B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

31 januari 2011

Quora

Het Twitter bericht "Twitter=I need to pee. FB=I peed! 4sq=I'm peeing here. Quora=Why am I peeing? Youtube=Watch this pee! LinkedIn= I pee well." gaat al een tijdje mee.

Op Twitter, Facebook en Linkedin kan je mij al vinden. Op Youtube ga ik af en toe kijken. Foursquare is aan mij niet besteed. En Quora kende ik tot voor kort niet. Je hebt een invite nodig om je te kunnen aanmelden. Dankzij een invite van Bart heb ik ook kunnen kennismaken met Quora.


In de eigen woorden van Quora is hun doelstelling : "Quora is a continually improving collection of questions and answers created, edited, and organized by everyone who uses it. The most important thing is to have each question page become the best possible resource for someone who wants to know about the question."

Ik heb mijn Quora account gekoppeld aan mijn Twitter account. Dit leidde er toe dat ik plots een heleboel following had, blijkbaar overgenomen uit de following van mijn Twitter account. Binnen de 12 uren had ik mijn eerste follower. Ondertussen staat de teller al op 31. Sommige personen kende ik reeds in levende lijve, anderen dan weer enkel via andere sociaalnetwerksites. Nog andere personen kende ik nog helemaal niet, zij blijkbaar mij wel ... Blijkbaar is het voldoende dat als je iemand op een andere sociaalnetwerksite volgt, je quasi automatisch op een nieuw platform er ook voor kiest deze persoon te volgen.


Mijn bedrijvigheid op Quora is tot nu toe zeer beperkt. In één van de antwoorden op de vraag "What are the most recent social media statistics for Belgium?" wordt expliciet naar de maandelijkse Belgian Social Media Monitor verwezen, maar dit antwoord is niet van mijn hand. Ik heb zelf een vraag toegevoegd over wiki's in België : "Wikis: How to find other wiki aficinados in Belgium?". Bovendien is het eerste antwoord ook van mijn hand.


Ik vat het belang van Quora op dit ogenblik nog niet zo goed. Is het weer zo'n site waar je aan je achterban kan tonen hoe belangrijk je wel bent en over hoeveel kennis je in specifieke domeinen beschikt ? Is het een site waar vendors hun producten in zo veel mogelijk vragen aan bod laten komen ? Is het een site waar je met je vragen terecht kan zodat je snel correcte antwoorden bekomt ? Of is het weer een hype die na een tijdje zal overwaaien ? Ik weet het niet, ik zal moeten afwachten.

26 januari 2011

Outside the box

De regeringsonderhandelingen zijn tijdelijk op een sisser uitgelopen. Het ziet er naar dat de situatie stevig vastgelopen is.

Misschien moeten de politici eens een blik werpen op technieken die in de bedrijfswereld toegepast worden. Eén van deze technieken om problemen op te lossen is outside the box thinking. Door een probleem enkel binnen een gekende context (de doos) te bekijken, kom je er vaak niet uit. Het oplossing kan daarentegen soms gevonden worden door de context (de doos) groter te maken, vandaar outside the box.

Het meest gekende voorbeeld is de vraag om de onderstaande negen punten met 4 rechte lijnen te verbinden waarbij alle punten bereikt worden en bovendien zonder de pen op te heffen.


Het probleem is niet op te lossen indien de rechte lijnen beperkt worden tot het vierkant gevormd door de 9 punten zelf. Indien de lijnen buiten dit vierkant mogen gaan, is er wel een mooie oplossing.


Misschien moeten de heren en dames politici nagaan hoe ze doos van de onderhandelingen groter kunnen maken. Misschien ligt een oplossing dan wel voor de hand.

Getronics Employee ICT Barometer Belgium 2011

Voor de derde keer heeft Getronics beroep gedaan op Insites om de tevredenheid en verwachtingen van Belgische werknemers over hun ICT-tools en het gebruik ervan in kaart te brengen. Het resultaat is de "Getronics Employee ICT Barometer Belgium 2011".

De conclusie van Getronics is dat er nog veel werk aan de winkel is voor de Belgische bedrijven. De technologie evolueert snel en wordt in grote mate reeds voor privé gebruik ingezet : instant messaging, social networks, blogs, VOIP met webcam, ... Bedrijven aarzelen om deze toepassingen intern in te zetten. Bovendien trappelen bedrijven ter plaatse om werknemers buiten de muren van het bedrijf toegang te geven tot hun bedrijfsemail of tot het bedrijfsnetwerk. En 1 werkgever op 4 staat helemaal geen homeworking toe, niettegenstaande 2 werknemers op 3 het wel zouden willen doen. Een andere pertinente conclusie is dat de Belgische werknemers te weinig gebruik maken van het bedrijfsintranet. Vaak zou dit te wijten zijn aan ontoereikende training en het ontbreken van collaboration software.

In het rapport worden ook wiki's vermeld. En omdat wiki's mijn bijzondere belangstelling wegdragen, wil ik u de resultaten over wiki's hier ook vermelden.
Wiki's kennen in vergelijking met de vorige editie van de barometer een grotere bekendheid, 37% versus 27%. Bij ICT bedrijven stijgt de bekendheid zelfs tot 61%. Als het dan over het concrete gebruik van wiki's gaat, blijkt dat slechts 23% van de ondervraagde werknemers effectief een wiki in de professionele context gebruikt, wat toch een stijging is van 8% ten opzichte van de vorige editie. De ICT'ers blijken wiki's in grotere mate te kennen ten opzichte van andere bedrijfssectoren. Qua toepassing in een professionele context blijven ze echter steken op 32%.

Verschillende toepassingen werden uitgezet in een rooster volgens professioneel gebruik versus perceptie van positieve invloed. Wiki's scoren nog juist in het kwadrant van "killer services". "Search engines for internal documents" en "Calendar/agenda sharing" blijken de top killer services te zijn. Ongetwijfeld zullen beide toepassingen nog een tijdje daar bovenaan blijven staan.


Het goede nieuws van de Getronics Employee ICT Barometer Belgium 2011 is dat Getronics België een zeer aardige poging doet om de verschillende toepassingen beschreven in de studie zelf toe te passen. Het grote motto daarbij is New Way of Work (#nwow). Meer hierover zal u in een volgend bericht kunnen lezen.

De synthese van de Getronics Employee ICT Barometer Belgium 2011 kan u via deze link zelf bekijken.

25 januari 2011

Linkedin InMaps

Tooltjes om je Twitter en Facebook vrienden visueel voor te stellen waren er al. Voor het visualiseren van Linkedin connecties had ik tot vandaag nog geen dergelijk tool gezien. Nu dus wel. Het tool met de naam InMaps is van Linkedin zelf.

