B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

30 september 2010

The Social Network

Op 1 oktober wordt de film "The Social Network" wereldwijd gelanceerd. Sommige gelukkigen hadden reeds voordien de gelegenheid deze film in avant-première te zien. Ik behoorde tot een groep van een 30-tal personen actief in het Belgische social media gebeuren die vooraf de film konden bekijken. In België zal u nog tot 27 oktober moeten wachten op de film.

De film had de ganse 120 minuten mijn volle aandacht. Er wordt een boeiend en meeslepend verhaal opgehangen van het ontstaan van Facebook. De film eindigt met informatie over de afhandeling van twee juridische disputen (buiten de rechtbank). Het verhaal dat Mark Zuckerberg het idee voor Facebook zou gestolen hebben was mij reeds bekend, het andere verhaal van de CFO (Eduardo Saverin) die op niet al te vriendelijke manier buitengewerkt werd nog niet. De ondertitel van de film is niet voor niet "you don't get to 500 million friends without making a few enemies".


Ik was vooral geïntrigeerd door het beeld dat van Mark Zuckerberg opgehangen wordt. De film doet zich voor als een documentaire. Mark Zuckerberg komt zeer genuanceerd uit de film. Enerzijds is hij een super-nerd, anderzijds is hij ook zeer gedreven om zijn idee door te zetten. Hij is zeker niet de schurk die met het idee van anderen aan de haal is gegaan.

Uit verschillende bronnen blijkt echter dat de film af en toe een loopje neemt met de werkelijkheid. De enige persoon die op de hoogte is van de ontstaangeschiedenis van Facebook is Mark Zuckerberg himself. Maar hij heeft niet meegewerkt aan de film ... De film zou gebaseerd zijn op het boek "The Accidental Billionaires" van Ben Mezrich. Dit boek werd al betiteld als "The book that Facebook doesn't want you to read". De film leverde alvast stof voor het artikel "The incredibly untrue adventures of Mark Zuckerberg" in Fortune.

De film hangt een geromantiseerd en niet volledig accuraat beeld op van het ontstaan van Facebook. Factuele informatie over hoe het echt aan toe zou gegaan zijn, kan u onder meer op Wikipedia vinden. Er is de pagina over Mark Zuckerberg, de historiek van Facebook en de timeline van Facebook. Een wikipedia pagina voor de film "The Social Network" kan u er ook vinden.

Een interessant en diepgravend artikel over Mark Zuckerberg kan u in The New Yorker vinden : The Face of Facebook. Iets lichtere kost, over de Chinese vriendin van Mark Zuckerberg - en bovendien met foto's - kan u hier nalezen.

Als u in afwachting van de officiële release eind oktober al een beetje wil proeven van de film kan u alvast de onderstaande trailers bekijken.

By the way, enkele andere aanwezigen op de prescreening hebben ook hun bedenkingen kenbaar gemaakt over de film : Davy, Wim en Tim.

28 september 2010

Fiets

De afgelopen weken ben ik af en toe met de fiets naar mijn werkplaats te Brussel gereden. Het is eens iets anders dan met de wagen langs de wegenwerken op de E40 naar Brussel te sukkelen. Natuurlijk doe ik er over de 26km met de fiets toch wel iets langer over dan met de wagen - zelfs met de wegenwerken.

Brussel heeft ontegensprekelijk de laatste jaren veel inspanningen gedaan om fietsen in de stad te stimuleren. In de Wetstraat is er bijvoorbeeld een rijstrook verdwenen ten voordele van twee fietspaden, één in elke richting. Je moet er wel bijnemen dat voetgangers vaak niet door hebben dat er zich daar een fietspad bevindt. En de persmuskieten die zich ophouden voor het CD&V hoofdkwartier in de Wetstraat trekken zich niets aan van de voorbij zoevende fietsers. Maar gelukkig was de afgelopen weken het CD&V hoofdkwartier niet meer de politieke toplocatie.

