B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

30 september 2010

The Social Network

Op 1 oktober wordt de film "The Social Network" wereldwijd gelanceerd. Sommige gelukkigen hadden reeds voordien de gelegenheid deze film in avant-première te zien. Ik behoorde tot een groep van een 30-tal personen actief in het Belgische social media gebeuren die vooraf de film konden bekijken. In België zal u nog tot 27 oktober moeten wachten op de film.

De film had de ganse 120 minuten mijn volle aandacht. Er wordt een boeiend en meeslepend verhaal opgehangen van het ontstaan van Facebook. De film eindigt met informatie over de afhandeling van twee juridische disputen (buiten de rechtbank). Het verhaal dat Mark Zuckerberg het idee voor Facebook zou gestolen hebben was mij reeds bekend, het andere verhaal van de CFO (Eduardo Saverin) die op niet al te vriendelijke manier buitengewerkt werd nog niet. De ondertitel van de film is niet voor niet "you don't get to 500 million friends without making a few enemies".


Ik was vooral geïntrigeerd door het beeld dat van Mark Zuckerberg opgehangen wordt. De film doet zich voor als een documentaire. Mark Zuckerberg komt zeer genuanceerd uit de film. Enerzijds is hij een super-nerd, anderzijds is hij ook zeer gedreven om zijn idee door te zetten. Hij is zeker niet de schurk die met het idee van anderen aan de haal is gegaan.

Uit verschillende bronnen blijkt echter dat de film af en toe een loopje neemt met de werkelijkheid. De enige persoon die op de hoogte is van de ontstaangeschiedenis van Facebook is Mark Zuckerberg himself. Maar hij heeft niet meegewerkt aan de film ... De film zou gebaseerd zijn op het boek "The Accidental Billionaires" van Ben Mezrich. Dit boek werd al betiteld als "The book that Facebook doesn't want you to read". De film leverde alvast stof voor het artikel "The incredibly untrue adventures of Mark Zuckerberg" in Fortune.

De film hangt een geromantiseerd en niet volledig accuraat beeld op van het ontstaan van Facebook. Factuele informatie over hoe het echt aan toe zou gegaan zijn, kan u onder meer op Wikipedia vinden. Er is de pagina over Mark Zuckerberg, de historiek van Facebook en de timeline van Facebook. Een wikipedia pagina voor de film "The Social Network" kan u er ook vinden.

Een interessant en diepgravend artikel over Mark Zuckerberg kan u in The New Yorker vinden : The Face of Facebook. Iets lichtere kost, over de Chinese vriendin van Mark Zuckerberg - en bovendien met foto's - kan u hier nalezen.

Als u in afwachting van de officiële release eind oktober al een beetje wil proeven van de film kan u alvast de onderstaande trailers bekijken.

By the way, enkele andere aanwezigen op de prescreening hebben ook hun bedenkingen kenbaar gemaakt over de film : Davy, Wim en Tim.

1 Bedenking(en) :
Anonymous Michel Vuijlsteke had op 01 oktober, 2010 00:56, de volgende bedenking ...

Ik heb ook mijn bedenkingen kenbaar gemaakt. Ik vond het een goede film, en dat het over Facebook ging eigenlijk maar bijzaak. :)

 

Heeft u ook een bedenking ?

<< Home

Related Posts with Thumbnails