Hieronder zie je mijn Linkedin connecties in enkele clusters opgedeeld.


Meer info op de blog van Linkedin.

24 januari 2011

#dasm en social media analytics

Op de BAQMAR blog verscheen er vandaag een blogpost over de toepassing van SAS Media Analytics toegepast op de #dasm tweets (De Allerslimste Mens). Ik heb de grafiek hieronder overgenomen.


Deze grafiek was overigens al op 7 januari gepubliceerd als Twitpic door @jerrevg.

In het BAQMAR bericht wordt nog vermeld dat een dergelijke analyse "useful" kan zijn. Ik heb hierbij toch enige twijfels. Als Twitter er al zelf niet in slaagt de taal correct af te leiden uit de Twitter berichten (zie ook dit BVLG bericht), dan lijkt het sentiment afleiden uit deze eerder korte teksten een zeer lastige of misschien zelfs onmogelijke uitdaging.

Het bericht "In times of crisis, Belgium goes with the show http://j.mp/ePz1Pu #dasm" wordt als negatief beschouwd, wegens "crisis".
Het bericht "Bourlon out, De win in #dasm" wordt als positief beschouwd, wegens "win".
Het bericht "The battle of the politici ;-) #dasm" wordt als negatief beschouwd, wegens "battle".
Het bericht "The sun always shines on TV #dasm" wordt als negatief beschouwd, waarom is onduidelijk.


Als al zeker 4 van de 14 Twitter berichten die op de printscreen getoond worden al dubieus geklasseerd worden, heb ik toch zo mijn bedenkingen bij de globale sentiment trends.

Volgens mijn eigen opvolging waren er op 6 januari 960 Twitter berichten voor hashtag #dasm. In het plaatje van de BAQMAR post is slechts sprake van 19 positieve, 44 negatieve en 80 neutrale berichten, of 143 in het totaal.


Het Twitter bericht #dasm tweets sentiment changed bigtime, 6 x more negativity #washingtonpost #vrt #sentiment #sas #socialmedia #analysis lijkt mij dan ook eerder ongepast.

Social Media Monitoring tools kunnen mijns inziens wel degelijk interessant zijn, al ze zich beperken tot de feiten en niet laten verleiden tot vergezochte interpretaties.

De Allerslimste Mens Ter Wereld

Deze week vindt de finale van De Allerslimste Mens Ter Wereld plaats. De afgelopen weken kon u kennismaken met 30 verschillende kandidaten. Tijdens het programma toonde men af en toe de rangschikking van de kandidaten. Maar de volledige rangschikking heb ik tot nu toe nergens teruggevonden. Ik heb dan maar zelf een manier gezocht om de resultaten van de 30 kandidaten voor te stellen.

De eerste grafiek geeft de 30 kandidaten in chronologische volgorde.


De lange reeksen deelnames van Eva Brems en Ben Crabbé vallen duidelijk op. 5 kandidaten konden het 4 afleveringen lang uithouden. Voor 8 kandidaten was de eerste aflevering onmiddellijk de laatste aflevering. Eva Brems scoort wel het best qua aantal deelnames, qua aantal overwinningen moet ze Ben Crabbé laten voorgaan. 15 kandidaten hebben niet kunnen winnen. De tweede grafiek toont de verschillende kandidaten, gerangschikt volgens hun prestaties.


En wie kan uit deze grafieken afleiden wie er uiteindelijk zal winnen in de allerlaatste aflevering ? Wie mag de trofee van De Allerslimste Mens Ter Wereld mee naar huis nemen ?

23 januari 2011

ShameBE

Vanmiddag vond de ShameBE betoging plaats. Deze betoging kende volgens de diverse nieuwssites tussen de 34.000 en 45.000 deelnemers. Maar hoe zat het op Twitter. Hoe vaak kwam #ShameBE ter sprake ?

Voor de periode van 10 januari 2011 tot 23 januari 2011 heb ik in het totaal 4.064 verschillende Twitter berichten gedetecteerd van 1.403 verschillende Twitter accounts. Op 23 januari, de dag van de betoging zelf, waren er 2.501 Twitter berichten van 823 Twitter gebruikers.

Op Twitter vroegen verschillende personen zich tijdens de betoging al af hoeveel Vlamingen er deelnamen aan de betoging. Volgens een peiling van Le Soir tijdens de betoging was 21% van de betogers afkomstig uit Vlaanderen (artikel in De Standaard).

Twitter probeert voor elk bericht af te leiden in welke taal het bericht opgesteld is. Een analyse van de taal van de #ShameBE berichten geeft ook een interessant inzicht.

Over de ganse periode klasseert Twitter 44% van de 4.064 Twitter berichten als Franstalig, 31% als Engelstalig en 20% als Nederlandstalig. Voor de 2.501 Twitter berichten van 23 januari ziet de verdeling er als volgt uit : 45% Franstalig, 20% Engelstalig, 28% Nederlandstalig. De onderstaande grafieken geven de evolutie van 10 januari tot 23 januari van het aantal Twitter berichten en de taal volgens Twitter.De betoging van 23 januari zou volgens de media de eerste betoging zijn waar via social media (en voornamelijk Facebook) gemobiliseerd werd. Uit de Twitter berichten valt dit echter niet af te leiden. Het aantal Twitter gebruikers dat de hashtag #ShameBE gebruikte (1.403) is slechts een zeer beperkt in vergelijking met de opkomst voor de betoging (34.000 à 45.000). De hashtag #ShameBE is immers ook door verschillende Twitter gebruikers gebruikt die ofwel niet akkoord gingen met de opzet van de manifestatie of die de manifestatie wel gunstig gezind waren maar er niet konden bij zijn. Twitter kan wel een trigger geweest zijn om de zaak in gang te zetten, waarna de klassieke media het verhaal opgepikt hebben.

Camping16

Camping16 is een initiatief van een aantal personen die met België begaan zijn. Ze gaven de politici 100 dagen om tot een regering te komen. Ondertussen zijn er al 13 dagen voorbij en hebben meer dan 140.000 personen zich achter het initiatief geschaard, de "kampeerders".


Het leuke van Camping16 is dat de initiatiefnemers via hun Twitter account aangeven hoeveel personen er zich al achter hun initiatief scharen.


Hieronder kan u de evolutie zien van zowel het aantal kampeerders als het aantal Twitter boodschappen waarin de term "#camping16" voorkomt.


Via Twitter heeft de actie initieel de nodige ruchtbaarheid gekregen. Het aantal Twitter boodschappen (2.659) is ondertussen wel marginaal ten opzichte van het aantal kampeerders (140.505). De trend van het aantal twetes volgt wel de trend van het aantal kampeerders.