Brussel kent ondertussen al een pak meer fietspaden en aangeduide fietsstroken. Van Tervuren tot bijna aan het Montgomery ronde punt kan je een veilig fietspad nemen. Aan de kruising van de Tervurenlaan met de Vorstlaan/Woluwelaan wordt al een eeuwigheid gewerkt en het ziet er naar uit dat dit nog een eeuwigheid zou kunnen duren. In de huidige faze van de werken vond de aannemer er niet beter op dan het fietspad op de middenberm doodleuk af te sluiten. Fietsers kunnen van een tijdelijk fietspad gebruik maken, aan de kant van het trammuseum. Op een bepaald ogenblik staat er doodleuk een bord dat je als fietser maar moet afstappen. Hoe je dan juist moet stappen is niet volledig duidelijk, want iets verder staat een bord verboden voor voetgangers. Zouden wegenwerkers al overwogen hebben om autobestuurders ook te vragen uit te stappen en hun wagen als voetganger te duwen ? Voor fietsers is dit blijkbaar geen probleem. Ik vraag me af of de betrokken aannemer of de opdrachtgevers zelf al eens de fiets genomen hebben om de user experience van een fietser langs dit kruispunt mee te maken.

Een ander voorbeeld hoe weinig er soms nagedacht wordt over de user experience van fietsers is het kruispunt van de Tervurenlaan met de Tervuurse Steenweg te Oudergem. Aan dit kruispunt moeten fietsers van het fietspad in het midden van de Tervurenlaan oversteken naar het fietspad dat zich dan aan de zijkant bevindt. Dit oversteken moet aan verkeerslichten die moeten geactiveerd worden met een drukknop. De plaatsing van deze drukknop houdt helemaal geen rekening met fietsers, de knop bevindt zich aan de voetgangerskant. Als je er dan toch in geslaagd bent de drukknop te bedienen, moet je nog geruime tijd wachten vooraleer je groen licht krijgt om over te steken. Als je van Brussel komt heb je een lange beklimming achter de rug. De eerder lange wachttijd aan de lichten kan je dan gebruiken om even uit te blazen.

Nogmaals First 5 Followers

Zoals u hier al kon lezen lanceerde Michiel Berger vorige week zondag de site firstfivefollowers.com. Deze site laat je toe na te gaan wie de eerste 5 followers en friends waren van een Twitter account. Uiteindelijk vraagt de site je of je het resultaat via een Twitter bericht wil bekendmaken. Vermits ik geen zicht heb op de interne keuken van deze site, heb ik gekeken naar het aantal keren dat één van de standaard Twitter berichten de twitosfeer ingestuurd werd, want dit is wel degelijk publieke info (althans van de publieke Twitter accounts).

Het viraal effect bleef niet uit. De eerste uren sloeg de site goed aan in Nederland en een heel klein beetje in België. De eerste dag waren er slechts 24 Belgen die het standaard bericht verspreid hebben. Wat mij een week later interesseerde, was na te gaan of het viraal effect zich ook buiten Nederland (en België) verspreid had.

De trend heeft zich wel degelijk verder gezet, zoals te zien is op de onderstaande grafiek. Deze grafiek toont het aantal Twitter berichten van firstfivefollowers.com die opgespoord werden via de Twitter Search API :
My first 5 followers were ...
My #first5 followers were ...
I'm on Twitter since ... My first 5 followers/friends were ...
I've been on Twitter since .... My #first5 followers/friends ...
I tweet since ... My #first5 followers/friend ...
I've tweeted since ... My #first5 followers/friend ...
Tweeting since since ... My #first5 followers/friend ...

