B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

04 september 2012

Belgian Social Media Monitor - september 2012

Drie jaar terug ben ik begonnen met het aanbieden van een maandelijks overzicht van enkele interessante en publiek beschikbare cijfers over de omvang van het social media gebeuren in België. Het eerste bericht dateert immers van juli 2009. Naar goede gewoonte zal ik in dit bericht de cijfers van begin september 2012 vergelijken met de cijfers van vorige maand (augustus 2012) en van vorig jaar (september 2011).

Linkedin is nog steeds de sterkst groeiende sociaalnetwerksite in België met een groei van 33% op jaarbasis. Het blogplatform Bloggen.be groeit nog steeds sterk met 32% op jaarbasis. Facebook blijft veruit de grootste sociaal netwerksite in België, met reeds 4,7 miljoen geregistreerde accounts. De groei op jaarbasis daalt maand na maand, nu bedraagt de groei op jaarbasis nog 9%. De opgevolgde blogplatformen geven een verspreid beeld, bloggen.be stijgt sterk, andere stijgen veel minder of dalen zelfs lichtjes. Netlog laat net als de voorbije maanden een vlak patroon zien, Netlog is niet meer in staat nieuwe leden aan te trekken. Netlog zegt zelf nog steeds over 4 miljoen Nederlandstalige leden te beschikken, maar over de activiteitsgraad van deze leden is er helemaal geen info.

De onderstaande grafiek geeft de evolutie van enkele platformen over de voorbije 12 maanden, van september 2011 tot september 2012.Blogs
- skynetblogs : 201.322 blogs begin juli 2010, sindsdien wordt het aantal blogs niet meer opgegeven
- seniorennet : 20.816 blogs, status quo ten opzichte van vorige maand, een stijging van 7% ten opzichte van vorig jaar
- bloggen.be : 140.738 blogs, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 32% ten opzichte van vorig jaar
- Skyrock : 32.592.928 blogs, een zeer lichte daling ten opzichte van vorige maand, een daling van 4% ten opzichte van vorig jaar
- Canalblog : 1.025.398 blogs, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 16% ten opzichte van vorig jaar

Linkedin
- Linkedin profiles : 1.241.6293 Linkedin profiles voor Belgium, een stijging van 2% ten opzichte van vorige maand, een groei van 33% ten opzichte van vorig jaar
- Linkedin groups : 2.032 groups refering to Belgium, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 21% ten opzichte van vorig jaar
- Linkedin events : het is niet meer mogelijk events voor een opgegeven locatie op te zoeken
- Linkedin Jobs : 1.019 jobs in Belgium, een stijging van 7% ten opzichte van vorige maand

Volgens Quantcast staat België op de 16de plaats wat betreft het aantal bezoeken aan Linkedin, achter Turkije en voor Chili.

Volgens Zoomsphere staat België op de 22ste plaats wat betreft het aantal Linkedin profielen per land, achter de Filippijnen en voor de Verenigde Arabische Emiraten.

De cijfertjes voor Linkedin staan hieronder ook in een grafiek voorgesteld.En hier volgt de gedetailleerde grafiek van het aantal Linkedin profielen in België.Facebook
- Facebook : 4.727.680 people who live in Belgium, een stijging van 2% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 9% ten opzichte van vorig jaar
- Checkfacebook : 4.719.740 Belgium Country Audience, iets minder dan het cijfer van Facebook
- Socialbakers : Number of users on Facebook in Belgium: 4.714.140, nog iets minder dan het cijfer van Facebook

Volgens Socialbakers staat België op de 38de plaats op de wereldranglijst wat betreft Facebook Accounts. België staat achter Marokko en wordt gevolgd door Portugal.

De evolutie van het aantal Belgische Facebook accounts over de voorbije maanden wordt hieronder grafisch voorgesteld.Netlog
- Netlog : 4.007.914 NL leden, status quo ten opzichte van vorige maand, een stijging van 17% ten opzichte van vorig jaar

Na de plotse sprong van het aantal NL leden van meer dan 500.000 in december 2011 blijft het aantal NL leden zeer stabiel. Er komen bijgevolg zo goed als geen nieuwe leden meer bij.

De evolutie van het aantal NL leden van Netlog kan u ook op de onderstaande grafiek bekijken.Geregistreerde .be domeinen
dns.be stelt op haar website informatie ter beschikking over het aantal geregistreerde .be domeinen. Sinds enkele maanden worden deze cijfers hier ook overgenomen, als vergelijkingspunt met de informatie over de sociaalnetwerksites.

