B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

29 december 2013

Lumia1020 foto's

Ik mag een tijdje een Lumia1020 smartphone van Nokia uittesten. Een review van het toestel komt er binnenkort aan. Ondertussen kan u alvast enkele Flickr-sets bekijken met foto's die ik met de smartphone genomen heb.

 Korbeek-Dijle, het dorp waar ik woon

Doode Bemde, een natuurgebied vlakbij

De abdij van 't Park te Heverlee

De Zoete Waters te Oud-Heverlee

Wikipedia Popular Pages

Op de Engelstalige Wikipedia is er een gebruiker die elke week een lijst publiceert van de 5000 meest bezochte Wikipedia-pagina's: en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:5000. Op de eerste plaats komt natuurlijk steeds de main page. Welke pagina's daarna komen hangt vaak af van de actualiteit. De dood van Peter O'Toole en Nelson Mandela zorgde er voor dat hun pagina's de laatste week veel bezoekers kenden.
De pagina over België op de Engelstalige Wikipedia staat in de laatste versie van de rangschikking op plaats 1372 met bijna 40.000 views, net na Instagram en vlak voor blog. Orgasm wordt vaker opgezocht dan Belgium (plaats 1367), waar fellatio dan weer minder vaak opgezocht wordt (plaats 1376). België is bovendien ook duidelijk populairder dan Clitoris (plaats 1382).
Nederland komt ook aardig voor de dag op plaats 717 met meer dan 60.000 views, net iets beter dan anal sex (plaats 718) en masturbation (plaats 723).
Voor als je ambitie zou hebben om met een Wikipedia-pagina in de top 5000 te geraken, daar had je de afgelopen 7 dagen minstens 17.736 views voor nodig.

27 december 2013

#Top3Apps

De Twitter account @trendinaliaBE met de titel België's Trends publiceert af en toe de top 3 apps van enkele trending topics.
Je kan al deze tweets vinden door middel van deze zoekopdracht.
Ik heb de #Top3Apps tweets van de laatste dagen naast elkaar gezet om wat inzicht te krijgen in de populaire apps.
Uit de bovenstaande grafiek blijkt dat Twitter for iPhone vaak op de eerste of de tweede plaats komt. Twitter for Android heeft op één dag na steeds een lager marktaandeel en komt voor twee dagen zelfs niet in de top 3 voor. Dit lijkt er op te wijzen dat de tweets die in de top trends voorkomen vaker een iPhone zullen hanteren. Hoe @trendinaliaBE de gegevens verzamelt is niet volledig duidelijk, dus het is best mogelijk dat de steekproef niet voldoende representatief is ...

24 december 2013

Skydrive

Dankzij de Nokia Lumia1020 die ik een tijdje kan uittesten, heb ik uitvoerig kennis gemaakt met Windows Phone 8.

Mijn ervaringen met deze smartphone en meer bepaald de fotocamera komen er binnenkort aan. Ik wou al even stilstaan bij de integratie met Skydrive. Skydrive is de opslag in de cloud van Microsoft, een aanbod vergelijkbaar met iCloud, Google Drive, Dropbox, ...

Je kan Windows Phone 8 instellen dat alle foto's die je neemt automatisch naar je Skydrive account gekopieerd worden, van zodra de smartphone wifi detecteert. Dit lijkt mij vrij handig. Het gevolg is wel dat de foto's die ik met de Lumia1020 smartphone genomen heb, nu op verschillende locaties terug te vinden zijn. Op de smartphone zelf, op Skydrive, op mijn eigen laptop (en de backups). Verschillende foto's kan je ondertussen ook al op Flickr en op Instagram vinden.
Toen ik een foto wilde delen via Twitter merkte ik dat de Twitter app voor Windows Phone 8 de foto niet rechtstreeks oplaadt naar Twitter, maar wel naar Skydrive en een link in de tweet plaatst. Dat lijkt mij een niet zo mooie aanpak om een gebruiker toch maar te forceren om Skydrive te gebruiken. Als ik een foto naar Twitter wil opladen, hoeft Skydrive zich daar niet tussen te wringen. Dan zoek ik wel een andere manier om de foto op Twitter te krijgen.

18 december 2013

Groot Dictee

Een tijdje terug kreeg ik een pakje toegestuurd (remember mijn ervaringen met DPD). Naast wat Hollands snoepgoed bevond er in het pakje zich ook een doos Dragon Naturally Speaking software. Ik werd gevraagd Het Groot Dictee der Nederlandse Taal mee te doen en hierover verslag uit te brengen. Hieronder heb ik de zinnen overgenomen zoals genoteerd door de spraakherkenningssoftware en daaronder cursief de juiste tekst. Af en toe sloeg de software de bal volledig mis. Maar dat had alles te maken met de zeer gekunstelde tekst van Kees Van Kooten.

Een pre zoals key paardenmiddel
Een przewalskipaardenmiddel
Na koffie gedronken te hebben, begon het groot dictee.
Na koffie gedronken te hebben, begon het Groot Dictee. 

Niettegenstaande de taalcriticus Stradivarius zijn als het wandel ‘is dat goed Nederlands?’, die verrukkelijke thesaurus vol linguïstische bit Jezus, publiceerde in 1940, zou het zo naar je aan Mongolië een renderend exposé van onze pennen strijd alsnog met dit pythische zinnetje kunnen initiëren.
Niettegenstaande de taalcriticus Charivarius zijn macedoine ‘Is dat goed Nederlands ?’, die verrukkelijke thesaurus vol linguïstische bêtises, publiceerde in 1940, zou het journaille anno hodie een raillerend exposé van onze pennenstrijd alsnog met dit piteuze zinnetje kunnen initiëren.