Twitter Search slaagt er niet altijd in om alle Twitter berichten terug te vinden, af en toe "vergeet" Twitter Search sommige Twitter berichten te tonen. Het aantal berichten in de grafiek is bijgevolg een onderschatting. Voor elke Twitter account heb ik vervolgens een poging gewaagd er een land aan te koppelen, op basis van de profiel-info. Het land dat het meeste #first5 Twitter accounts opleverde is tot nu toe de Verenigde Staten (20%), gevolgd door Brazilië (14%) en daarna pas Nederland (10%). België komt pas op de dertiende plaats, voorafgegaan door Griekenland en gevolgd door India. In het totaal kwamen er reeds #first5 Twitter berichten uit meer dan 100 verschillende landen. Er is dus wel degelijk sprake van een wereldwijd viraal effect.

24 september 2010

Week van vervoering

Vorige woensdag was het de slotdag van de week van vervoering. Mijn werkgever had net als vorige jaren opgeroepen niet met de wagen naar Brussel te komen. Er was mooi weer voorspeld, bijgevolg heb ik nogmaals mijn fiets van stal gehaald om naar Brussel te rijden (en terug). Live bloggen of live tweeten tijdens het fietsen is niet zo evident, al was het maar voor het tijdverlies. Daarom in uitgesteld relais de verslaggeving van het ochtendtraject

0:00 Ik vertrek om kwart na zeven in Korbeek-Dijle. Het is nog niet volledig licht en bovendien eerder frisjes. Boven de velden hangt er nog nevel.
0:08 Ik heb de beklimming van de Dijle-vallei naar fietsknooppunt 2 achter de rug. Onderweg keek een haas mij een beetje verbaasd aan en huppelde vervolgens het veld in. Een beetje verder waren enkele fazantenhennen opgeschrikt door mijn passage - overigens eerder aan de trage kant wegens bergop. Ze vlogen op om zo'n tien meter verder in een koolzaadveld neer te strijken.
0:15 Aangekomen aan fietsknooppunt 3. Hier verlaat ik de fietsroute en duik naar beneden, naar de vallei van de Voer, naar Leefdaal.
0:20 In de Dorpstraat van Leefdaal lijkt het mij drukker te zijn in vergelijking met vorige fietstochten. Ik vraag me af of dit kan te maken hebben met het feit dat de oprit Bertem op de E40 tijdelijk afgesloten is.
0:30 De bakker in Vossem heeft al goed te doen. Vanaf Vossem duiken de eerste fietsers op, hoofdzakelijk scholieren die onderweg verzamelen blazen om vervolgens in groepjes naar hun school af te zakken. Ik draai het park van Tervuren op, er zijn eventjes geen auto's meer, enkel fietsers en een eenzame wandelaar. De zon breekt door, maar omdat de route onder een statige rij beuken leidt, verdwijnt ze gauw. Boven de vijvers is er nog een flinterdunne nevel te bespeuren. Mooi om te fotograferen, maar daar heb ik nu geen tijd voor.
0:40 Aan het einde van het park is het gedaan met de rust. Het marktplein van Tervuren staat vol met wachtende auto's die door een wegens wegenwerken afgesloten straat een omweg dienen te maken. Tesamen met andere fietsers laveer ik tussen de auto's.
0:45 Ergens op de Tervurenlaan ben ik volgens mijn kilometerteller halverwege. Iets voorbij dit punt draai ik rechts de Brusselsesteenweg op. Het gaat nu omhoog naar het Vier Armen kruispunt.
0:55 Na zwoegen, sleuren, duwen en zuchten bereik ik het het Vier Armen kruispunt, het hoogste punt van mijn traject. Op dit kruispunt zijn de verkeerslichten nog in gele en zwarte tinten getooid, het is hier immers nog steeds het Vlaams Gewest. Vlak na de lichten verwelkomt een groot bord de passanten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het valt mij voor de zoveelste keer op dat de naam van de gemeente in het Nederlands met een accent geschreven wordt : Sint-Pieters-Woluwé. Zou dit wel corect zijn ?
1:00 Aan het eerstvolgende verkeerslicht, naar goede Belgische traditie nog steeds in rood en wit, schakel ik over naar het fietspad op de ruime middenberm van de Tervurenlaan, onder de kastanjebomen. Het gaat snel bergaf, langs de verschillende ambassades. Aan de Chinese ambassade zijn de dranghekken weggenomen, aan de Rwandese ambassade verder richting Brussel staan er daarentegen nieuwe. Het is gelukkig te vroeg voor protestvoerders.
1:05 Na de leuke afdaling kom ik aan het kruispunt van de Tervurenlaan met de Vorstlaan en de Woluwedal. Politieagenten regelen het verkeer. Het fietspad op de middenberm is door de werken tijdelijk niet meer toegankelijk, ik haal samen met enkele andere fietsers heksentoeren uit om op het tijdelijke fietspad te geraken. Eén van de politieagenten gaat hiervoor vriendelijk eventjes opzij staan.
1:10 Na de zoveelste beklimming bereik ik het Montgommery ronde punt. Hier is er geen fietspad meer. Ik zet mij in het midden van de meest rechtse rijstrook, ik laat mij door de cowboy chauffeurs niet in een hoekje drummen.
1:15 Het gaat snel vooruit op de zijbaan van de Tervurenlaan. Het Jubelpark komt er aan. Door het Jubelpark rijden is eventjes een verademing, geen auto's meer. De vlag onder de triomfboog hangt er slapjes bij, wegens geen wind.
1:20 Op Schuman ronde punt staat het verkeer stil door de verkeerslichten. Verschillende fietsers verzamelen op de fietsstrook aan het kruispunt met de Kortenberglaan. Van zodra het licht op groen springt laveren we tussen de nog steeds stilstaande wagens en bussen naar de Wetstraat. Hier komt de laatste strook fietspad.
1:25 Het einde van de Wetstraat is bereikt, of is het eerder het begin, het is maar hoe je het bekijkt. De voetgangers hebben zich weer tijdig uit de voeten gemaakt van het fietspad, af en toe was een belsignaal hiervoor wel nodig. Nu gaat het langs de zijbanen van de kleine Brusselse ring richting Rogier. Vooral het laatste deel, van de Koningsstraat/Kruidtuin naar Rogier, is weer best de moeite : tegen meer dan 40 km per uur over de bustrook naar beneden zoeven.
1:30 Ik haal mijn badge boven om toegang te krijgen tot mijn werkplaats. Mijn fiets mag uitrusten in de fietsstalling. Zelf zoek ik de kleedkamer op voor een verkwikkende douche.

