B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

30 januari 2009

Famous - I love the crisis


Vanuit de New York State Prison heb ik deze week een pakje aan mijn voordeur afgeleverd gekregen. Volgens de brief in het pakje was ene "Steve W. P. Sr", die tijdelijk (of definitief ?) in de New York State Prison verblijft, de afzender. Zie ook enkele andere foto's.

Het boekje bij de brief, met als titel I love the crisis, is een initiatief van reclamebureau Famous. In het boekje wordt aan de hand van relevante cases uit het verleden aangegeven dat bedrijven die tijdens een recessie een anticyclisch investeringsgedrag hanteren er vaak veel beter van geworden zijn. Voorbeelden die aangehaald worden zijn BMW, Kellog's, Renault en Nike. Dergelijke bedrijven met een dolfijnenmentaliteit presteren veel beter dan bedrijven die zich gedragen als een passieve karper of een agressieve haai. Het boekje besluit met tien tips voor recessiecommunicatie met een hoog dolfijngehalte.

Indien u ook wil vernemen wat er in dit boekje staat, dan verwijs ik u naar de website van Famous waar u het boekje kan bestellen. Ik vond het alvast leuk om te lezen.

28 januari 2009

Poken trends

Een poken is een digitaal visitekaartje in de vorm van een USB-stick. Indien een bezitter van een poken een andere bezitter van een poken tegenkomt kan tussen beide pokens via RF informatie uitgewisseld worden, meer bepaald informatie over de profielen op social networking sites.

Enkele weken terug werd er gesteld dat poken de trend voor 2009 zou worden. Zo'n vaart zal het wel niet lopen. Enkele indicatoren wijzen daarop. Er is in de eerste plaats Google Trends, een aanduiding van het aantal keren dat poken als zoekterm opgegeven wordt.


Vervolgens is er het aantal Twitter berichten waarin naar poken verwezen wordt, opvraagbaar via search.twitter.com.


In Nederland kan op basis van het aantal Twitter berichten gesproken worden over een echte hype. In België is de belangstelling van Twitter-gebruikers aanzienlijk minder. De eerste grafiek geeft het aantal berichten van (publieke) Twitter-gebruikers per dag, de tweede is iets gedetailleerder en geeft het aantal berichten per uur.
Het verloop van de poken berichten van Belgische Twitter-gebruikers kan mooi gevolgd worden. Op 8 januari doet @clopin doet een oproep - hij was overigens niet de eerste Belgische Twitter-gebruiker die de term poken vermeldde. Op 14 januari komen de eerste ladingen pokens toe bij @clopin, @Pietel, @tijs en @netlash. Vervolgens moeten de bestelde pokens verdeeld worden, wat een stroom berichten oplevert. Vanaf 19 januari worden er op verschillende events, voornamelijk twunches, volop pokens tegen elkaar gehouden.

Lijstjes doen het altijd goed, hierbij twee lijstjes van Twitter-gebruikers die het vaak in hun berichten verwijzen naar poken.

Top 11 Belgische Twitter-gebruikers over pokens (publieke accounts)
 1. @xi0n
 2. @clopin
 3. @bnox
 4. @Pvw2180
 5. @tijs
 6. @librarianbe
 7. @dominicswinnen
 8. @rrradiogirrrl
 9. @Pietel
 10. @fousa
 11. @kaosproject
Top 11 Nederlandse Twitter-gebruikers over pokens (publieke accounts)
 1. @jillesdotcom
 2. @Corne
 3. @vanmaanen
 4. @remco72
 5. @aymanvanbregt
 6. @annetsmith
 7. @digicmb
 8. @_chantal
 9. @alffen
 10. @brammuller
 11. @SanneBrand


In België heb ik reeds 177 verschillende Twitter gebruikers teruggevonden waar minstens 1 bericht naar poken verwees, in Nederland zijn er dit maar liefst 830. Niet alle Twitter gebruikers vermelden een correcte locatie, zodat deze aantallen ongetwijfeld te laag zijn. Of deze cijfers een indicatie zijn van het aantal pokens in beide landen laat blijft een open vraag.

27 januari 2009

Top 20 Social Networks

Via Mashable is de lijst terug te vinden van de top 20 van social networks in 2008 volgens Nielsen. MySpace is nog steeds het meest populaire social network, op de hielen gezeten door Facebook. Vooral de groei van Twitter is opmerkelijk, een stijging van 664% op één jaar tijd is indrukwekkend.


De cijfers hebben naar ik vermoed betrekking op bezoekers van social networks vanuit de Verenigde Staten. Dit kan verklaren waarom social networks zoals Netlog en Hyves niet vermeld worden. Netlog telt bijvoorbeeld op dit ogenblik volgens hun eigen info meer dan 35 miljoen members wereldwijd. Volgens Wikipedia telde Hyves in oktober 2008 7,4 leden, voornamelijk in Nederland.

Bij dit soort lijstjes moeten steeds enkele kanttekeningen gemaakt worden. Alex Payne, Twitter's API lead developer, had bij een recent overzicht van trafiek naar Twitter.com enkele bedenkingen. Een niet onaanzienlijk deel van de Twitter gebruikers benadert blijkbaar Twitter via een tool dat beroep doet op de Twitter API. Dit soort trafiek wordt niet geteld door de opstellers van lijstjes van meest populaire sites, zoals Nielsen in dit geval.

