B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

28 maart 2008

Interview

De Krant Van Blogland (KVBL) heeft mij zojuist gecontacteerd voor een interview. In primeur kan ik hier alvast hun vragen en mijn antwoorden geven.

KVBL : Waarvoor staat de BVLG blog ?

BVLG : De BVLG blog is een middel voor mij om mijn bedenkingen aan de wereld kenbaar te maken. Het is belangrijk te vermelden dat de BVLG blog een serieuze blog is. Hier wordt over ernstige onderwerpen geschreven.

KVBL : Kan u enkele voorbeelden geven van typische onderwerpen die op uw blog aan bod komen ?

BVLG : De berichten op de BVLG blog zijn zeer gevarieerd. Zoals reeds eerder vermeld tracht ik in de berichten steeds een ernstig onderwerp aan bod te laten komen, bijvoorbeeld auto's, verkeer, Vlaamse schoonheden, wilde beesten, politiek of programmeertalen.

KVBL : Gaat u soms shoppen voor uw blog ?

BVLG : Betaalde berichten zal u hier niet vinden. Personen of bedrijven die hopen op een bericht op dit over hun producten of diensten mogen mij steeds iets toesturen, bijvoorbeeld enkele blikjes Fanta, spraakherkenningssoftware, een Bongo-bon, een T-shirt, een mini race-auto, ... Ik garandeer echter niet dat toegestuurde zendingen aan bod zullen komen in de berichten.

Aan de andere kant, als ik zelf ga shoppen, zal ik op dit blog soms wel eens uiting geven van mijn tevredenheid of ontevredenheid over de aangekochte producten of diensten. Over mijn Garmin Nuvi GPS ben ik bijvoorbeeld best te spreken.

KVBL : Hoe ziet een ideale blog er voor u uit ?

BVLG : Een blog moet een goede symbiose zijn van een mooie interface, interessante onderwerpen, een aangename schrijfstijl en een actief lezerspubliek.

KVBL : Hoe zit het met het onderhoud van dit blog ?

BVLG : Gelukkig is er aan een blog niet al te veel onderhoud. In de beginfaze heb ik allerlei toeters en bellen in de template en in de sidebar toegevoegd. Sommige van deze toeters en bellen lieten mij toe wat cijfertjes te bekijken over deze blog. Onlangs heb ik lenteschoonmaak gehouden en zijn een heleboel van deze toeters en bellen in de prullenmand beland. Gezien dit blog bovendien gehost wordt op servers bij Google hoef ik deze ook niet te onderhouden.

KVBL : Wat is de relatie van BVLG blog met kinderen ?

BVLG : Gezien op dit blog serieuze onderwerpen aan bod komen veronderstel ik dat weinig kinderen dit blog lezen, wat misschien maar goed is, een te grote dosis serieuze berichten kan immers ook een tegenreactie opwerken, wat gelukkig bij volwassenen veel minder het geval is vermits deze bij de uitoefening van hun professionele activiteiten steeds voldoende aandacht moeten besteden aan serieuze zaken zodat het lezen van dit blog mooi aansluit bij hun professionele activiteiten. Als je "kinderen" in een andere context beschouwt, kan je zeggen dat dit blog reeds een kindje gekregen heeft, onder de vorm van een blog die exclusief aan het fenomeen Twitter gewijd is.

KVBL : Heeft u de indruk dat de lezers uw berichten soms niet goed begrijpen ?

BVLG : Dat is natuurlijk een delicate vraag. Ik zou enerzijds graag mijn joker inzetten om deze vraag over te slaan. Aan de andere kant wil ik gerust de uitdaging aangaan. De kwestie hangt natuurlijk nauw samen met wat je juist bedoelt met niet goed begrijpen. Het Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal omschrijft begrijpen in de eerste plaats als "met het verstand vatten; de aard, betekenis, het gevolg van iets, het karakter enz. van iem. zich in de geest naar waarheid voorstellen". Ik zou de vraag bijgevolg kunnen interpreteren als beschikken de lezers van dit blog volgens mij over voldoende verstandelijk vermogen om dit blog naar waarde te schatten. Ik wil nogmaals teruggrijpen naar wat eerder gesteld is, namelijk dat dit blog een ernstig karakter heeft. De omschrijving van begrijpen verwijst terecht naar "naar waarheid voorstellen", wat in de context van het ernstig karakter van dit blog volkomen op zijn plaats is. Is dit wat u begreep onder uw vraagstelling ?

KVBL : Is er nog iets dat u aan de lezers van de Krant Van Blogland kwijt wil ?

BVLG : Ik bedank de Krant Van Blogland voor de mogelijkheid de persoon achter de BVLG blog te belichten. Het doet mij een waar genoegen eindelijk eens met mijn serieus verhaal naar buiten te kunnen komen.


Met dank aan de w**v*nw**k voor inspiratie.

PS Enkele maanden terug verscheen reeds dit interview in een andere krant.

Related Posts with Thumbnails