20 september 2010

First 5 Followers

Zondagmorgen laat Michiel Berger (@michielb) via enkele Twitter berichten weten dat hij aan een redelijk nutteloos maar wel aardig tooltje werkte : firstfivefollowers.com.Het tooltje vraagt dat de Twitter gebruiker zich via OAuth aanlogt op Twitter, waarna de 5 eerste followers getoond worden.Het tooltje begint snel te lopen, Michiel Berger laat het zelf weten :
Zowee, 719 bezoekers, 996 pageviews in het eerste uur.

Tweede uur stats: Weer rond 700 bezoekers en 1000 pageviews. Heel kleine daling maar. Valt mee. ;-)

90% van de bezoekers van http://firstfivefollowers.com komen uit NL. Daarna Belgie, UK, Duitsland. Groeikansen volop.

Het tooltje biedt de mogelijkheid een Twitter bericht te sturen met de 5 eerste followers, wat ook door een heleboel Twitter gebruikers gedaan wordt. Via Twitter Search kan je dit mooi nagaan. Ik heb nagegaan hoe vaak de standaard boodschappen van FirstFiveFollowers getweet werden ("I'm on Twitter since ... My first 5 followers were ..." en voordien "My first 5 followers were ..."). Iets minder dan 700 verschillende Twitter gebruikers hebben deze standaard boodschappen getweet. Het meerendeel van deze accounts is in Nederland te situeren. Het aantal Belgische Twitter accounts met deze boodschappen was tot nu toe beperkt tot 24. @rudolfvdv was hierbij de eerste Belg.Enkele Twitter gebruikers vonden het leuk de #first5 boodschappen te parodiëren.