Obameter van PolitiFact

PolitiFact is een project van de St. Petersburg Times, de grootste krant uit Florida en winnaar van verschillende Pulitzer Prijzen. Elke dag gaan journalisten en onderzoekers uitspraken van het Amerikaanse congres, de president, stafleden van het Witte Huis, leden van de regering, lobbyisten en dies meer na waarbij ze kijken of de genoemde feiten kloppen. Elke uitspraak krijgt een score, gaande van "True", "over Mostly True", "Half True", "Barely True" tot "False". Compleet uit de lucht gegrepen uitspraken krijgen de ereprijs "Pants on Fire".

Nu de presidentiële verkiezingscampagne achter de rug is men gestart met een nieuw initiatief, de Obameter. Hierbij wordt nauwkeurig opgevolgd in welke mate de beloftes van Obama gedaan tijdens de campagne effectief gerealiseerd worden. Voorlopig ziet het er goed uit. Van de 509 beloftes zijn er al 5 gerealiseerd.Onlangs werd mij de vraag gesteld of ik vond of bloggers gevaarlijk zijn. Natuurlijk zijn bloggers niet gevaarlijk, er is nog niemand gestorven door het lezen van een bericht op een blog. Maar initiatieven als PolitiFact en Obameter kunnen wel vlijmscherp uithalen naar politici die een loopje nemen met de waarheid.

Misschien moet één van de Belgische kranten ook maar eens starten met een gelijkaardig initiatief. Wat waren de uitspraken en beloftes gedaan tijdens de campagne voor de laatste federale verkiezingen ? Wie zal er bijhouden wat de policiti beloven tijdens de komende Europese en regionale verkiezingen ? Die beruchte uitspraak over de 5 minuten politieke moed (gedaan op 15 juni 2004) zal ongetwijfeld ondergebracht moeten worden in de rubriek "Promise broken". Vermoedelijk zal dit niet de enige belofte zijn die ingeslikt werd.

20 januari 2009

Blogplatformen

Op de Royal Pingdomblog is een overzicht te vinden van de blogplatformen waarop de top 100 blogs volgens Technorati draaien. Dit levert het onderstaande plaatje op. Wordpress is het populairste platform met 27 blogs (op 100), gevolgd door Movable Type met 12 blogs.


Op Blogging Fusion is ook een overzicht te vinden van populaire blogplatformen. Na even rondsnuffelen op deze site werd het mij duidelijk dat de statistieken enkel betrekking hebben op de blogs die betalen om deel uit te maken van het Blogging Fusion blognetwerk. Deze cijfers zijn bijgevolg niet representatief.

Een andere bron van blogplatform-statistieken is Buildwith Technology Trends. Volgens deze bron is Wordpress vereist het meest populaire blogplatform, gevolgd door Movable Type en daarna Blogger. Via deze site kan je ook een idee krijgen welke technische info over jouw blog (of een andere) afgeleid wordt, dit is bijvoorbeeld de link naar de info over dit blog.


Onlangs heb ik een lijst opgesteld van 25 Belgische Social Media Influentials. Het leek mij eens leuk na te gaan op welke blogplatformen de blogs van deze 25 influentials gehost worden. Dit is alvast de lijst.
 1. Clo Willaerts - www.bnox.be : Blogger
 2. Robin Wauters - www.plugg.eu : site is geen blog
 3. Bart De Waele - www.netlash.com : Fork CMS
 4. Kris Hoet - crossthebreeze.com : Wordpress
 5. Luc Van Braekel - lvb.net : Nucleus
 6. Damien Van Achter - www.bloggingthenews.info : Wordpress
 7. Pieter Baert - www.pietel.be : Wordpress
 8. Maarten Schenk - www.blogologie.be : Typepad
 9. Michel Vuijlsteke - blog.zog.org : Wordpress
 10. Veerle Pieters - veerle.duoh.com : ExpressionEngine
 11. Bruno Peeters - bvlg.blogspot.com : Blogger
 12. Dries Buytaert - buytaert.net : Drupal
 13. Jurgen Verstrepen - jurgenverstrepen.typepad.com : Typepad
 14. Bart Van Belle - bartvanbelle.wordpress.com : Wordpress
 15. Stefan Kolgen - heeft geen eigen blog
 16. Bart Becks - www.flyingchaz.com : Wordpress
 17. Bert Van Wassenhove - www.ibert.be : Blogger
 18. Miel Van Opstal - micromiel.com : Wordpress
 19. Tamara Gielen - www.b2bemailmarketing.com : Typepad
 20. Brice Le Blévennec - www.brice.org : Wordpress
 21. Lorenz Bogaert - nl.netlog.com/lorenz/blog : Netlog
 22. Imke Dielen - imkedielen.wordpress.com : Wordpress
 23. Tom De Bruyne - blog.boondoggle.eu : Typepad
 24. Vincent Battaglia - www.vinch.be : Wordpress
 25. Philippe Borremans - www.conversationblog.com : Squarespace
Het plaatje hieronder toont dat ook voor deze subset van blogs Wordpress het meest populaire platform is, gevolgd door Typepad en Blogger. De overige blogs worden gehost op een hele reeks andere platformen : Drupal, Expressionengine, Fork CMS, Netlog, Nucleus en Squarespace.

