B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

23 april 2008

Trendpedia

Attentio heeft een nieuwe versie van Trendpedia gelanceerd. Trendpedia is een blog trends tracker. Voor maximaal drie zoektermen bekom je zowel een grafiek als rechtstreekse links naar blogberichten waar de zoektermen voorkomen. Door op de grafiek te klikken kan je bovendien nog een extra tab met verwijzingen naar de blogberichten van de aangeklikte dag. Via advanced search kan je nog een taal opgeven.

Enkele maanden terug was Trendpedia overigens al aan bod gekomen op dit blog (in dit bericht).

Ik heb nogmaals gezocht welke resultaten Trendpedia vindt voor "bvlg".De grafiek van Trendpedia heeft steeds betrekking op de laatste drie maanden. Het is niet duidelijk hoeveel blogs Trendpedia nu reeds opvolgt. Op de site staat ook niet aangegeven hoe je nieuwe blogs eventueel kan aanmelden.

Trendpedia is een mooie aanvulling op de reeds beschikbare publiek beschikbare blog trend tools (waaronder Technorati, Blogpulse en Icerocket). De toekomst zal uitwisselen of het aantal door Trendpedia gevolgde blogs voldoende is en of de meest relevante blogs opgevolgd worden. Het goede nieuws is dat dit blog hier reeds gekend is door Trendpedia.

Technorati : - -

Related Posts with Thumbnails