I'm on Twitter since I saw birth. My first 5 followers were @Mom, @Dad, @My_Oldest_Sis, @My_Youngest_Sis and @Robby_the_dog. #first5 (@skolgen)

I'm on Twitter since 1973. My first 5 followers were @whatshisname @whatsinaname @funkyavatar @stupedusername and @twitterbot. #first5 (@crossthebreeze)

I'm on Twitter since I was young. My first followers were @vangheluwe, @danneels and 3 priests #first5 (@steven_db)

En heeft u ondertussen firstfivefollowers.com ook al bezocht en uw fanclub laten weten wie de eerste leden van uw fanclub waren ?

16 september 2010

Internet Explorer 9

Begin september kreeg ik via het gekende reclamebureau de vraag of ik geïnteresseerd was aanwezig te zijn op de exclusieve lancering van IE9, Internet Explorer 9. Het gebeuren zou plaatsvinden in de lokalen van Microsoft te Zaventem. Tijdens het event zou er een live streaming zijn vanuit San Francisco.

Tijdens het event konden de naar verluidt 70 aanwezigen (bloggers, medewerkers van web agencies en een niet onaardig aantal Microsoft medewerkers) live de presentatie vanuit San Francisco meemaken. Internet Explorer 9 belooft weer een mooie stap voorwaarts te zetten. De browser zal nog meer in de computer geïntegreerd worden, waarbij nog meer beroep zal gedaan worden op de hardware. HTML5 en CSS3 zullen volledig ondersteund worden. Bing, de zoekmachine van Microsoft, zal onmiddellijk beroep doen op de nieuwe features van IE9. Dit alles maakt dat Microsoft niet meer uitpakt met technische argumenten, maar eerder op de customer experience speelt, "the beauty of the web". Een nieuwe download manager die gebruikers waarschuwt bij het (ongewild) downloaden van verdachte software zal de gebruikers enkel maar ten goede komen.

Microsoft heeft voor deze lancering nogmaals beroep gedaan op het clubje van "social media influencers" waaronder ondergetekende. Hierbij wordt er op gerekend dat deze "social media influencers" verder de boodschap verspreiden. Belangrijk hierbij is dat de organisator van een dergelijk event kan nagaan welke boodschappen er tijdens en na afloop van het lanceringsevent de wereld in gestuurd worden. Tijdens de lancering werd er uitvoerig getwitterd vanuit de lokalen van Microsoft, vaak op Apple hardware ;-). De uitdaging voor de organisator is vervolgens het detecteren van de relevante Twitter berichten uit België. De lancering van IE9 was een wereldwijd event, wat er toe leidde dat IE9 een trending topic werd. Dit brengt met zich mee dat er een massa Twitter berichten waren, te veel om via Twitter Search op een eenvoudige wijze op te zoeken.

Een mogelijke oplossing is vragen dat de aanwezigen een specifieke hashtag gebruiken, in dit geval #ie9be. Je moet er dan wel voor zorgen dat alle aanwezigen deze hashtag gebruiken, wat niet het geval was ...

Voor de hashtag #ie9be heb ik via de Twitter Search API 226 verschillende Twitter berichten van 62 verschillende Twitter users teruggevonden. Ik heb deze in twee grafiekjes gegoten, de Twitter berichten uitgezet in de tijd en de 62 Twitter users met telkens het aantal Twitter berichten met de juiste hashtag. Door op de plaatjes te klikken kan u een grotere versie bekijken.Een traditionale manier van het verslaan van een dergelijk event is het live bloggen. Een dergelijk live verslag kan u nalezen op de blog van Michel Vuijlsteke.

