B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

11 juli 2009

Evian Live Young

De heren van de reclameregie hebben deze blog weer geselecteerd voor de Evian Live Young campagne. Nog enkele dagen kan u in de rechterkolom blokjes publiciteit voor Evian opmerken, wat enkel het geval is indien u deze blog rechtstreeks leest en niet via een RSS feedreader.

Vermits Evian al jarenlang het enige bronwater is dat ten huize BVLG genuttigd wordt, is er duidelijk sprake van een band tussen BVLG en Evian. Het leek mij bijgevolg gepast u als lezer van dit blog kennis te laten maken met twee grappige filmpjes van de Live Young campagne.Related Posts with Thumbnails