B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

28 september 2008

Tijdsbestedingsonderzoek

Op de site time-use.be kan je de resultaten vinden van een grootschaling tijdsbestedingsonderzoek. Over een periode van zes jaar (van 1999 tot 2005) hielden meerdere duizenden personen in Vlaanderen, Brussel en Wallonië hun tijdsbesteding bij. De gegevens die hierbij verzameld werden vormen een leuke bron van cijfertjes waar je zelf mee aan de slag kan gaan. Vandaar dit bericht in het kader van de reeks statistiek van de week.

Ik heb even een kleine test gedaan, ik heb gekeken naar de tijdsbesteding van universitair opgeleide personen (mannen en vrouwen), woonachtig in de drie gewesten (Vlaanderen, Brussel en Wallonië). De tabel hieronder geeft de cijfertjes.


Uit een eerste poging van grafiek, een excel stacked bar chart van de percentages, waarbij de gegevens eerst per gewest en daarna per geslacht gegeven worden, kon ik de volgende conclusies afleiden :
* inwoners van Wallonië doen iets minder vaak betaald werk (waar hebben we dat nog gehoord ...)
* inwoners van Wallonië besteden iets meer tijd aan persoonlijke verzorging
* inwoners van Brussel hebben iets minder sociale contacten


Uit een tweede poging, met dezelfde cijfers, maar nu worden eerst de gegevens van de mannen getoond en vervolgens de gegevens van de vrouwen.
* mannen besteden meer tijd aan betaald werk (waar hebben we dat nog gehoord ...)
* vrouwen besteden meer tijd aan huishoudelijk werk
* mannen besteden meer tijd aan vrije tijd (voetbal en naar café gaan en zo ...)


Het hangt er dus van af hoe je de cijfers rangschikt en voorstelt. Een stacked bar chart is overigens niet het meest handige instrument om verschillen op te sporen.

Technorati : - -

Related Posts with Thumbnails