14 september 2010

Tweetthrough

Tijs Vrolix heeft enkele weken terug Tweetthrough gelanceerd, nogmaals een leuke en interessante site gelinkt aan Twitter. Via deze site kan je te weten komen hoeveel er geklikt wordt op de links die voorkomen in de Twitter berichten van een opgegeven Twitter account. Twitter biedt deze statistieken niet zelf aan. Via een omweg komt Tweetthrough deze wel te weten. De truuk zit 'm er in dat bit.ly via de info-pagina aangeeft hoe vaak er op een link geklikt werd.

Laten we eens kijken welk resultaat Tweetthrough oplevert voor enkele bekende of misschien minder bekende Belgische Twitter gebruikers.

De tweetthrough rate voor @tijs is 3,27% (55 clicks per link).Voor mijn Twitter account (@bvlg) kom ik uit op een tweetthrough rate van 2,63% en 24 clicks gemiddeld per link.Mevrouw @bnox (Clo Willaerts) komt uit op een tweetthrough rate van 0,98% (71 clicks/link). Meneer @netlash (Bart De Waele) komt uit op een tweetthrough rate van 5,2% (maar liefst 227 clicks/link). Robin Wauters (@robinwauters), die voor TechCrunch schrijft, komt uit op een tweetthrough rate van 0,3% (met "slechts" 32 clicks/link).

Eén van de meest productieve Belgisch Twitter gebruikers is @dsonline, een Twitter account van De Standaard. De tweetthrough rate is echter bedroevend laag, 0,11% (1 click per link).Disclaimer : alle waarden voor de tweetthrough rates zijn een momentopname. Indien u de links hierboven volgt is de kans groot dat u andere waarden bekomt.

13 september 2010

Barcamp Antwerpen 4

Afgelopen zaterdag vond Barcamp Antwerpen 4 plaats. Het cijfer geeft aan dat dit al de vierde keer was dat een Barcamp in het Antwerpse plaatsvond. De locatie was deze keer het nieuwe gebouw van Concentra (Gazet van Antwerpen) op Linkeroever. Van de Barcamp's waarop ik aanwezig was, was dit één van de best georganiseerde, mede door het uitgebreide aantal sponsors en natuurlijk door de inzet van een heleboel personen.

Zelf heb ik deze keer geen presentatie gegeven (er was wel inspiratie, maar er waren al voldoende andere interessante presentaties). Een heleboel slideshows zijn al beschikbaar op Slideshare. De foto's kan u naar goede gewoonte op Flickr bekijken. Het video verslag van GVA staat op Vimeo.

Een lijstje kan in een BVLG-post natuurlijk niet ontbreken. Dit zijn de Twitter accounts waar het vaakst de hashtag #bca4 gebruikt werd.

1. Marco of @mfrissen : 28 tweets
2. Davy Buntinx of @DirtyJos : 25 tweets
2. Wim Tibackx of @WimTibackx : 24 tweets
4. Amedee Van Gasse of @amedee : 23 tweets (maar hij was echter niet aanwezig ...)
5. Saskia Scheltjens of saschel : 20 tweets

In dit lijstje ontbreekt natuurlijk de @barcampbelgium account, maar die speelt buiten categorie ... In het totaal waren er overigens meer dan 1300 #bca4 tweets van 145 verschillende Twitter accounts.

In tegenstelling tot de vorige barcamps waarop ik aanwezig was, kregen de deelnemers geen T-shirt meer. Bij het verlaten van het gebouw van Concentra kon je wel een goodie bag meenemen (met 4 flesjes Antwerps bier en een pakje Antwerpse koffie - maar geen weekendkrant van GVA of HBVL ...).

De lat voor de volgende barcamp's is door de uitstekende organisatie van BCA4 wel zeer hoog gelegd.