19 januari 2009

Barack Obama’s Social Media Toolkit

PR bureau Edelman heeft een analyse gemaakt van de social media campagne die Barack Obama gevoerd heeft de voorbije maanden : Barack Obama’s Social Media Toolkit. Enkele cijfers uit deze campagne zijn indrukwekkend.


De auteur van de analyse stelt
Obama has already succeeded in changing the way strategists think about engineering electoral victory. But, the lessons learned from his campaign won’t just be applied to future elections. ... Smart businesses will embrace this public engagement model as well.

Ik ben benieuwd in welke mate de politieke partijen in België tijdens de komende Europese en regionale verkiezingen zullen beroep doen op een social media campagne.

18 januari 2009

Facebook-vrienden

Een school in Mons - l'Ecole provinciale du futur - heeft geprobeerd haar leerkrachten te verbieden op Facebook connecties te leggen naar leerlingen. De inrichtende macht van de school, de provincie Henegouwen, heeft dit verbod echter ongedaan gemaakt. Elektronische communicatie tussen personen behoort toe tot de privé-sfeer en kan bijgevolg niet verboden worden volgens de jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

Zie de berichten hierover op GVA, Le Soir en RTBF.

Er kunnen zich inderdaad problemen stellen met het leggen van connecties op sociale netwerken. Mag een universiteitsprofessor Facebook-vriend zijn van sommige studenten ? Mag een geneesheer Facebook-vriend zijn van een patiënt die hij juist behandeld heeft ? Mag een bankbediende Facebook-vriend zijn met de bedrijfsleider die hij zopas een lening toegekend heeft ? In welke mate kan een professionele relatie tussen personen ook verdergezet worden buiten het professsionele domein ?

15 januari 2009

TI/KVIV Avondactiviteit Social networking binnen bedrijven

Op 28 januari 2009 organiseert TI/KVIV een gratis avondactiviteit rond het thema Social networking binnen bedrijven.

De sprekers zijn Philippe Borremans, zelfstandig online PR consultant en auteur van www.conversationblog.com en Geert Somers, advocaat-partner bij time.lex en vrij wetenschappelijk medewerker bij het onderzoeksinstituut ICRI van de KULeuven.

Er gaat bijna geen dag voorbij of social networking komt op één of andere manier in het nieuws. Sociale netwerken die vaak het nieuws halen zijn onder meer Linkedin, Facebook en Netlog. Er zijn er echter nog talrijke andere. Binnen bedrijven begint men zich stilaan bewust te worden dat social networking ook in een bedrijfscontext een heleboel voordelen met zich kan brengen.

Het genootschap ICT & Management actief binnen het Technologisch Instituut van de Koninklijke Vlaamse Ingenieursvereniging (TI/KVIV) heeft het initiatief genomen een gratis avondactiviteit te organiseren waarop het belang van social networking door twee sprekers zal toe gelicht worden. De eerste spreker is Philippe Borremans, zelfstandig online PR consultant en auteur van Conversationblog.com. Hij zal het hebben over sociale netwerken binnen een bedrijfscontext, het gebruik ervan als externe tool maar ook het belang van het intern gebruik binnen organisaties (Facebook for the enterprise). De tweede spreker is Geert Somers, advocaat-partner bij time.lex en vrij wetenschappelijk medewerker bij het onderzoeksinstituut ICRI van de KULeuven. Hij zal enkele juridische aspecten van social networking toelichten.
Deze avondvoordracht is gratis voor alle geïnteresseerden. Geïnteresseerden wordt gevraagd zich vooraf aan te melden op www.ti.kviv.be/socialnetworking waar ook alle praktische info kan teruggevonden worden.

14 januari 2009

Griep

Volgens viroloog Marc Van Ranst is er officieel een griepepidemie in België. De komende weken zal het aantal zieken stijgen en waarschijnlijk zullen het er meer zijn dan de voorgaande jaren.

Op 18 november vorig jaar, bij de start van het "griepseizoen" kon u hier al een bericht lezen met enkele plaatjes over de verspreiding van de griep. Hierbij de meest actuele versies van enkele plaatjes.

De Grote Griepmeting

Nationaal Griepcentrum België

Google Flu Trends


De voorspelling luidt dat de komende weken minstens 1 op de 10 volwassenen in België griep zal krijgen. Tot nu toe ben ik de dans ontsprongen. Hopelijk blijft dit zo en ik hoop dat dit voor u ook het geval zal zijn.

Dikke-truiendag - de meter is je vriend

In het kader van Dikke-truiendag worden een aantal eenvoudige acties voorgesteld om thuis energie te besparen. Ik wil in dit bericht even stilstaan bij "de meter is je vriend". Op de website van de Vlaamse Overheid staat : De meterstand bijhouden is een ideale manier om zicht te krijgen op je energieverbruik en na te gaan of je kan besparen. Vanuit de actie wordt er zelfs een invulblad voorgesteld dat je moet helpen de meterstanden bij te houden.


