B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

26 november 2012

Ford Belgium

Vandaag is er op de Facebook-page van Ford Belgium een eerste bericht gekomen sinds de aankondiging op 24 oktober van de intentie tot sluiting van de Ford Genk fabriek.De afgelopen weken waren er al talrijke nieuwe berichten gepubliceerd op de page, de page stond immers open voor berichten van derden. Dat deze berichten niet overliepen van sympathie voor de directie van Ford Europa is niet echt verwonderlijk. Op geen enkel van deze berichten van derden is door de beheerder van de Ford Belgium page gereageerd. Gelukkig werden de berichten ook niet gecensureerd, want hierdoor hadden de spanningen hoog kunnen oplopen.

Op het grote internet kan je veel voorbeelden vinden hoe je fans naar de Facebook-page van je bedrijf kan lokken. Je kan concreet advies vinden wat je moet publiceren, wanneer, hoe je dit moet doen, met welke forrmaten van grafische elementen, ... Deze recepten gaan enkel maar op indien het goed gaat met je bedrijf. Indien je bedrijf in crisis verkeert, zijn er amper voorbeelden van wat je dan moet doen. Vaak is zwijgen en de storm laten overwaaien een te overwegen optie, die dan ook door Ford Belgium gevolgd werd.

Of Ford Belgium er goed aan gedaan heeft om zo lang te zwijgen lijkt mij betwijfelbaar. Er zijn verschillende rechtstreeks betrokkenen bij Ford in België. Er zijn natuurlijk in eerste instantie de arbeiders van de fabriek te Genk. Er is de verkoopsorganisatie met daarenboven de (onafhankelijke) garages waar de eigenlijk verkoop van wagens plaats vindt. Ten slotte zijn er ook nog de eigenaars van Ford wagens. Het is best mogelijk dat naar sommige van deze betrokkenen rechtstreeks gecommuniceerd werd, maar zeker niet naar allemaal. Zelf ben ik bijvoorbeeld bezitter van een Ford wagen en ik heb tot nu toe geen enkele communicatie van Ford mogen ontvangen. Dat er naar de arbeiders van Ford Genk rechtstreeks gecommuniceerd werd lijkt mij ook niet het geval te zijn afgaande op het ongenoegen en de woede van de arbeiders die getoond worden in de media.

De eerste weken na de aankondiging van de intentie tot sluiting van de Ford Genk fabriek was er zelfs nog radio-reclame voor de Ford Focus te horen. De Ford Focus werd daarin voorgesteld als de meest verkochte wagen in Europa, wat de Belgen ook moest aanzetten tot het aanschaffen van deze wagen. Deze reclame had veel vroeger moet gestopt worden. Ik ben benieuwd naar de communicatie die Ford Belgium nog zal ondernemen naar huidige bezitters van Ford wagens. Vaak kiezen bezitters van een wagen er voor om een volgende wagen bij het zelfde merk te kopen. Verschillende Facebook-gebruikers hebben de eerste weken al expliciet laten weten dat ze nooit meer een Ford wagen zouden aanschaffen. Dat hierdoor een heleboel extra personen (in de verkoopsorganisatie en bij de onafhankelijke verdelers) hun job riskeren te verliezen nemen ze er blijkbaar maar bij.

In het recente bericht op de Facebook-page staat de volgende zin "We willen benadrukken dat Ford enorm dankbaar is voor de trouwe toewijding die de werknemers van Ford Genk doorheen de jaren aan de dag gelegd hebben ...". Deze uiting van dankbaarheid lijkt in tegenspraak te zijn met de ogenschijnlijke blokkering tussen de vakbonden en de directie van de Ford Genk fabriek. Ze had op zijn minst veel vroeger mogen komen.

1 Bedenking(en) :
Anonymous Mario had op 03 december, 2012 08:14, de volgende bedenking ...

Het reed hier in onze streek vol met Renaults met opschrift "dit is mijn laatste"; 2 jaar later was het het best verkochte merk.

Ik vind trouwens de strategie van Opel straffer: ongeveer samen met de sluiting van de fabriek in Antwerpen begonnen ze met hun "Wir leben autos" reclame. Alsof we er moeten op gedrukt worden dat de fabrieken in Duitsland niet gesloten werden...?

 

Heeft u ook een bedenking ?

<< Home

Related Posts with Thumbnails