B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

14 september 2008

Taalgebruik in Brussel

De keuze voor statistiek van de week is deze keer gevallen op het taalgebruik in Brussel. Informatie over het taalgebruik in Brussel is beschikbaar op de Boordtabel taalgebruik in Brussel op de Brio website, het Brussels Informatie-, Documentatie- en Onderzoekscentrum.

Indeling in taalgroepen naar nationaliteit (waarbij de taal waarmee de respondent met zijn ouders spreekt, als basis geldt)


Taalbereik van de talen in Brussel (talenkennis op basis van zelf-gerapporteerd kennis)


De beide tabellen komen uit de zeer gedetailleerde studie : Taalgebruik in Brussel, Taalverhoudingen, taalverschuivingen en taalindentiteit in een meertalige stad. Deze studie is in PDF versie beschikbaar op de Brio website. Spijtig genoeg dateren deze cijfers uit 2001. Dit onderzoek zou naar verluidt momenteel geactualiseerd worden.

Technorati : - - - -

Related Posts with Thumbnails