Om een zekere Oscar DB uit S & G te parafraseren, meterstanden noteren is toevallig één van mijn specialiteiten. Sinds we naar onze huidige woonst verhuisd zijn noteer ik af en toe de meterstanden, voor elektriciteit, gas en water. In de beginperiode was dit om de twee weken, nadien nam ik mij voor dit maandelijks te doen - wat niet altijd lukte. De meterstanden noteren op zich is natuurlijk niet voldoende, je moet er ook iets mee doen. De meterstanden noteer ik bijgevolg in een Excel-bestand - dat al geruime tijd meegaat. De informatie van de meterstanden wordt pas interessant indien je er iets visueels mee doet. In de onderstaande grafiek zie je de evolutie van de 4 meterstanden die ik opvolg, elektriciteit dag en nacht, gas en water.


Ik heb achteraf vastgesteld dat er vanaf 1 januari 2007 meer elektriciteitsverbruik is voor het nachttarief. Dit bleek te wijten te zijn aan de beslissing van mijn energieleverancier om het elektriciteitsverbruik tijdens het weekend ook onder het nachttarief te laten vallen. In de volgende grafiek zie je het samengevoegde dag- en nachttarief. Doorheen de jaren is een constante stijging merkbaar, die telkens onderbroken wordt tijdens de vakantiemaanden. De toename van het elektriciteitsverbruik werd in aanzienlijke mate beïnvloed door de geleidelijke ingebruikname van verschillende computers en randapparatuur.


Ten huize BVLG staat een gasgestookte verwarmingsketel en een afzonderlijke gasgestookte warmwaterboiler. Het gasverbruik vertoont een zeer cyclisch karakter. Van zodra de buitentemperaturen voldoende aangenaam zijn, wordt de centrale verwarmingsketel uitgeschakeld. Het gasverbruik komt dan enkel van de afzonderlijke gasgestookte warmwaterboiler. De strengste winter die we hebben meegemaakt tot nu toe was die van 1997, toen het ook zo koud was. De winter van 2007 was daarentegen de mildste. Het verbruik van het water is lichtjes stijgend, met de laatste tijd toch redelijk wat bokkesprongen.


Ik kan als ervaringsdeskundige sinds 1995 zeker aanraden af en toe een blik te werpen op uw meterstanden. Enkel kijken is daarbij niet voldoende, enige manipulatie in Excel laat na enige tijd toe een beeld te krijgen op uw energietrends. Het invulblad voorgesteld in het kader van de Dikke-truiendag ziet er wel leuk uit, maar lijkt mij niet zo praktisch. U kan er bijvoorbeeld uw waterverbruik niet op kwijt. Ik blijf mijn ruitjesblad verder hanteren om de cijfertjes maandelijks te noteren. Enkele keren per jaar komen de cijfertjes terecht in het Excel-bestand en worden de grafieken nogmaals aangepast.

Dikke-truiendag 2009 - Schrijf in en win

13 januari 2009

Gaza

Dat er zoiets mogelijk is als de oorlog in Gaza maakt mij zeer droef. Onder onze neus (bij wijze van spreken dan) worden veel Palestijnen en veel minder Israeli's gedood. Volgens een bericht gelezen bij Michel is er volgens de opperrabijn van Israël geen enkel moreel of ethish bezwaar tegen het willekeurig doden van burgers. Is het feit dat de Joden in Europa schandalig behandeld werden zo'n 70 jaren terug een geldig excuus dat Israeli's nu ook onschuldigen mogen ombrengen, zowel direct door de militaire acties als indirect door de wurggreep waarin de Gaza-strook gehouden wordt ?

Dat in een land als Israël dat als democratisch beschouwd wordt, het moeilijk gemaakt wordt voor de Israëlische bevolking van Arabische afkomst voor eigen partijen te stemmen bij ons slechts amper enige verontwaardiging oproept, is bedroevend.

Dat een land als Israël dat als een rechtsstaat beschouwd wordt, tegenstanders zonder enige vorm van publiek proces vermoordt door gerichte aanvallen, wordt door de Westerse landen getolereerd en door sommigen zelfs goedgepraat. Waar zijn de principes van de rechtsstaat naar toe waar iedereen toch recht heeft op een publiek proces ? In het verleden werden enkel Palestijnse leiders uitgeschakeld, wanneer komt het moment dat de tegenstanders van de regering in Israël zelf ook op dezelfde manier het zwijgen zou worden opgelegd ? Zou er dan internationaal reactie zijn ?

Dat een heleboel Belgen boos zijn wegens de makke houding van een heleboel internationale politici kan ik begrijpen. Dat een klein deel van de betogers nutteloze vernielingen aanrichten na afloop van de betogingen is een stommiteit. Het gooien van brandbommen naar Joodse eigendommen doet evenmin goed aan de zaak van de Palestijnen. De kostprijs van de herstellingen had veel nuttiger kunnen besteed worden aan humanitaire en medische hulp voor de slachtoffers van de vijandigheden, vooropgesteld natuurlijk dat deze in het oorlogsgebied toegelaten wordt.