07 september 2010

Garmin nüvi 1490T

Sinds een tijdje heb ik een nieuwe GPS in gebruik, een Garmin nüvi 1490T Ik heb afscheid moeten nemen van mijn vorige Garmin nüvi 300, de levensduur van de batterij was niet meer wat ik er van verwachtte en door een ongelukkig voorval was de aansluiting van de voedingskabel beschadigd.

Een nieuw model geeft natuurlijk verbeterde en nieuwe mogelijkheden. Maar voor een volledige bespreking van de functionaliteiten van een Garmin nüvi 1490T moet u elders zijn, bijvoorbeeld bij gpsmagazine.com, gpstracklog of testfreaks.

De nieuwe Garmin nüvi 1490T doet mij af en toe versteld staan. Volgens het toestel kon ik de afgelopen weken meermaals door de Brusselse Kruidtuin rijden, voorwaar een hele prestatie gezien de niveauverschillen aldaar ...


Belgian Social Media Monitor - september 2010

Naar goede traditie kan u hieronder de volgende editie van de Belgian Social Media Monitor lezen. De Belgian Social Media Monitor is een poging tot het verzamelen van enkele interessante en publiek beschikbare cijfers over de omvang van het social media gebeuren in België. De eerste editie dateert van juli 2009. Hieronder kan u de cijfers voor begin september 2010 terugvinden, evenals de evolutie ten opzichte van de vorige situatie van begin augustus 2010 en de situatie ten opzichte van een jaar terug (september 2009).

De trends van de vorige maanden manifesteren zich verder, een lichte stijging voor het aantal blogs van de blogplatformen, een sterkere stijging voor Facebook. Spijtig is dat nogmaals een bron weggevallen is, deze keer het aantal Skyrock blogs. Het goede nieuws is dat er een gefundeerde schatting is bijgekomen voor het aantal Linkedin accounts in België.

Blogs
- skynetblogs : 201.322 blogs begin juli 2010, sinds de laatste upgrade wordt het aantal blogs niet meer publiek aangegeven
- seniorennet : 18.082 blogs, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 12% ten opzichte van vorig jaar
- bloggen.be : 87.437 blogs, een stijging van 2% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 26% ten opzichte van vorig jaar
- Skyrock : 32.172.117 blogs begin augustus 2010, op dit ogenblik wordt het aantal blogs niet meer publiek aangegeven
- Canalblog : 768.310 blogs, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 20% ten opzichte van vorig jaar
- Blogoloog : 17.154 actieve Vlaamse blogs en Twitter accounts, een daling van 6% ten opzichte van vorige maand, een daling van 15% ten opzichte van vorig jaar
- Agorati : 443 blogs en Twitter accounts van politici, stabiel ten opzichte van vorige maand

Linkedin
- Linkedin profiles : het aantal Linkedin profiles voor een opgegeven land is niet meer beschikbaar, begin februari 2010 waren het er 526.476 voor België
- een attente lezer heeft vorige maand een benadering voorgesteld voor het aantal Linkedin accounts in België
1. Alle members binnen 80 km van Brussel : 517.373 (wat te weinig is)
2. Alle members binnen de 120 km van Brussel : 960.509 (wat teveel is)
3. Gemiddelde van beide cijfers : 738.941, wat een stijging is van 60% ten opzichte van het exacte cijfer van vorig jaar
- Linkedin groups : 1.262 groups refering to Belgium, een stijging van 3% ten opzichte van vorige maand
- Linkedin events : 739 upcoming events in Belgium, een forse stijging van 71% ten opzichte van vorige maand

Facebook
- Facebook : 3.628.140 people who live in Belgium, een stijging van 3% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 42% ten opzichte van vorig jaar
- Checkfacebook : 3.628.140 Belgium Country Audience, wat exact hetzelfde cijfer is als je het rechtstreeks opzoekt in Facebook
- Facebakers : Number of users on Facebook in Belgium: 3.628.140, wat nogmaals exact hetzelfde cijfer is als je het rechtstreeks opzoekt in Facebook
- Facebook usage statistics by country - July 2010 compared to July 2009 and July 2008 : 3.505.920 Facebook users for Belgium