22 januari 2011

Politieke crisis

In de media wordt terecht volop gemeld dat het uitblijven van een politiek akkoord tussen de onderhandelende partijen nadelige gevolgen heeft. Maar er zijn ook diverse actoren die op één of andere manier kunnen profiteren van de politieke crisis.

De politici zelf

De verkozen parlementsleden krijgen hetzelfde loon, het feit dat er geen regering is heeft daar geen invloed op. Zolang er geen regering is, kunnen de partijen geen personen in de federale regering (en de daarbij horende kabinetten) plaatsen, wat wel extra inkomsten zou opleveren. Dit houdt ook in dat de huidige ontslagnemende regering en de kabinetten die de verschillende ministers geïnstalleerd hebben nog steeds betaald worden. Een partij als CD&V zal door de electorale afgang bij de laatste verkiezingen vermoedelijk sterk moeten inleveren qua regeringsleden en politiek personeel, zodat ze althans wat betreft verloningen baat heeft bij de status quo. Een partij als N-VA daarentegen die nog niet aanwezig is in de federale regering, zou er daarentegen wel belang bij hebben om zo snel mogelijk postjes te gaan bezetten in de federale regering en om kabinetten op te vullen. De verkozen politici die deel gaan uitmaken van de federale regering moeten op hun beurt vervangen worden, wat weer voor deze invallers mooie inkomsten oplevert, een parlementslid wordt immers niet slecht betaald.

De crisis biedt voor politici extra opportuniteiten om zichzelf in de kijker te plaatsen, wat op termijn iets zou kunnen opleveren : een betere plaats op de lijst, de herverkiezing, een financieel interessant mandaat, ...

De journalisten

De politieke crisis is een dankbaar onderwerp voor artikels in kranten en tijdschriften, voor radio-programma's, voor TV-programma's, voor berichten op de nieuwssites ... Voor journalisten in dienstverband heeft dit geen impact op hun verloning, in het beste geval krijgen ze een extra premie indien hun journalistiek werk voor een hogere oplage of meer kijkcijfers zorgt. Het aanslepen van de crisis geeft op termijn misschien wat meer werkzekerheid voor de politieke journalisten. Voor freelancers daarentegen biedt de politieke crisis wel financiële opportuniteiten. Het is niet uitgesloten dat freelancers die met politieke verslaggeving hun brood verdienen misschien andere freelancers uit de markt duwen. Het aantal nieuwsitems in de media zal immers niet spectaculair toegenomen zijn. Meer politiek in de krant of op TV zal vermoedelijk gecompenseerd worden door minder berichten over andere onderwerpen.

De crisis biedt voor journalisten extra opportuniteiten om zich te profileren. Dit kan leiden tot betere arbeidsvoorwaarden bij de huidige of eventueel nieuwe werkgever. Misschien kunnen ze daardoor ook in de picture komen bij de politieke partijen zelf waardoor ze eventueel gevraagd worden voor een overstap naar de politiek (meerdere journalisten zijn hen hierin voorgegaan, denk maar aan Siegfried Bracke, Dirk Sterckx, Pol Van Den Driessche, Ivo Belet, Johan Verstrepen, ...). Parlementsleden krijgen immers een betere verloning in vergelijking met hun journalistenloontje.

De politieke observatoren

Quasi dagelijks duiken politieke observatoren in de media op om hun mening te spuien over de laatste evoluties. Vaak zijn dit professoren, ex politici of bedrijfsleiders. Ofwel worden ze voor hun tussenkomsten rechtstreeks vergoed, ofwel stijgt hun marktwaarde in het lezingencircuit, zodat ze meer gevraagd worden en eventueel een hogere vergoeding kunnen bekomen. Ook journalisten duiken soms ook op in dat lezingencircuit, wat een leuke bijverdienste kan zijn.

De woordvoerders

Woordvoerders van belangrijke en minder belangrijk belangenorganisaties maken van de aanslepende crisis gebruik om ook hun zeg te doen over de crisis, over hoe erg het wel is en wat de impact is op de instanties die zij vertegenwoordigen. Daarbij proberen natuurlijk ze hun organisatie en zichzelf mooi in de kijker te plaatsen. Voor zover mij bekend heeft de bond van duivenmelkers hun mening over de regeringsvorming nog niet verspreid, maar je weet maar nooit.

De media groepen

De kans bestaat dat de verslaggeving over de politieke crisis de oplages en de kijkcijfers doet toenemen. Dit heeft dan weer tot gevolg dat de publicaties en de uitzendingen meer advertenties opleveren, waardoor de kassa extra gespekt wordt.

De auteurs van boeken

Vroeger verschenen er pas geruime tijd na afloop van de regeringsonderhandelingen boeken die het gekonkelfoes in de achterkamertjes blootlegden (bijvoorbeeld ten tijde van Hugo De Ridder). Tegenwoordig moet alles zo snel gaan dat de boeken al verschijnen voordat er een regering is. De auteurs hopen er vermoedelijk een extra cent mee bij te verdienen, net als de uitgevers van de boeken. Indien ze er niets aan zouden verdienen, zouden de boeken gewoonweg niet op de markt komen.

De media adviseurs

Sommige journalisten verlenen ook media advies - natuurlijk tegen betaling. Door de huidige crisis wordt het belang van goede communicatie en het inzicht bekomen in de verschillende spelletjes die zich afspelen alsmaar groter. Media adviseurs kunnen politici en vermoedelijk ook bedrijven hierin goed inzicht bezorgen.

Zo ziet u maar, de huidige politieke crisis biedt voor sommige rechstreeks betrokken actoren in de huidige crisis of actoren in de rand ervan verschillende opportuniteiten.

21 januari 2011

Shame

Zondag trekt er een betoging door Brussel, onder het motto Shame - no government for our country after 200 days.

Maar wie moet er zich waarvoor schamen ?

We moeten ons blijkbaar schamen omdat de 7 onderhandelende partijen tot nu toe nog steeds bij hun standpunten gebleven zijn, de standpunten waarvoor ze bij de laatste verkiezingen stemmen gekregen hebben. Maar het lijkt mij dat er nog andere redenen zijn waarvoor de huidige en voorbije politici zich zouden moeten schamen.

Moeten de politici zich niet schamen voor de financiële toestand waarin ze België gebracht hebben ? Guy Mathot zou als minister van begroting het standpunt "Het begrotingstekort is er vanzelf gekomen, dus zal het wel vanzelf verdwijnen" gehanteerd hebben. Vorig weekend werd in De Tijd nog aangetoond dat de basis voor de ontsporing van de staatsschuld toen gelegd werd. En de partij van Guy Mathot speelt nog altijd mee. Ik weet zelfs niet of ze zich openlijk van deze uitspraak gedistancieerd heeft.

