B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

26 september 2008

Vlaamse Politieke Partijen op Linkedin

Linkedin is een social networkingsite die vaak aan bod komt op deze blog. Voor dit bericht heb ik nagegaan in welke mate de Vlaamse politieke partijen reeds gebruik maken van Linkedin. Voor elke partij heb ik nagegaan hoeveel Linkedin users expliciet de naam van de partij in hun profiel vermelden. Daarnaast heb ik nagegaan of er reeds een Linkedin Group bestond voor de partijleden en sympatisanten. Bovendien heb ik ook nog geverifieerd of de voorzitter van de partij een profiel op Linkedin heeft. Hieronder vindt u de info over de verschillende Vlaamse partijen, waarbij de partijen in alfabetische volgorde gerangschikt staan.

CD&V
235 Linkedin users vermelden CD&V in hun profiel.
Er is sinds 1 mei 2008 een Linkedin Group met 46 members.
Voorzitter Marianne Thyssen heeft geen profiel op Linkedin.


Groen
Het is niet mogelijk uit te maken hoeveel Linkedin users vermelden in hun profiel verwijzen naar de politieke partij Groen, gezien dit woord ook voorkomt in familienamen en allerlei bedrijfsnamen.
Er is sinds 19 mei 2008 een Linkedin Group met 10 members.
Voorzitter Mieke Vogels heeft geen profiel op Linkedin.


N-VA
58 Linkedin users vermelden N-VA in hun profiel.
Er is sinds 27 juni 2008 een Linkedin Group met 24 leden.
Voorzitter Bart De Wever heeft geen profiel op Linkedin.


Open VLD
158 Linkedin users vermelden Open VLD in hun profiel.
Er is sinds 11 augustus 2008 een Linkedin Group met 42 leden.
Voorzitter Bart Somers heeft geen profiel op Linkedin.


sp.a
231 Linkedin users vermelden sp.a in hun profiel.
Er is sinds 15 augustus 2008 een Linkedin Group met 71 leden.
Voorzitter Caroline Gennez is aanwezig op Linkedin, ze heeft 232 connecties.


Vlaams Belang
11 Linkedin users vermelden Vlaams Belang in hun profiel.
De partij heeft nog geen Linkedin Group opgestart.
Voorzitter Bruno Valkeniers heeft een verouderd profiel toen hij nog bij Hesse-Noord Natie actief was, het profiel telt slechts één enkele connectie.


VlaamsProgressieven
19 Linkedin users vermelden VlaamsProgressieven in hun profiel.
De partij heeft nog geen Linkedin Group opgestart.
Voorzitter Bettina Geysen heeft een verouderd profiel, Spirit wordt nog steeds vermeld, ze heeft 95 connecties.


De meeste Vlaamse partijen hebben op één of andere manier de weg gevonden naar Linkedin. Pioniers zijn de partijleden die in hun profiel vermelden dat ze lid zijn van de partij. De reeds opgestarte Linkedin Groups worden slechts in beperkte mate gebruikt. Verschillende voorzitters moeten nog aangepord worden om ook op Linkedin aanwezig te zijn. Verwonderlijk is dat de sp.a de partij is die het meest prominent aanwezig is op Linkedin. Uit een recent overzicht van de populariteit in de blogosfeer van de politici bleek er geen enkele sp.a mandataris in de top 20 voor te komen. Hoog scoren qua populariteit in de blogosfeer heeft bijgevolg niets te maken met aanwezigheid op een (professionele) social networking site.

Dit bericht is een momentopname. U kan zelf op de verschillende links op dit bericht klikken om na te gaan of de situatie ondertussen gewijzigd is, bijvoorbeeld wat betreft het aantal personen die naar de partij verwijzen of het aantal leden van de Linkedin Groups. Het kan zijn dat u meer of minder zoekresultaten bekomt, afhankelijk van de grootte van uw Linkedin-netwerk.

Technorati : - -

Related Posts with Thumbnails