B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

23 januari 2011

ShameBE

Vanmiddag vond de ShameBE betoging plaats. Deze betoging kende volgens de diverse nieuwssites tussen de 34.000 en 45.000 deelnemers. Maar hoe zat het op Twitter. Hoe vaak kwam #ShameBE ter sprake ?

Voor de periode van 10 januari 2011 tot 23 januari 2011 heb ik in het totaal 4.064 verschillende Twitter berichten gedetecteerd van 1.403 verschillende Twitter accounts. Op 23 januari, de dag van de betoging zelf, waren er 2.501 Twitter berichten van 823 Twitter gebruikers.

Op Twitter vroegen verschillende personen zich tijdens de betoging al af hoeveel Vlamingen er deelnamen aan de betoging. Volgens een peiling van Le Soir tijdens de betoging was 21% van de betogers afkomstig uit Vlaanderen (artikel in De Standaard).

Twitter probeert voor elk bericht af te leiden in welke taal het bericht opgesteld is. Een analyse van de taal van de #ShameBE berichten geeft ook een interessant inzicht.

Over de ganse periode klasseert Twitter 44% van de 4.064 Twitter berichten als Franstalig, 31% als Engelstalig en 20% als Nederlandstalig. Voor de 2.501 Twitter berichten van 23 januari ziet de verdeling er als volgt uit : 45% Franstalig, 20% Engelstalig, 28% Nederlandstalig. De onderstaande grafieken geven de evolutie van 10 januari tot 23 januari van het aantal Twitter berichten en de taal volgens Twitter.De betoging van 23 januari zou volgens de media de eerste betoging zijn waar via social media (en voornamelijk Facebook) gemobiliseerd werd. Uit de Twitter berichten valt dit echter niet af te leiden. Het aantal Twitter gebruikers dat de hashtag #ShameBE gebruikte (1.403) is slechts een zeer beperkt in vergelijking met de opkomst voor de betoging (34.000 à 45.000). De hashtag #ShameBE is immers ook door verschillende Twitter gebruikers gebruikt die ofwel niet akkoord gingen met de opzet van de manifestatie of die de manifestatie wel gunstig gezind waren maar er niet konden bij zijn. Twitter kan wel een trigger geweest zijn om de zaak in gang te zetten, waarna de klassieke media het verhaal opgepikt hebben.

3 Bedenking(en) :
Blogger Sebastien Kalonji had op 23 januari, 2011 23:35, de volgende bedenking ...

En hoeveel mensen hebben er op 23 januari in België getweet? Hoeveel daarvan hebben over #shamebe getweet. En hoe was de taalverdeling van alle tweets in België op 23 januari. Toch ook een belangrijk aspect als ik die cijfers wil kunnen plaatsen.

 
Blogger Bruno Peeters had op 23 januari, 2011 23:49, de volgende bedenking ...

In http://slidesha.re/gcMrdl kan je enkele Twitter stats over Belgie terugvinden.

Even rekenen
71.653 Belgen op Twitter
43% is nog actief => 30.811
1,76 tweets per dag gemiddeld => 54.277 tweets/dag

Deze cijfers zijn een onderschatting, sommige Belgische tweeps zijn niet herkenbaar. Bovendien waren de #shameBE tweets ook van niet Belgen.

 
Blogger Sebastien Kalonji had op 24 januari, 2011 07:11, de volgende bedenking ...

en ge zijt zeker dat ge die cijfers niet van Datadriven hebt gekregen?

 

Heeft u ook een bedenking ?

<< Home

Related Posts with Thumbnails