Moeten de politici zich niet schamen voor de institutionele crisis waarin ze België gebracht hebben ? Het splitsen van BHV is iets waar in alle voorgaande institutionele hervormingen nooit werk van gemaakt werd. In het verleden hebben de toen dominante partijen nooit overeenstemming kunnen bereiken voor een wettelijke oplossing. Met een handigheidje heeft de regereing van Guy Verhofstadt de verkiezingen iets vervroegd om tijdelijk te ontsnappen aan een uitspraak van het Grondwettelijk Hof. Volgens sommige vooraanstaande juristen waren de daaropvolgende federale verkiezingen (van juni laatstlaaden) eigenlijk niet rechtsgeldig.

Moeten de politici zich niet schamen voor de manier waarop zij bij benoemingen in de eerste plaats kijken naar de politieke kleur van de kandidaten en misschien nadien nog naar de andere kwaliteiten ? Het lijkt alsof deze gewoonte van politieke benoemingen vroeger veel meer uitgesproken was en dat de toestand ondertussen verbeterd zou zijn. Maar dat neemt niet weg dat op een heleboel topposities in de overheidsdiensten of publieke bedrijven nog steeds bevolkt zijn door dergelijke gekleurde benoemingen, zodat deze overheidsdiensten en publieke bedrijven niet gegarandeerd geleid worden door de meest competente personen.

Moeten de politici zich niet schamen voor de prestigeprojecten die ze overal in België neergepoot hebben ? Deze prestigeprojecten - snelwegen, bruggen, tunnels, spoorwegen, treinstations, musea, ... - hebben het land een heleboel duiten gekost.

Moeten de politici zich niet schamen voor het feit dat ze respect vragen van de anderen, maar zelf vaak geen respect betonen. Al te vaak schakelen Nederlandstaligen over naar het Frans, waar Franstaligen heel vaak niet de moeite getroosten om als ze zich op Vlaams grondgebied bevinden (zelfs ver van de faciliteitengemeenten), om de taal van grootste taalgroep in België te gebruiken.

Moeten wij als inwoners van België ons niet schamen omdat wij de voorbije generaties van politici - verantwoordelijk voor de chaos waarin België zich bevindt - getolereerd en zelfs aangemoedigd hebben ?

19 januari 2011

Sentimenten

Allerlei social media monitoring tools beweren dat ze uit de social media berichten iets zinnigs kunnen zeggen over de sentimenten van deze berichten. Ik heb in twee gratis tools de hashtags #basta en #dasm uitgeprobeerd. De resultaten van Socialmention en Twendz kan u hieronder bekijken.Word ik veel wijzer uit deze resultaten ? Niet veel. De analyse is op veel te weinig Twitter berichten gebaseerd. Bovendien betwijfel ik of deze tools wel de nuances in de voornamelijk Nederlandstalige berichten correct detecteren. En volgens Twendz krijgen Goedele en Nathalie een rode kleur ! Foei !

Als er iemand zich geroepen voelt om gelijkaardige plaatjes te maken met Radian6, SM2 of een ander hotshot social media monitoring tool, stuur maar door zodat ik dit bericht verder aanvul.

17 januari 2011

#Basta

De gasten van Neveneffecten scoren zeer duidelijk met Basta, qua inhoud, qua kijkcijfers en ook qua reacties op Twitter.

Gezien Twitter monitoring zo één van mijn specialiteiten is, leek het mij leuk na afloop eens leuk te na te gaan hoeveel Twitter berichten te maken hadden met #basta. En dat bleken er heel veel te zijn. De Twitter Search API heeft zo enkele beperkingen. Je mag niet teveel oproepen doen op te korte tijd (maar daar is een mouw aan te passen). Waar je echter mee moet leven is dat de Twitter Search API maar maximaal 7 dagen terug gaat in de tijd en bovendien maximaal 1.500 berichten terug geeft. Voor zeer populaire topics, moet je er bijgevolg tijdig bij zijn om frequent de Twitter Search API te benaderen. Dit was bij mij dus niet het geval. Wat kan je dan wel doen.

Een eerste mogelijkheid is via één van de top monitoring tools (zoals bijvoorbeeld Radian6) die toegang hebben tot de Twitter Firehose waardoor de beperkingen van 7 dagen en 1.500 berichten wegvallen te proberen. Maar meestal heb je een dergelijk tool niet zomaar ter beschikking. Een mogelijk alternatief is de Twitter Search API te benaderen, waarbij je bij de zoekstring ook een taalcode opgeeft. Soms lukt het je dan wel op iets verder in het verleden terug te gaan. Zo kan u bijvoorbeeld naar #basta Twitter berichten in het Engels zoeken : search.twitter.com/search?q=%23basta&lang=en

In het resultat van de Twitter Search API krijg je per Twitter bericht enkele gegevens te zien, waaronder de taal van het bericht - althans volgens de algoritmes van Twitter. En die taal durft er nog al eens naast te zitten. Het lijstje hieronder geeft het aantal #basta Twitter berichten van 17 januari 2011 - althans de Twitter berichten die ik alsnog kon bekomen, per taal.

nl - Nederlands - 1528 Twitter berichten
no - Noors - 201 Twitter berichten
en - Engels - 106 Twitter berichten
es - Spaans - 75 Twitter berichten
pt - Portugees - 56 Twitter berichten
it - Italiaans - 34 Twitter berichten
fr - Frans - 32 Twitter berichten
id - Indonesisch - 18 Twitter berichten
is - Ijslands - 14 Twitter berichten
de - Duits - 10 Twitter berichten
sv - Zweeds - 7 Twitter berichten
eo - Esperanto - 5 Twitter berichten
fi - Fins - 3 Twitter berichten
pl - Pools - 3 Twitter berichten
da - Deens - 2 Twitter berichten
lt - Lets - 2 Twitter berichten
(geen taal) - 4 Twitter berichten

Dit zijn enkele markante voorbeelden.

Duits
twitter.com/DjTimka/status/27106450916507648


Fins
twitter.com/Sarah_snaar/status/27104388061331456


Indonesisch
twitter.com/drace__/status/27108409102835712


Frans
twitter.com/cgilis/status/27124770210324480


Noors
twitter.com/stubru/status/27127610785931264


Zo ziet u maar dat u niet alles moet geloven wat de tools u vertellen ...

PS. Als u goed kon tellen, had u reeds opgemerkt dat er op 17/1/2011 meer dan 2000 Twitter berichten waren met hashtag #basta, sommige Spaanse berichten hadden echter niets met het programma te maken, de overgrote meerderheid van de berichten daarentegen wel.