Voor augustus 2012 waren er 1.309.396 geregistreerde .be domeinen, quasi status quo ten opzichte van vorige maand, een stijging van 11% ten opzichte van vorig jaar. De groei viel de voorbije jaren telkens in de maand juli terug, wat vermoedelijk kan verklaard worden door de vakantiepereiode.De onderstaande grafiek geeft de relatieve evolutie van de verschillende opgevolgde platformen sinds augustus 2009. Waarde 100 werd toegekend aan de cijfers van augustus 2009. U kan op de grafiek de bokkesprongen van sommige indicatoren op terugvinden, evenals de platformen waarvoor er geen betrouwbare cijfers meer zijn.Twitter
Een eenduidige bron waar het aantal Belgische Twitter accounts kan opgevraagd worden bestaat niet. Er zijn wel verschillende sites waar je een idee kan krijgen van het aantal Belgische Twitter accounts en de evolutie hiervan. Mijn ervaringen de afgelopen tijd wezen uit dat deze sites een zeer onvolledig beeld geven van Twitter in België. Bijgevolg worden deze sites niet meer opgenomen. U kan deze sites nog terugvinden in vorige edities van de Belgian Social Media Monitor.

In het verleden kon u op dit blog eigen analyses van het aantal Twitter gebruikers in België terugvinden. Begin oktober 2010 kwam ik in dit bericht tot een aantal van 63.172 Twitter accounts uit België. Op de VRT Barcamp in januari 2011 heb ik een presentatie gegeven over Twitter in België. Op Slideshare kan u de slides nog bekijken, toen was er sprake van 75.000 Belgische Twitter accounts. In februari 2012 kon u in dit bericht vernemen dat ik op 31/12/2011 167.679 Twitter accounts die aan België konden gekoppeld worden geïdentificeerd had. Ik herneem hieronder nogmaals de grafiek die het aantal Belgische Twitter accounts per maand aangeeft (tot 31/12/2012).Google Plus
Op veel sites kan je lezen dat Google Plus op korte tijd een enorm aantal gebruikers wist aan te trekken. Het probleem met Google Plus is dat het niet evident is te weten te komen hoeveel gebruikers er per land zijn. Initieel waren er enkele sites met info over het aantal Google Plus accounts in België. Nu zijn er nog twee sites met info over het aantal gebruikers per land. Een bijkomende site geeft ook een cijfer, maar de betekenis van dit cijfer is onduidelijk ...
- FindPeople onPlus - Country Belgium : 46.243 Google+ users, sinds maart 2012 steeds hetzelfde cijfer
- Google+ Demographics for Belgium : 363.567 Google+ users, sinds maart 2012 steeds hetzelfde cijfer
- CircleCount - Countries (Europe) : België staat op de 12de plaats in de lijst van Europese landen, vlak na Ukraïne en voor Noorwegen. Voor België wordt deze maand het cijfer 2.0 vermeld (net als vorige maand), maar zonder verklaring van de betekenis ervan.

Tumblr
Globale statistieken over Tumblr kan u bij Tumblr zelf bekijken. Op dit ogenblik zijn er bijvoorbeeld 71,5 miljoen blogs en 30,8 miljard posts. Over het aandeel van de Belgische accounts op Tumblr heb ik nog geen betrouwbare bron kunnen vinden. Via Quantcast is er wel betrouwbare informatie over het aantal bezoeken aan Tumblr. België staat op de 28ste plaats, net na Colombia en vlak voor Singapore.

Flickr
- Belgium group : 5.062 members, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 11% ten opzichte van vorig jaar
- Tag "Belgium" : 1.746.737 items, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 18% ten opzichte van vorig jaar
- Geotag "Belgium" : 1.639.006 items, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 26% ten opzichte van vorig jaar

Deze cijfers geven op zichzelf niet aan hoeveel personen uit België Flickr gebruiken. Door dezelfde zoekopdrachten telkens te herhalen, zijn ze wel indicatoren van de groei van het gebruik van Flickr in België. De opgevolgde indicatoren geven sinds april 2011 een stabiele evolutie aan.Picasa
- België : 175.871 foto's in Community photos, een daling van 1% ten opzichte van vorige maand, een daling van 10% ten opzichte van vorig jaar
- Belgique : 161.048 foto's in Community photos, een daling van 1% ten opzichte van vorige maand, een daling van 10% ten opzichte van vorig jaar
- Belgium : 238.432 foto's in Community photos, een daling van 1% ten opzichte van vorige maand, een daling van 10% ten opzichte van vorig jaar

Deze cijfers geven niet het totaal aantal foto's in Picasa, enkel de foto's die publiek zijn. Na de lichte stijging voor juli is er opnieuw een daling in het aantal foto's. Zouden er dan toch minder vakantiekiekjes genomen zijn ?Youtube
- Youtube videos for Belgie : 70.300, een stijging van 8% ten opzichte van vorige maand, een onrealistische stijging van 437% ten opzichte van vorig jaar
- Youtube videos for Belgique : 102.000, een daling van 14% ten opzichte van vorige maand, een onrealistische stijging van 507% ten opzichte van vorig jaar
- Youtube videos for Belgium : 451.000, een daling van 4% ten opzichte van vorige maand, een onrealistische stijging van 1488% ten opzichte van vorig jaar

