B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

23 september 2008

Blog Quotiënt Belgische Politici

In 2007 kon u op dit blog verschillende berichten lezen over het Blog Quotiënt. Het Blog Quotiënt of BQ is een maat voor de mate waarin een naam voorkomt in de blogosfeer. Het Blog Quotiënt is het aantal zoekresultaten dat verschillende blogsearch engines gecombineerd vinden voor een opgegeven naam. Het BQ is gelijk aan GBQ + TQ + IBQ, waarbij de afkortingen staan voor
GBQ = Google Blogsearch Quotiënt
TQ = Technorati Quotiënt
IBQ = Icerocket Blogsearch Quotiënt.

De eerste rangschikking van januari 2007 werd aangevoerd door Guy Verhofstadt, gevolgd door Yves Leterme. In de editie van juni 2007 stond Guy Verhofstadt nog steeds vooraan, gevolgd op respectabele afstand door Yves Leterme.

Het ophouden van het kartel tussen CD&V en N-VA leek mij een mooie aanleiding om het Blog Quotiënt nogmaals van stal te halen. Hieronder vindt u alvast de top 20 van de Belgische politici. De rangschikking wordt niet meer aangevoerd door Guy Verhofstadt maar wel met grote voorsprong door Yves Leterme. Op de tweede plaats staat nog steeds Guy Verhofstadt, die op dit ogenblik niet meer actief is in de Belgische politiek.

De top 20 telt 13 Nederlandstaligen en 7 Franstaligen. De hoogst scorende Franstalige is Didier Reynders op plaats 3. Plaats 15 wordt ingenomen door Jean Pierre Dardenne. De MR burgemeester van La Roche en Ardennes heeft zijn blog-bekendheid te danken aan zijn naamgenoot de filmmaker die vermoedelijk ook af en toe zal geciteerd worden in de blogosfeer.

Het feit dat Patricia Ceyssens in de blogosfeer vaker geciteerd wordt dan Bart De Wever verbaasde mij enigzins. Het BQ laat wel niet uit te maken of het citeren een positieve of een negatieve connotatie heeft. Bart Somers haalt overigens maar ongeveer de helft van de score van Patricia Ceyssens. Wordt het tijd voor "Patricia for VLD president ..." ?

Technorati : -

1 Bedenking(en) :
Anonymous Koen had op 24 september, 2008 09:46, de volgende bedenking ...

In de top-20 staat dus niemand van de SP.A...misschien is de definitie van "goed bestuur" omgekeerd evenredig aan het BQ?

 

Heeft u ook een bedenking ?

<< Home

Related Posts with Thumbnails