15 januari 2011

Behoorlijk bestuur

Een tijdje terug hoorde ik het verhaal van het beheer van de treinstations in België. Sommige worden blijkbaar beheerd door Infrabel, andere dan weer door de NMBS en de overige door de NMBS Holding. Het werd pas hallucinant toen de journalist in het Centraal Station van Brussel duidelijk maakte dat twee roltrappen vlak bij elkaar een verschillende eigenaar hadden, de ene ging naar het perron, de andere niet.

Bedrijven streven er naar een zo efficiënt mogelijke dienstverlening naar hun klanten toe te verzorgen. Dit gebeurt onder meer toepassing van technieken zoals lean of six sigma (of de combinatie van beide). Deze technieken houden in dat verspillingen in de processen gedetecteerd en weggewerkt worden. Het uiteindelijk gevolg is dat de kwaliteit van de dienstverlening stijgt en dat de kostprijs van de processen daalt.

Via de pers vernam ik onlangs dat er een voorstel op tafel ligt waarbij het personeel van de gevangenissen zou overgeheveld worden naar het regionale bestuursniveau, maar dat het beheer van de gebouwen federaal zou blijven. Een dergelijk voorstel kan enkel maar tot gevolg hebben dat de complexiteit van de organisatie en van de processen toeneemt. Van het wegwerken van verspillingen en onvolkomenheden is helemaal geen sprake. Is het dan echt teveel gevraagd van onze politici om naar efficiëntie in de dienstverlening en bijgevolg ook naar kostenverlaging te streven ? Dat zou pas een teken van behoorlijk bestuur zijn.

10 januari 2011

Pimpelmees

Toen de tuin stevig wit zag van de sneeuw waren we er niet toegekomen vetbollen en voederplaatsen voor de vogels op te hangen. Nu de sneeuw weg is hebben we er wel werk van gemaakt. De vogels fladderen nu aan en af, zo ook de onderstaande pimpelmees.

09 januari 2011

230111

Daarstraks zag ik plots enkele Twitter berichten waarin sprake was van een initiatief 230111. De initiatiefnemers roepen op om op 23 januari 2011 (vandaar 230111) massaal naar Brussel op te trekken - in het wit dan nog - om te protesteren tegen de afwezigheid van een regering.


In de tekst op de website - in het Nederlands, het Frans en het Engels (dus niet in de derde landstaal het Duits) wordt één specifieke politicus vermeld, Bart De Wever. Blijkbaar wordt Bart De Wever niet persoonlijk geviseerd, althans volgens dit Twitter bericht.


Volgens de info van DNS is de site 230111.be pas vandaag geregistreerd. De registratie staat bovendien op de naam van is verzorgd door een bedrijf uit Frankrijk (OVH uit Roubaix).


Afgaande op de Twitter berichten naar aanleiding van de aankondiging zijn er een heleboel personen met serieuze bedenkingen over dit initiatief. De toon van de site en de toon van verschillende Twitter boodschappen van een mede-initiatiefnemer zijn mij veel te negatief. Ze getuigen volop van een gebrek aan respect voor anderstaligen en voor personen die het initiatief niet zien zitten. Mij zal je die dag niet in Brussel aantreffen, niet om te betogen en ook niet als tegenbetoger. Ik twijfel er sterk aan of de betrokken politici enig belang zullen schenken aan dit initiatief, met uitzonding natuurlijk van die politici die dit naïef initiatief voor hun eigen belang zullen proberen te gebruiken.

Korbeek-Dijle

Onlangs zei iemand me dat op de BVLG blog de laatste tijd quasi uitsluitend Twitter gerelateerd berichten verschenen. Daarom dit bericht dat niets met Twitter te maken heeft. Hieronder ziet u een foto van de kerk van Korbeek-Dijle, toen er nog een beetje sneeuw lag.

06 januari 2011

Event Calendar

Gisteren heb ik mij ingeschreven voor de Barcamp bij de VRT op zaterdag 22 januari. De datum had ik al een hele tijd terug genoteerd, maar ik had de aankondiging van het openstellen van de aanmeldingspagina gemist. Gelukkig was er nog plaats.

Ramon Suarez toonde mij daarstraks dat hij een agenda beheert van Tech Events in België op de site van Betagroup. Deze kalender is eigenlijk een Google Calendar, die je makkelijk in je eigen Google agenda kan integreren.


In de Betagroup event calendar zal je de Barcamp bij de VRT nog niet terugvinden. Ramon voegt enkel events toe als hij de event info per email toegestuurd krijgt. In de Betagroup event calendar zal je de "fun" events evenmin terugvinden, zoals de Twunches of de BGGD's. Heeft er al iemand een dergelijke aanvulling op de "serieuze" event calendar ?

By the way, de Twunch op Bozar op 18 januari lijkt mij ook interessant te zijn, voor een keer niet in een fastfood locatie.

03 januari 2011

Populaire kandidaten in tabelvorm

Omdat het visualiseren van de tweets per kandidaat voor de #dasm tweets (De Allerslimste Mens ) niet evident is (zie hiervoor dit bericht), heb ik de #dasm-kandidaten die het vaakst vermeld werden in de tweets in enkele lijstjes samengevat.

Eerste week, van 6 december 2010 tot en met 12 december 2010
1. Annelies Rutten : 283 tweets of 9,2%
2. Martin Heylen : 164 tweets of 5,3%
3. Frank Vanderlinken : 80 tweets of 2,6%

Tweede week, van 13 december 2010 tot en met 19 december 2010
1. Bent Van Looy : 289 tweets of 13,5%
2. Ben Crabbe : 229 tweets of 10,7%
3. Helmut Lotti : 81 tweets of 3,8%

Derde week, van 20 december 2010 tot en met 26 december 2010
1. Eva Brems : 403 tweets of 14,7%
2. Ben Crabbe : 318 tweets of 11,6%
3. Bent Van Looy : 313 tweets of 11,4%

Vierde week, van 27 december 2010 tot en met 2 januari 2011
1. Eva Brems : 331 tweets of 22,6%
2. Wouter Deprez : 142 tweets of 9,7%
3. Bart Peeters : 102 tweets of 7,0%