Dat de Joden in België opkomen voor de Joodse staat Israël kan ik zeker inkomen. Dat ze de Palestijnse doden die bij de acties gemaakt worden goedpraten is triestig. De Joden in België zouden een zeer mooi gebaar stellen indien ze het uitdrukkelijk zouden betreuren dat er zoveel slachtoffers vallen en dat de economische schade aangericht door het Israëlische leger zouden helpen te compenseren (niet enkel in Gaza, maar bijvoorbeeld ook in Libanon).

Dat Israël militair veel sterker is dan de huidige tegenstrever is evident. Dat Israël deze veldslag militair zal winnen is al minder evident. Dat Israël de PR-veldslag zal winnen staat evenmin vast. Dat Israël op termijn er in zal slagen het overwicht te behouden is nog veel minder evident. Dat andere land dat vol zal met smokkeltunnels is er toch ook ingeslaagd een veel sterkere opponent te verjagen.

Blijkbaar worden principes zoals respect voor het individu, de menselijke integriteit, de rechtsstaat, de democratie, solidariteit, ... in dit conflict klakkeloos aan de kant gezet, zowel door de rechtstreekse betrokkenen in het conflict (aan beide kanten) als door onze politici die hun verontwaardiging maar met mondjesmaat tonen.

De bevolking van Brussel in cijfers

Op de site Brussels Studies is een studie gepubliceerd waarin een heleboel cijfers terug te vinden zijn over de bevolking van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : De Brusselse bevolking: een demografische doorlichting

Ik heb een synthese gemaakt van naar mijn aanvoelen enkele interessante cijfers vermeld in de studie.
 1. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest omvat 19 gemeenten op een oppervlakte van 161,4 km².
 2. Het officieel bevolkingsaantal van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bedroeg op 1 januari 2008 1.048.491 inwoners.
 3. Voegen we daar de bevolking aan toe die niet officieel tot het bevolkingscijfer wordt gerekend (zoals de asielzoekers wachtend op een uitspraak die in het wachtregister zijn opgenomen) dan overschrijdt de Brusselse bevolking nu ongetwijfeld haar historisch maximum van 1968 (1.079.181).
 4. De bevolkingsprojecties voor Brussel voorzien dat bij het aanhouden van de huidige demografische tendenzen de 19 Brusselse gemeenten tegen het midden van deze eeuw ongeveer 1 miljoen 300.000 inwoners zullen tellen.
 5. De Brusselse bevolking is de jongste van het land met een gemiddelde leeftijd van 37,8 jaar in 2006.
 6. Brussel is een typische stad van immigranten, mensen die buiten Brussel geboren werden en op een bepaald moment in hun leven in Brussel kwamen wonen.
 7. In 2001 bedroeg het aandeel in Brussel geboren Brusselaars 49,8%.
 8. De meerderheid van de Brusselaars die buiten het gewest geboren zijn, komt uit het buitenland.
 9. In 2001 was 31,7% van de Brusselaars in het buitenland geboren, 8,4% in Vlaanderen en 10,1% in Wallonië.
 10. In 2006 vestigden niet minder dan 85.255 personen uit Vlaanderen en Wallonië zich in Brussel.
 11. De uitstroom bedroeg hetzelfde jaar 100.979 personen, wat resulteert in een negatief binnenlands migratiesaldo van 15.724 personen.
 12. De instroom bestaat overheersend uit jonge mensen, die vaak alleenstaand zijn en die meestal een woning zullen huren.
 13. De uitstroom wordt gedomineerd door iets oudere leeftijdsgroepen. Het gaat vaker om huishoudens met kinderen.
 14. Vanaf 1995 is er een einde gekomen aan de bevolkingskrimp van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 15. De internationale immigratie houdt gelijke tred met de interne uitstroom en overstijgt die zelfs een aantal keren.
 16. Brussel kent sinds 1985 een natuurlijke aangroei.
 17. Een belangrijke verandering in de recente bevolkingsgroei ligt in het feit dat ouders met jonge kinderen vaker in de stad blijven wonen.
 18. 28% van de kinderen geboren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt geboren in een huishouden waar de ouders niet over een inkomen uit beroep beschikken.
 19. Op basis van de nationaliteit bij de geboorte is 46% van de Brusselse bevolking niet van Belgische origine.
 20. Sinds 1 januari 1989 waren er in Brussel meer dan 200.000 nationaliteitswijzigingen. Door deze nationaliteitswijzigingen worden ook meer kinderen als Belg geboren.
 21. De nationaliteit geeft bijzonder slecht rekenschap van de grote diversiteit in afkomst en culturele achtergrond van de Brusselse bevolking.
 22. Brussel telde in 2001 45 verschillende nationaliteitsgroepen met minstens 1.000 bewoners.
 23. De bevolking van Marokkaanse afkomst vormt de belangrijkste groep. In 2001 maakte deze groep bijna 13% van de Brusselse bevolking uit.

En tenslotte wil ik u één tabel tonen, de totale bevolking en aandeel dat niet beschikt over de Belgische nationaliteit: Brussels gewest 2000-2008


Technorati : -

12 januari 2009

Bel20 bedrijven en Twitter

Nu dat Twitter meer en meer bekend wordt, beginnen bedrijven ook interesse te tonen voor Twitter. Vaak moeten bedrijven spijtig genoeg vaststellen dat de Twitter account met de naam van hun bedrijf reeds in gebruik is.