Het beeld dat YouTube geeft over de afgelopen maanden blijft wispelturig.Vimeo
- Vimeo videos for Belgie : 2.148, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 42% ten opzichte van vorig jaar
- Vimeo videos for Belgique : 4.481, een stijging van 2% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 47% ten opzichte van vorig jaar
- Vimeo videos for Belgium : 14.400, een stijging van 2% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 60% ten opzichte van vorig jaar

In tegenstelling met de zoektocht naar video's bij Youtube is er voor Vimeo een consistente opwaartse trend te zien.Dailymotion
- Dailymotion videos for Belgie : 1.505, een stijging van 2% ten opzichte van vorige maand, een daling van 62% ten opzichte van vorig jaar
- Dailymotion videos for Belgique : 35.906, een stijging van 2% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 19% ten opzichte van vorig jaar
- Dailymotion videos for Belgium : 15.533, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 34% ten opzichte van vorig jaar

Tot juni 2012 was er zeer stabiele groei voor de drie zoekopdrachten. In juli 2012 was er plots een andere evolutie voor de drie zoekopdrachten. Nadien lijkt er weer stabilisatie te zijn in de trends.

Het bezoek aan dailymotion.com wordt ook opgevolgd door Quantcast. Dit laat toe vast te stellen dat bezoekers uit België op de 18de plaats komen de afgelopen maand, achter Australië en voor Argentinië. De rangschikking wordt sinds deze maand aangevoerd door Verenigde Staten en dus niet meer door Frankrijk.Slideshare
Slideshows
- Slideshare slideshows for Belgie : 417, een stijging van 5% ten opzichte van vorige maand
- Slideshare slideshows Belgique : 1.516, een stijging van 10% ten opzichte van vorige maand
- Slideshare slideshows for Belgium : 35.194, een zeer lichte daling ten opzichte van vorige maand

Het aantal slideshows in Slideshare dook voor het eerst op in de Belgian Social Media Monitor in november 2010. Maar Slideshare gaf een tijdje geen cijfers meer. Ondertussen zijn er terug cijfers en ze lijken min of meer stabiel te zijn, met uitzondering van het dipje van januari 2012.

Het bezoek aan slideshare.net wordt ook opgevolgd door Quantcast. Dit laat toe vast te stellen dat bezoekers uit België pas op de 46ste plaats komen de afgelopen maand, achter Zuid-Korea en voor Ukraine. De rangschikking wordt overigens aangevoerd door Brazilië, met de Verenigde Staten pas op de 4de plaats.Pinterest
Volgens Zoomsphere waren er begin augustus 21.683.750 "registered users on Pinterest". Hoeveel Belgen er daar bij waren is niet duidelijk. Volgens AppApeal genereren de Belgische gebruikers van Pinterest 0,5% van de pageviews op Pinterest. Maar vermits deze cijfers afkomstig lijken te zijn van Alexa moeten ze met een grote korrel zout genomen worden. Enkele Pinterest accounts van Belgische bedrijven en organisaties kan u alvast bekijken op het board From Belgium.


Reacties op de bovenstaande verzameling cijfers en grafiekjes zijn altijd welkom. Als u deze grafieken in uw presentaties gebruikt, gelieve dan ook steeds de bron te vermelden.

Indien u nog op de hoogte bent van interessante bronnen over social media, met een focus op België, dan mag u mij dit steeds laten weten. Spijtig genoeg zijn er een heleboel interessante sites die (nog) geen informatie vrijgeven over het gebruik in België : Foursquare, Pinterest, Twoo om er maar enkele te noemen ...

4 Bedenking(en) :
Blogger China Herald had op 04 september, 2012 10:37, de volgende bedenking ...

Interessante cijfers, dank. Ik ben zelf vooral bezig met het ontwikkelen van (internationale) activiteiten op Google+, dus stond even van de cijfers te kijken: de verschillen van beide bronnen zijn wel heel groot.
Enig idee wat de verklaring is? Is het cijfer van Google zelf veel hoger dan het aantal activelingen, iedereen met een gmail account die wel eens op Google+ is geweest? Of is er een andere verklaring?

 
Blogger Bruno Peeters had op 04 september, 2012 20:22, de volgende bedenking ...

Voor zover mij bekend is er geen publieke bron die betrouwbare gegevens aanbiedt over Google+ specifiek voor een land. Persoonlijk heb ik de indruk dat het op Google+ vrij kalmpjes is, dat de personen waarmee ik geconnecteerd ben op Twitter, Linkedin en Facebook niet of slechts in beperkte mate actief zijn op Google+.

 
Blogger Paul Cobbaut had op 11 september, 2012 13:19, de volgende bedenking ...

Datanews heeft een linkje gelegd naar bvlg.blogpost.be ipv bvlg.blogspot.be ;-) ;-)

 
Blogger Paul Cobbaut had op 11 september, 2012 13:21, de volgende bedenking ...

Twitter laat toe om een account te verwijderen, facebook niet. Hou je daar rekening mee in je cijfers ?

 

Heeft u ook een bedenking ?

<< Home

Related Posts with Thumbnails