Rangschikking na 16 afleveringen
1. Eva Brems : 740 tweets of 7,8%
2. Bent Van Looy : 609 tweets of 6,5%
3. Ben Crabbé : 564 tweets of 6,0%
4. Annelies Rutten : 299 tweets of 3,2%
5. Bart Peeters : 260 tweets of 2,8%
6. Freek Braeckman : 204 tweets of 2,2%
7. Martin Heylen : 164 tweets of 1,7%
8. Frank Vanderlinden : 152 tweets of 1,6%
9. Wouter Deprez: 148 tweets of 1,6%
10. Yves Desmet : 87 tweets of 0,9%
11. Helmut Lotti : 81 tweets of 0,9%
12. Ann De Bie : 80 tweets of 0,8%
13. Rob Vanoudenhoven : 78 tweets of 0,8%
14. David Davidse : 65 tweets of 0,7%
15. Marc Reynebeau : 49 tweets of 0,5%
16. Dany Verstraeten : 44 tweets of 0,5%
17. Jan Verheyen : 25 tweets of 0,3%
18. Rik Torfs : 13 tweets of 0,1%

Ziezo, dan hebben we deze stats ook weer gehad. Ze zullen geen enkele invloed op het spelverloop hebben (de volgende afleveringen zijn ongetwijfeld al opgenomen). Dan kunnen we opnieuw over gaan tot de orde van dag met meer belangrijke zaken.

Populaire kandidaten op grafiek

Als je over data beschikt is het niet altijd evident een gepaste manier te vinden om deze visueel voor te stellen.

Ik zal u mijn probleem voorleggen. Voor De Allerslimste Mens beschik ik over de tweets (Twitter berichten) sinds de start. Ondertussen waren er al 16 afleveringen (4 weken met telkens 4 afleveringen), waar in het totaal 18 kandidaten aan de kwis deelnamen. In een heleboel van de tweets worden kandidaten vermeld, om ze aan te moedigen, om commentaar te geven op hun antwoorden, om ze naar huis te wensen, ... Wat is nu de gepaste manier om deze vermeldingen van kandidaten doorheen de tweets van de afgelopen maand visueel voor te stellen ? Het zou leuk zijn om meer te geven dan louter het totaal aantal vermeldingen per kandidaat. Bovendien had ik graag de tijdsdimensie aan bod laten komen.

Een eerste mogelijkheid is een lijndiagram waar je per dag en per kandidaat het aantal tweets uitzet. Je krijgt dan de onderstaande grafiek. Je bekomt dan een grafiek met 18 lijnen door elkaar. De standaard grafiek van Excel laat niet toe voor elke kandidaat makkelijk de juiste lijn terug te vinden, wat onder te wijten is aan het feit dat Excel zelf een palet van kleuren die dicht bij elkaar liggen hanteert. De pieken kan je er gelukkig nog makkelijk op herkennen. Annelies Rutten werd het vaakst vermeld tijdens de eerste week. De piek tijdens de tweede en de derde week was telkens voor Bent Van Looy. Tijdens de laatste week kaapte Eva Brems de meeste belangstelling weg.


De belangstelling voor #dasm is naar mate de kwis vorderde verminderd. Een bijkomende mogelijkheid is het procentueel aandeel van de tweets per kandidaat uit te zetten. Hierbij wordt het aantal tweets per kandidaat per dag gedeeld door het aantal tweets van die dag, wat je per kandidaat en per dag een percentage oplevert. Je bekomt nogmaals een grafiek met 18 lijnen door elkaar. Tijdens de weekends werd er af en toe ook over #dasm geteweet. Het probleem is dat deze enkele tweets het beeld sterk verstoren. Bijgevolg bevat deze grafiek geen data voor zaterdagen en zondagen. Deze grafiek toont al verschillen met de vorige grafiek. Je kan merken dat de tweeps naarmate de kwis vorderde vaker namen van kandidaten vermelden. Vooral de laatste week ging Eva Brems vaak over de twitter-tong. De pieken blijven in deze benadering dezelfde, Annelies Rutten voor de eerste week, Bent Van Looy nogmaals de tweede en de derde week en tenslotte Eva Brems de laatste week.


Het nadeel van alle lijnen over elkaar te plaatsen is dat de lijnen voor de verschillende kandidaten niet zo goed tot hun recht komen. Hier kan je makkelijk een mouw aan passen door in Excel een 3D lijngrafiek te kiezen. Je bekomt dan het onderstaande resultaat. Het voordeel van deze grafiek is dat je merkt dat de belangstelling voor kandidaten komt en gaat. Wie heeft het nu nog over bijvoorbeeld Rik Torfs ? Naast dit zowat enige voordeel zijn er een heleboel nadelen aan deze voorstelling. De labels voor de derde as zijn niet volledig, Excel kiest zelf welke labels getoond worden. Het 3D-aspect laat niet goed meer toe de verschillen in de hoogtes van de verschillende lijnen in te schatten, wat met de 2D-versie wel het geval is. De lijnen voor Eva Brems en Ann De Bie lijken bijvoorbeeld achteraan samen te vallen.


Je kan ook het procentueel aandeel van de tweets in 3D voorstellen. Er lijken mij iets meer pieken op te duiken in vergelijken met de vorige 3D grafiek. Veel wijzer geraak ik er echter niet uit.


Nog een populaire manier om evoluties voor te stellen is de area-grafiek. Je bekomt dan de onderstaande grafiek. Dit lijkt mij eerder abstracte kunst te zijn dan een bruikbare grafiek. De kleurkeuze van Excel zorgt bijvoorbeeld voor verwarring. Het groen van de eerste week komt over met de tweets voor Annelies Rutten. Het beetje groen van de tweede week is dan weer voor Helmut Lotti. De opstapeling van area's laat ook niet meer toe de area's met elkaar te vergelijken.


Je kan ook het procentueel aandeel van de tweets door middel van een area-grafiek voorstellen. In sommige tweets werd meer dan één kandidaat vermeld. De percentages optellen kan bijgevolg leiden tot totalen boven de 100%. Dit komt gelukkig niet voor. Een mogelijke conclusie uit deze grafiek is dat naar mate de kwis vorderde er vaker kandidaten vermeld werden in de tweets. Voor de rest lijkt deze grafiek mij redelijk nutteloos.


Een alternatief van de platte area-grafiek is de 3D-versie. In deze grafiek zie je de belangstelling per kandidaat stijgen en daarna vaak even vlot weer dalen.


De 3D area kan ook toegepast worden voor het procentueel aandeel van de tweets per kandidaat. Bij een dergelijke grafiek moet je wel oppassen dat de area's elkaar niet verbergen. De grote oranje blok voor Eva Brems (wat sterk vloekt met haar politieke voorkeur ...) verbergt het detail van de kandidaten die pas in de vierde week aan bod kwamen.Wat is de conclusie van dit alles ? Een goede visualisatie vinden waar zowel de vier weken en de 18 kandidaten en de talrijke tweets aan bod komen is niet eenvoudig. De basismogelijkheden van Excel lijken hierbij tekort te schieten. Als je toch iets zinvols wil zeggen over deze problematiek lijkt er mij maar één makkelijke remedie te zijn, de omvang van de te visualiseren data te reduceren. Dit kan door ofwel de periode in te perken, bijvoorbeeld telkens één week, of door het aantal kandidaten per grafiek beperken, of door beide.