Netlog
- Netlog : 3.214.516 NL leden, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 13% ten opzichte van vorig jaar

Een eerste grafiek geeft de evolutie van de bovenstaande aantallen over de voorbije maanden. De grafiek geeft de evolutie over het voorbije jaar, van september 2009 tot september 2010. Waarde 100 werd hierbij toegekend aan de cijfers van september 2009. Op basis van de nieuwe benadering voor het aantal Linkedin accounts, zou dit platform het sterkst gegroeid zijn in België, met maar liefst 60%, gevolgd door Facebook met 42%. De "zuivere" blogplatformen groeien "maar" met zo'n 12% tot 26% op jaarbasis.
Een eenduidige bron waar het aantal Belgische Twitter accounts kan opgevraagd worden bestaat niet. Er zijn wel verschillende sites waar je toch een idee kan krijgen van het aantal Belgische Twitter accounts en de evolutie hiervan. De vermelde cijfers zijn sterke onderschattingen te zijn het effectieve aantal Twitter gebruikers in België. Op basis van eigen opzoekingen ben ik er in geslaagd meer dan 57.000 Twitter gebruikers te identificeren. Zie dit bericht voor uitgebreide info over de analyse van zo'n 46.000 Twitter accounts uit België.

Twitter
- Twellow : 17.267 Twitter accounts, een stijging van 8% ten opzichte van vorige maand
- Tweepz : 17.006 Twitter accounts, een stijging van 4% ten opzichte van vorige maand
- Tweepsearch : 10.084 Twitter accounts, status quo ten opzichte van vorige maand
- Twitdir : 2.597 Twitter accounts, status quo ten opzichte van vorige maand
- Twitaholic, de nieuwe naam voor Twitterholic : geeft geen totaal aantal Twitter accounts uit België meer aan
- Tweetmondo : 1.959 Twitter accounts, status quo ten opzichte van vorige maand
- FollowerWonk : 1.229 Twitter accounts, een stijging van 18% ten opzichte van vorige maand
- Twittermap België : 432 Twitter accounts, status quo ten opzichte van juli 2010
- TwitterScore : geen info meer, 250 Twitter accounts in juni 2010

- Belgium Top100 Twitters Top Ranking : 288 Twitter accounts
- Commentag : 59.000 Twitter Belgische gebruikers volgens Commentag (oktober 2009)

De bovenstaande cijfers kan u ook in een grafiek bekijken.Flickr
- Belgium group : 3.748 members, een stijging van 3% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 31% ten opzichte van vorig jaar
- Tag "Belgium" : 1.183.807 items, een stijging van 8% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 31% ten opzichte van vorig jaar
- Geotag "Belgium" : 2.891.696 items, een stijging van 3% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 32% ten opzichte van vorig jaar

De evolutie ten opzichte van vorige maand lijkt beperkt, de evoluties de voorbije maanden toonden soms een zeer variabel beeld.Youtube
- Youtube videos for Belgie : 22.400, een stijging van 174% ten opzichte van vorige maand
- Youtube videos for Belgique : 125.000, een stijging van 11% ten opzichte van vorige maand
- Youtube videos for Belgium : 329.000, een stijging van 5% ten opzichte van vorige maand

De manier waarop gezocht wordt bij YouTube is nog steeds niet stabiel doorheen de afgelopen maanden, zie hiervoor de onderstaande grafiek.Vimeo
- Vimeo videos for Belgie : 310, een stijging van 6% ten opzichte van vorige maand
- Vimeo videos for Belgique : 1.547, een stijging van 8% ten opzichte van vorige maand
- Vimeo videos for Belgium : 4.671, een stijging van 6% ten opzichte van vorige maand

In tegenstelling met de bovenstaande twee bronnen is er voor Vimeo wel een consistente trend te zien.

Related Posts with Thumbnails