Erik J. Heels heeft vastgesteld dat 93% van de top 100 global brands Twittersquatted zijn, dat hun Twitter account niet door de eigenaar van de brand beheerd wordt. Reeds in een bericht van 24 april 2007 op Twitterfacts kwam de problematiek van Twitter accounts van bedrijven aan bod.

Ik heb onderzocht hoe de 19 bedrijven die op dit ogenblik deel uitmaken van de Bel20 beursindex presteren op dit gebied. Zijn ze eigenaar van van de domeinnaam in het .be en het .com domein en beschikken ze over de Twitter account ?

De situatie voor de domeinnamen van de 19 Bel20-bedrijven ziet er redelijk uit.

bedrijf .be .com
Anheuser-Busch InBev www.ab-inbev.be niet gevonden www.ab-inbev.com OK
Ackermans & van Haaren www.avh.be OK www.avh.com elders in gebruik
Agfa-Gevaert www.agfa.be OK www.agfa.com OK
Bekaert www.bekaert.be niet gevonden www.bekaert.com OK
Belgacom www.belgacom.be OK www.belgacom.com OK
Cofinimmo www.cofinimmo.be OK www.cofinimmo.com OK
Colruyt www.colruyt.be OK www.colruyt.com OK
Delhaize www.delhaize.be OK www.delhaize.com OK
Dexia www.dexia.be OK www.dexia.com OK
Fortis www.fortis.be OK www.fortis.com OK
Groep Brussel Lambert www.gbl.be OK www.gbl.com elders in gebruik
KBC www.kbc.be OK www.kbc.com OK
Mobistar www.mobistar.be OK www.mobistar.com elders in gebruik
Nationale Portefeuille maatschappij www.npm.be OK www.npm.com niet gevonden
Nyrstar www.nyrstar.be niet gevonden www.nyrstar.com OK
Omega Pharma www.omega-pharma.be OK www.omega-pharma.com OK
Solvay www.solvay.be OK www.solvay.com OK
UCB www.ucb.be OK www.ucb.com OK
Umicore www.umicore.be OK www.umicore.com OK

16 van de 19 bedrijven of 84% hebben een werkende .be website. 15 van de 19 bedrijven of 79% hebben een werkende .com website. Het plaatje voor de Twitter accounts ziet er helemaal anders uit.


bedrijf Twitter
Anheuser-Busch InBevtwitter.com/abinbevbestaat niet
Ackermans & van Haarentwitter.com/avhelders in gebruik
Agfa-Gevaerttwitter.com/agfaelders in gebruik
Bekaerttwitter.com/bekaertbestaat, maar niet in gebruik
Belgacomtwitter.com/belgacombestaat, maar niet in gebruik
Cofinimmotwitter.com/cofinimmobestaat niet
Colruyttwitter.com/colruytbestaat niet
Delhaizetwitter.com/delhaizebestaat, maar niet in gebruik
Dexiatwitter.com/dexiabestaat, maar niet in gebruik
Fortistwitter.com/fortisbestaat, maar niet in gebruik
Groep Brussel Lamberttwitter.com/gblbestaat, maar niet in gebruik
KBCtwitter.com/kbcelders in gebruik
Mobistartwitter.com/mobistarelders in gebruik
Nationale Portefeuillemaatschappijtwitter.com/npmelders in gebruik
Nyrstartwitter.com/nyrstarbestaat niet
Omega Pharmatwitter.com/omegapharmabestaat niet
Solvaytwitter.com/solvaybestaat niet
UCBtwitter.com/ucbelders in gebruik
Umicoretwitter.com/umicorebestaat niet


Geen enkel Belgisch bedrijf van de Bel20 gebruikt op dit ogenblik een Twitter account die overeenkomt met de URL van de bedrijfswebsite. Sommige van deze Twitter accounts zijn op dit ogenblik nog vrij, andere zijn reeds in gebruik door, de overblijvers zijn wel geregistreerd maar worden niet gebruikt. De kans dat ze door het bedrijf met de overeenstemmende URL geregistreerd zijn lijkt mij klein te zijn.

Het feit dat geen enkel Belgisch bedrijf van de Bel20 er aan gedacht heeft de Twitter account te gebruiken en vermoedelijk zelf te registreren doet vermoeden dat de grote Belgische bedrijven nog niet wakker liggen van het fenomeen Twitter. Of er daar op korte termijn verandering in zal komen valt nog af te wachten. De kans is groot dat de Twitter accounts die op het ogenblik van publicatie van dit bericht nog beschikbaar zijn vrij snel zullen ingepikt worden door Twittersquatters.

Een bedrijf waarvan de Twitter account ingenomen is hoeft overigens niet te wanhopen. Er is immers een procedure waarmee een Twitter account die al meer dan 9 maanden inactief is kan aangevraagd worden.

09 januari 2009

Politici op Twitter

Het laatste bericht van 2008 op dit blog ging over het aantal keren dat Leterme ter sprake kwam in Twitter berichten.