Een voorbeeld van het reduceren van de data zijn de onderstaande grafieken, waar enkel de tweets van Annelies Rutten, Ben Crabbé, Ben Van Looy en Eva Brems getoond worden. Eerst is er een 2D lijngrafiek, gevolgd door een 3D area grafiek.Naar welke grafiek gaat u voorkeur uit ? Bedenkingen op deze grafieken en suggesties om ze te verbeteren zijn steeds welkom. U kan ze hieronder kwijt, en als u echt wil zijn er nog talrijke andere manieren om mij te contacteren.

Nogmaals #dasm

De voorbije maand kreeg het VRT programma De Allerslimste Mens een verlengstuk op Twitter. Voor, tijdens en na de uitzendingen vlogen de Twitter berichten met hashtag #dasm in het rond. Dat Evy Gruyaert de hashtag zelfs expliciet vermeldde was eveneens een hot topic op Twitter - zeker toen het filmpje op YouTube verscheen.Na elke uitzending probeerde ik telkens een idee te geven van het aantal #dasm Twitter berichten van die dag. De onderstaande grafiek geeft het beeld van de ganse maand december 2010. Het is duidelijk dat na de eerste week het aantal Twitter berichten (tweets) teruggevallen is, net als het aantal Twitter gebruikers (tweeps) die deze berichten plaatsten.


Tot nu toe heb ik reeds 9.434 berichten opgespoord van 2.034 verschillende Twitter accounts. Michel Vuijlsteke vroeg zich af of hoe relevant die #dasm tweets wel waren, als het aantal twitterende personen (zie bovenstaande grafiek) vergeleken wordt met de anderhalf miljoen kijkers elke dag. Michel heeft inderdaad een zeer terecht punt. En als ik dan bovendien het detail van de Twitter berichten bekijk, vraag ik mij hoe relevant sommige van die tweets dan wel zijn. Platte oproepen om deze of gene kandidaat maar naar huis te spelen waren op sommige dagen schering en inslag. Ben Crabbé en Eva Brems zijn niet bepaald de favoriete kandidaten van sommige mondige tweeps.

Als je rekening houdt met het feit dat er vermoedelijk tussen de 100.000 en 150.000 Twitter gebruikers in België zijn, waarvan de meerderheid ongetwijfeld Nederlandstalige accounts, dan stellen die 2.034 Twitter accounts met minstens één #dasm bericht toch al wel wat voor.

Zoals in een vorig bericht op dit blog al beschreven, zijn er een heleboel mogelijkheden om Twitter te integreren in een TV-programma. Zolang het beperkt blijft tot het louter vermelden van een hashtag tijdens de aankondiging, is er mijns inziens relatief weinig toegevoegde waarde.

02 januari 2011

Belgian Social Media Monitor - januari 2011

Dit is de nieuwjaarseditie van de Belgian Social Media Monitor. Sinds juli 2009 krijgt u maandelijks een overzicht van enkele interessante en publiek beschikbare cijfers over de omvang van het social media gebeuren in België. In deze nieuwjaarseditie zal extra aandacht besteed worden aan de evoluties van het voorbije jaar, althans wat betreft het social media gebeuren in België.

De cijfers van begin januari 2011 worden telkens vergeleken met de cijfers van vorige maand (december 2010) en voor zover beschikbaar met de cijfers van van een jaar terug (december 2009).

Het sterkst gegroeide social network in België het afgelopen jaar is Linkedin. Voor 2010 kon het een groei optekenen van 56%. Facebook kende "maar" een toename van 34%. De drie opgevolgde blogplatformen kenden een groei van 9% tot 24%. De groei van Netlog is sterk beginnen te vertragen sinds de zomerperiode. Op jaarbasis kende Netlog nog een groei van 9%, die voornamelijk in het voorjaar gerealiseerd werd. De evoluties kan u ook in de onderstaande grafiek bekijken. Deze grafiek geeft de evolutie over het voorbije jaar, van januari 2010 tot januari 2011.


Flickr lijkt in België op een stabiel stijgende belangstelling te mogen rekenen. Voor YouTube content gerelateerd aan België kan er door de onstabiliteit van de Youtube-zoekfunctie eigenlijk geen uitspraak gedaan worden. Bij Vimeo is er daarentegen wel een stabiele en overigens sterke stijging merkbaar. Voor Slideshare beschik ik nog maar over drie maanden gegevens, wat te weinig is om trends te kunnen detecteren.

Blogs
- skynetblogs : 201.322 blogs begin juli 2010, sinds de laatste upgrade wordt het aantal blogs niet meer publiek aangegeven
- seniorennet : 18.609 blogs, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 9% ten opzichte van vorig jaar
- bloggen.be : 93.688 blogs, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 24% ten opzichte van vorig jaar
- Skyrock : 32.172.117 blogs begin augustus 2010, op dit ogenblik wordt het aantal blogs niet meer publiek aangegeven
- Canalblog : 803.751 blogs, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 18% ten opzichte van vorig jaar
- Blogoloog : 11.529 actieve Vlaamse blogs en Twitter accounts, een stijging van 4% ten opzichte van vorige maand, een daling van 44% ten opzichte van vorig jaar
- Agorati : 456 blogs en Twitter accounts van politici, een stijging van minder dan 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 91% ten opzichte van vorig jaar

Linkedin
- Linkedin profiles : het aantal Linkedin profiles voor een opgegeven land kan bekomen worden via LinkedIn DirectAds (zie ook dit bericht), zojuist waren er 798.032 Twitter profiles voor Belgium, een stijging van 21% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 56% ten opzichte van vorig jaar. Het cijfer dat Linkedin zelf rapporteerde voor vorige maand was te laag, wat de sterke stijging ten opzichte van vorige maand verklaart, de stijging ten opzichte van een jaar terug wordt hierdoor niet beïnvloed.
- Linkedin groups : 1.387 groups refering to Belgium, een stijging van 2% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 40% ten opzichte van vorig jaar
- Linkedin events : 410 upcoming events in Belgium, een daling van 17% ten opzichte van vorige maand, het is al vier opeenvolgende maanden dat het aantal Linkedin events daalt

