B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

07 april 2011

Fijn Stof

België riskeert een veroordeling door het EU Hof van justitie wegens het onvoldoende respecteren van de normen voor fijn stof (zie dit artikel in De Standaard). De Belgische politici hebben de afgelopen verzuimd tijdig maatregelen te nemen om de emissie van fijn stof aan banden te leggen. Het bedrag van de boete is mij niet bekend, ik ben dan ook geen specialist in dit domein.

Indien het effectief zo zou zijn dat de Belgische politici (op alle betrokken niveau's) hieraan iets hadden kunnen doen, dan zou het een mooie geste zijn indien de betrokken politici die onvoldoende maatregelen genomen hebben, persoonlijk de boete zouden dragen. Of dit haalbaar is, hangt natuurlijk af van de omvang van de boete. De kans is echter groot dat het bedrag van de boete de persoonlijke financiële mogelijkheden van de betrokken politici overstijgt, laat staan dat ze zich persoonlijk aangesproken voelen.

Het lijkt mij overigens niet zo zinvol dat dit bedrag zomaar aan Europa overgemaakt wordt. Het zou veel zinvoller zijn indien het bedrag volledig zou besteed worden aan maatregelen of onderzoek om de emissie van fijn stof drastisch naar beneden te krijgen. Door het geld op een Europese rekening te plaatsen verbetert er als zodanig niets aan het fijn stof in België. Het kan zelfs een pervers effect hebben, doordat er minder geld ter beschikking is voor maatregelen in dit domein, de boete voor Europa moet immers ergens gerecupereerd worden.

Related Posts with Thumbnails