Ik heb het onderzoekje wat uitgebreid. Ik heb ook onderzocht hoe vaak enkele andere CD&V coryfeën aan bod kwamen, meer bepaald de personen die tijdens de voorbije politieke crisis volop in de belangstelling stonden. Tegelijkertijd met eerste minister Yves Leterme lag ook justitie-minister Jo Vandeurzen onder vuur. Vervolgens kwam Herman Van Rompuy als redder in nood de plaats van Yves Leterme als eerste minister innemen. Maar Inge Vervotte haakte ondertussen af als minister.

De twee grafieken hieronder geven aan hoe vaak de familienamen van de betrokken CD&V ministers teruggevonden werden in Twitter boodschappen. De eerste grafiek geeft alle Twitter boodschappen. In de tweede grafiek werden de Twitter boodschappen beperkt tot de "menselijke" Twitter boodschappen, de automatische Twitter boodschappen werden er uit gefilterd.


Het valt mij op dat telkens een van de onderzochte politici in de pers aan bod kwam, er zich een plotse piek in het aantal Twitter boodschappen voordeed. Bij de eerste gebeurtenissen rond Leterme (het opduiken van de bezwarende nota op 18/12 en het indienen van het ontslag op 19/12) was er ook een piek bij de "menselijke" Twitter boodschappen, nadien echter niet meer. De pieken voor de andere politici waren telkens veel minder hoog.

Voor de zoekterm "Leterme" waren er sinds 1/11/2008 tot nu 2070 Twitter boodschappen door 435 verschillende Twitter users. 23% van de boodschappen waren van menselijke Twitter accounts. Het hoogste aantal Twitter boodschappen per uur deed zich voor op 19/12/2008 en bedroeg maximaal 89 boodschappen per uur. De piek van de "menselijke" Twitter boodschappen deed zich voor op 18/12/2008 en bedroeg 45 boodschappen per uur.

Voor zoekterm "Vandeurzen" waren er sinds 1/11/2008 tot nu 263 Twitter boodschappen door 61 verschillende Twitter users. 15% van de boodschappen waren van menselijke Twitter accounts. Het hoogste aantal Twitter boodschappen per uur deed zich voor op 19/12/2008 en bedroeg maximaal 19 boodschappen per uur. De piek van de "menselijke" Twitter boodschappen deed zich voor op dezelfde dag en bedroeg 11 boodschappen per uur.

Voor zoekterm "Van Rompuy" waren er sinds 1/11/2008 tot nu 837 Twitter boodschappen door 243 verschillende Twitter users. 10% van de boodschappen waren van menselijke Twitter accounts. Het hoogste aantal Twitter boodschappen per uur deed zich voor op 28/12/2008 en bedroeg maximaal 65 boodschappen per uur. De piek van de "menselijke" Twitter boodschappen deed zich voor op dezelfde dag en bedroeg 9 boodschappen per uur.

Voor zoekterm "Vervotte" waren er sinds 1/11/2008 tot nu 78 Twitter boodschappen door 36 verschillende Twitter users. 31% van de boodschappen waren van menselijke Twitter accounts. Het hoogste aantal Twitter boodschappen per uur deed zich voor op 30/12/2008 en bedroeg maximaal 17 boodschappen per uur. De piek van de "menselijke" Twitter boodschappen deed zich voor op dezelfde dag en bedroeg 5 boodschappen per uur.

Door zijn recente deelnames aan de kwis De Slimste Mens kwam Bart De Wever de laatste dagen wel vaak aan bod op Twitter en bovendien voornamelijk in "menselijke" Twitter boodschappen.

Moraal van het verhaal : als een politicus in een spelletje meedoet op televsie is hij wel onderwerp van conversaties op Twitter, politici die zich beperken tot louter politiek werk in veel minder mate. Twitter is bijgevolg op dit ogenblik in België geen platform waar er politieke conversaties zijn over Belgische politici.

08 januari 2009

Poken

Poken was vandaag de talk of the town in het Belgische Twitterwereldje. Een poken is een digitaal visitekaartje in de vorm van een USB-stick. Indien een bezitter van een poken een andere bezitter van een poken tegenkomt kan tussen beide pokens via RF informatie uitgewisseld worden, meer bepaald informatie over de profielen op social networking sites. Meer info over pokens kan je vinden op de site doyoupoken.com.

Een poken is niet gratis. Op de site doyoupoken kunnen ze enkel per 12 besteld worden, wat natuurlijk stimuleert dat iemand er zijn netwerk mee besmet. Een poken heeft enkel nut indien je je online contacten ook in real life tegenkomt, op een twunch, een girl geek dinner, een barcamp, een conferentie, ... Een doosje van 12 tokens kost op dit ogenblik 120 euro.

Op dit ogenblik voel ik niet de behoefte ook een dergelijk apparaatje aan te schaffen. Zo vaak kom ik nu ook weer niet op real life events waar ik mijn social networking connecties tegenkom. Bovendien beschik ik al op verschillende platformen over informatie over mijn online contacten. In eerste instantie ben ik op hun blogs geabonneerd in mijn feed reader. Ik heb ze als follower aangeduid op Twitter. Een heleboel personen hebben mij ook weten te vinden op Linkedin en op Facebook. Met sommigen heb ik al emails uitgewisseld, van nog een beperktere groep beschik ik over hun GSM nummers. En dan zijn er nog enkele andere sites waar ik connecties heb ik met sommigen (Flickr, Spock, Orkut, Friendfeed, ...).