De drie cijfertjes voor Linkedin staan hieronder ook in een grafiek voorgesteld. De groepen gaan in gestaag stijgende lijn. De events dalen sterk sinds september. Van maart 2010 tot september 2010 waren er geen gegevens over het aantal members in België.Netlog
- Netlog : 3.245.026 NL leden, status quo ten opzichte van vorige maand, een stijging van 9% ten opzichte van vorig jaar

Op jaarbasis bedraagt de groei van Nederlandstalige accounts voor Netlog 9%. Op de onderstaande grafiek wordt duidelijk dat deze groei voornamelijk gerealiseerd werd in het voorjaar van 2010, van januari 2010 tot juli 2010 was er een toename van 6%, de laatste zes maanden bedroeg de groei nog maar 3%. Ter vergelijking, de groei in het tweede semester van 2009 bedroeg 8%. Netlog lijkt qua Nederlandstalige accounts tegen een plafond aan te stoten. Een andere mogelijke verklaring is dat Netlog inderdaad de volledige beoogde populatie al bereikt heeft.Facebook
- Facebook : 3.877.680 people who live in Belgium, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 34% ten opzichte van vorig jaar
- Checkfacebook : 3.883.040 Belgium Country Audience, voor de eerste keer sinds juni 2010 is dit cijfer niet hetzelfde cijfer dat bekomen werd via de Facebook Ads
- Facebakers : Number of users on Facebook in Belgium: 3.883.200, nogmaals een lichtjes ander cijfer

Naar analogie met de grafiek voor Netlog heb ik de evolutie van het aantal Belgische Facebook accounts over de voorbije 18 maanden ook grafisch voorgesteld. De groei in de voorbije zes maanden is minder sterk in vergelijking met de twee vorige semesters, meer bepaald 11% ten opzichte van 21% en 24%.De onderstaande grafiek geeft de relatieve evolutie van de verschillende opgevolgde platformen sinds augustus 2009. Waarde 100 werd toegekend aan de cijfers van augustus 2009. U kan op de grafiek de bokkesprongen van sommige indicatoren op terugvinden, evenals de platformen waarvoor er geen betrouwbare cijfers meer zijn.Twitter
Een eenduidige bron waar het aantal Belgische Twitter accounts kan opgevraagd worden bestaat niet. Er zijn wel verschillende sites waar je een idee kan krijgen van het aantal Belgische Twitter accounts en de evolutie hiervan. De vermelde cijfers zijn sterke onderschattingen wat betreft het effectieve aantal Twitter gebruikers in België. Op basis van eigen opzoekingen ben ik er in geslaagd reeds zo'n 70.000 Twitter gebruikers te identificeren. Zie dit bericht voor uitgebreide info over de analyse van begin oktober 2010 van 63.172 Twitter accounts uit België. Binnenkort kan u op dit blog verder nieuws bekomen over deze geïdentificeerde 70.000 Belgische Twitter accounts.

De voornaamste conclusie is dat de verschillende sites waar je Twitter accounts voor een opgegeven locatie kan zoeken helemaal niet betrouwbaar zijn. Bovendien lijken zo goed als alle sites hun gegevens niet meer te actualiseren.

- Twellow : 19.432 Twitter accounts, status quo ten opzichte van vorige maand
- Tweepz : 17.080 Twitter accounts, status quo ten opzichte van vorige maand
- Tweepsearch : 1.278 Twitter accounts, status quo ten opzichte van vorige maand
- Twitdir : geen info meer beschikbaar, vorige maand waren er 2.593 Twitter accounts
- Twitaholic, de nieuwe naam voor Twitterholic : geeft geen totaal aantal Twitter accounts uit België meer aan
- Tweetmondo : 1.959 Twitter accounts, status quo ten opzichte van vorige maand
- FollowerWonk : 1.503 Twitter accounts, een stijging van 11% ten opzichte van vorige maand
- Twittermap België : 432 Twitter accounts, status quo ten opzichte van juli 2010
- TwitterScore : geen info meer, 250 Twitter accounts in juni 2010

- Commentag : 59.000 Twitter Belgische gebruikers volgens Commentag (oktober 2009)

De bovenstaande cijfers kan u ook in een grafiek bekijken.Flickr
- Belgium group : 4.011 members, een stijging van 2% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 28% ten opzichte van vorig jaar
- Tag "Belgium" : 1.253.635 items, een daling van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 26% ten opzichte van vorig jaar
- Geotag "Belgium" : 5.729.285 items, een stijging van 60% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 181% ten opzichte van vorig jaar

De evolutie van het aantal geotagged items voor Belgium de voorbije maanden toonde soms een zeer variabel beeld, deze maand stijgt het aantal weer plots. De overige twee opgevolgde indicatoren lijken daarentegen wel stabiel te stijgen.Youtube
- Youtube videos for Belgie : 5.470, een daling van 58% ten opzichte van vorige maand, een daling van 80% ten opzichte van vorig jaar
- Youtube videos for Belgique : 5.580, een daling van 96% ten opzichte van vorige maand, een daling van 83% ten opzichte van vorig jaar
- Youtube videos for Belgium : 110.000, een daling van 70% ten opzichte van vorige maand, een daling van 38% ten opzichte van vorig jaar

Zou het kunnen dat Youtube de zoekarchieven de voorbije maand opgekuist heeft ?

De evolutie ten opzichte van vorige maand toont nogmaals aan dat de manier waarop gezocht wordt bij YouTube nog steeds niet stabiel is, zie hiervoor de onderstaande grafiek.Vimeo
- Vimeo videos for Belgie : 426, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand
- Vimeo videos for Belgique : 1.864, een stijging van 5% ten opzichte van vorige maand
- Vimeo videos for Belgium : 5.715, een stijging van 4% ten opzichte van vorige maand

In tegenstelling met de bovenstaande twee bronnen is er voor Vimeo wel een consistente trend te zien. De drie indicatoren zijn sinds maart 2010 met ongeveer 200% gestegen.Slideshare
Content
- Slideshare slideshows for Belgie : 521, een stijging van 5% ten opzichte van vorige maand
- Slideshare slideshows Belgique : 2.552, een stijging van 4% ten opzichte van vorige maand
- Slideshare slideshows for Belgium : 18.458, een stijging van 3% ten opzichte van vorige maand

Users
- Slideshare users for Belgie : 4, status quo ten opzichte van vorige maand
- Slideshare users Belgique : 24, een stiging van 33% ten opzichte van vorige maand
- Slideshare users for Belgium : 248, een stiging van 6% ten opzichte van vorige maand

Na twee maanden opvolging ondersteunt Slideshare de notie "group" niet meer, wat bijgevolg een indicator minder maakt om op te volgen.Reacties op de bovenstaande verzameling cijfers en grafiekjes zijn altijd welkom.

Related Posts with Thumbnails