:31, de volgende bedenking ...

Er is er al één die dit leest (en zelf twee blogs heeft). Ik raadpleeg zelf ook wel blogs voor mijn werk en soms zitten daar wel leuke nieuwtjes tussen die je in de 'reguliere kanalen' niet vindt.

 
Anonymous Anoniem had op 31 oktober, 2007 18:58, de volgende bedenking ...

*wijst naar koen zijn reactie* What he says... Ook ik ben een trouwe volgeling.


Als ik op de werkvloer rond mij kijk, ben ik niet eens zo verbaasd door deze cijfers. Alleen het gebruik van RSS-feeds had ik hoger ingeschat. Je zou denken dat dat intussen toch al meer ingeburgerd zou zijn...

 
Anonymous Anoniem had op 01 november, 2007 00:55, de volgende bedenking ...

Nog eentje en we kunnen kaarten. :-)

 

Heeft u ook een bedenking ?

<< Home

Related Posts with Thumbnails