De MOO-cards gelinkt aan Flickr waren een tijdje terug ook een hype, iedereen moest er mee uitpakken op de eerste blogevents. Het ziet er naar dat het bovenhalen van een poken een gelijkaardige trend wordt. Of het de trend van 2009 wordt (zie dit artikel op Marketingfacts) valt nog af te wachten.

150 miljoen gebruikers voor Facebook

Mark Zuckerberg, CEO van Facebook, heeft bekendgemaakt dat Facebook de kaap van 150 miljoen gebruikers gepasseerd heeft.

De kaap van 100 miljoen gebruikers werd overschreden op 26 augustus 2008. Facebook is er dus in geslaagd op 134 dagen 50 miljoen nieuwe gebruikers aan te trekken, of maar liefst meer dan 373.000 nieuwe gebruikers per dag.

Volgens de Facebook Demographics stats waren er zojuist 1.629.146 Facebook-gebruikers uit België. De Belgen op Facebook vormen bijgevolg iets meer dan 1% van de ganse Facebook-populatie.

Technorati :

Dikke-truiendag

De Vlaamse overheid roept iedereen op om op vrijdag 13 februari 2009 deel te nemen aan de vijfde editie van de Dikke-truiendag. De Dikke-truiendag is een jaarlijkse campagne van de Vlaamse overheid rond klimaatsverandering. Door een aantal eenvoudige acties kan iedereen energie besparen en de CO2-uitstoot laten dalen. Deze campagne past in het Vlaamse klimaatbeleidsplan 2006-2012 waarin Vlaanderen zich engageert om de uitstoot van broeikasgassen in Vlaanderen tot gemiddeld 83,4 miljoen ton per jaar te beperken.

Tijdens de eerste Dikke-truiendag in 2005 lag de nadruk op sensibilisatie via scholen. Vorig jaar werden bedrijven ook in de actie betrokken. Voor deze Dikke-truiendag wordt er bijkomend gemikt op energiebesparingen in huis. Vandaar dat deze campagne er naar streeft om zo veel mogelijk personen zich te laten deelnemen aan de actie.

Als je deelneemt aan deze actie, kan je één (of meerdere) banners op je blog plaatsen.

Dikke-truiendag 2009 - Schrijf in en win

Tijdens deze campagne wordt er ook beroep gedaan op bloggers om de boodschap te verspreiden. Via het Adhese Enchanté netwerk werden al banners getoond op meerdere blogs. Ik heb ook de vraag gekregen om een steentje bij te dragen. Ik heb al een tijdje een energiemeter in huis, een toestel dat toelaat het verbruik van elektrische apparaten te meten. Binnenkort zal ik u onderhouden met enkele vaststellingen die ik bij mij thuis heb kunnen doen.

07 januari 2009

Tatyana Grinenko

Zojuist merkte ik twee berichten op in mijn mailbox die door de spamfilters geraakt worden. De titel van de mails waren verschillend ("Zekere arbeidsplaats" en "Goed betaalde baan met vrije tijd"), de inhoud was wel identiek.

Wij zijn een dynamische firma.
 Voor uitbreiding van ons team zoeken we regionale managers.
Vereisten:
�    Woonplaats: Belgie
�     flexibel, betrouwbaar, verantwoordelijk
�     goede PC kennis (Email, Microsoft Word) en Internetaansluiting
�     minimum 3 uur per dag vrij
Wij
�    stellen U een aangename en zekere werkomgeving voor
â?¢Â    bieden U een goed salaris en een op prestaties gerichte carrièremogelijkheden
�    laten U zelf uw arbeitstijd bepalen
Het werk bestaat hoofdzakelijk uit:
1. Geld van onze klanten ontvangen
2. Doorsturen van deze gelden via Western Union
Â
U kunt tot 2400EUR per maand verdienen. Van ieder bedrag dat u verstuurt krigt U 2 % extra.
De proeftijd duurt 2 weken. Tijdens deze periode krijg je geen vast salaris, maar U krijgt  2% van iedere transactie met Western Union.
Als U interesse hebt in deze positie, stuur ons uw kandidatuur per email: Â tatyana.grinenko@gmail.

Zou de bestemmeling van de mail de auteur zijn van dit gedicht ? Of zou het eerder deze sporter zijn ? Misschien is de bestemmeling één van de ondertekenaars van dit in memoriam. Zelfs op Facebook is er een profiel voor Tatyana Grinenko.

06 januari 2009

Nieuwjaarsbrief

Het nieuwe jaar is al enkele dagen terug gestart
Zomaar het blogjaar inzetten kreeg ik niet over mijn hart
Daarom heb ik net als vorige jaren enkele goede voornemens bedacht
Bedenkingen, analyses, lijstjes en dies meer, wat had u anders verwacht
Maar het wordt misschien tijd om dit blog wat te vernieuwen
Hoe en wat zal u vermoedelijk wel benieuwen
U zal er echter nog eventjes op moeten wachten

Ik wens u een fascinerend, inspirerend, boeiend, spetterend en voorspoedig 2009.

Related Posts with Thumbnails