Zulke landen nadere’s vernoemde de criticaster naar zijn tante Betje, in wier postale verdiaze een heel aantal cijfermatige,politie deed ons en Ana-Koloet een wie Woude.
Zulke lammenadige anastrofes vernoemde de criticaster naar zijn tante Betje, in wier postale verbiage een heel aantal zeugmata, polysyndetons en anakoloeten wiewauwde.

Een heel aantal is de contaminatie van een groot aantal en heel veel; vanavond irriteren wij ons aan spelfouten, niet gratis aan menig grammaticaal gebied pro pro-1-mei!
‘Een heel aantal’ is de contaminatie van ‘een groot aantal’ en ’heel veel’; vanavond irriteren wij ons aan spelfouten, mitsgaders aan menig grammaticaal quid pro quo - emendeer mij!
Als men insinueert dat u heimwee heeft naar de leraar Nederlands als Fenix, waarmee het zo is gegaan dat hij werkeloos achter de geraniums zit, moet u niet paranoia reageren, aangezien die accusatief een vrijwel cliché is.
Als men insinueert dat u heimwee heeft naar de leraar Nederlands als feniks, waarmee het zo is gegaan dat hij werkeloos achter de gerianiums zit, moet u niet paranoia reageren, aangezien die accusatie een vrijwel cliché is.
Het was veelbetekend hoe elke media onwelwillend gereflecteerde op de krankjorum tekst van het Koningslied, over wiens begeestering de godganse participatiemaatschappij zich stress te.
Het was veelbetekend hoe elke media onwelwillig reflecteerde op de krankjorume tekst van het Koningslied, over wiens begeestering de godganse participatiemaatschappij zich streste.

U hoort ons inziens tot een van het harde korps Nederlanders die menen dat de camperti-aanse schrijfwijze van het adjectief verrukkelijk - het mega fonetische neologisme verrukkelijk - als voorkeurspelling te verkiezen had geweest.
U hoort ons inziens tot een van het gardekorps Nederlanders die menen dat de campertiaanse schrijfwijze van het adjectief verrukkelijk - het megafonetische neologisme vurrukkulluk - als voorkeurspelling te verkiezen had geweest.

Het is niet zozeer een fetisj voor spelling als wel het tot in de finesses breidelen van grammaticale valstrikken dat ons steeds overnieuw beschermt tegen een bepaald bos in Brookbio; mits dit verifiëren de rij zoals key paardenmiddel de enige wapening tegen nepmailtjes concretiseert.
Het is niet zozeer een fetisj voor spelling als wel het tot in de finesses breidelen van grammaticale valstrikken dat ons steeds overnieuw beschermt tegen een Babels imbroglio; mits dit verifiërende przewalskipaardenmiddel de enige wapening tegen nepmailtjes concretiseert.

Bijgevolg beseft u zich een pseudo bancaire poging tot verversing zorgeloos te kunnen die lieten dan u leest: er is een inactieve activiteit op dit rekening plaats gevonden. Want zo dan onze zuiderburen zeggen: menen ligt dicht bij Kortrijk maar verre van Waregem.
Bijgevolg beseft u zich een pseudobancaire poging tot phishing zorgeloos te kunnen deleten dan u leest: Er is een inactieve activiteit op dit rekening plaatsgevonden. Want zodan onze zuiderburen zeggen: Menen ligt dicht bij Kortrijk maar verre van Waregem.

Conclusie. Een dergelijke tekst is een allesbehalve makkelijke klus voor de spraakherkenningssoftware. Ik heb het niet aangedurfd het aantal fouten te tellen. Al bij al was de software in staat een heleboel woorden en zinsconstructies correct te capteren, wat een knappe prestatie is.

09 december 2013

DPD, epiloog

De afgelopen dagen kon u op dit blog en ook via mijn tweets volgen wat ik vond van de dienstverlening van DPD (deel 1, deel 2 en deel 3) . Vanuit Nederland was een pakje met voor mij ongekende inhoud naar mij verstuurd. Deze namiddag is het uiteindelijk geleverd.
Wat ik heb uit de ervaringen van de afgelopen dagen geleerd?
  1. De aanpak van DPD getuigt niet van veel flexibiliteit naar de bestemmelingen, meer bepaald wat het afleveren aan huis betreft.
  2. DPD Nederland is al aanwezig op sociale media met de Twitter-account @dpdNL.
  3. Gelukkig heeft Hanneke van DPD Nederland mijn tweets opgemerkt en met DPD België contact opgenomen.
  4. Een medewerker van DPD België heeft mij vrijdag opgebeld om naar mijn ervaringen te informeren.
  5. DPD België was uiteindelijk alsnog voldoende flexibel om het pakje te laten bezorgen op een tijdstip dat er iemand thuis was, waarvoor dank.
Misschien moet DPD overwegen om ook actief te worden op sociale media. DPD komt er immers af en toe ter sprake en niet altijd in positieve zin.

Als klant word ik graag aangenaam verrast, bedrijven die het motto "to delight the customer" hanteren hebben bij mij een streepje voor. Ik werd inderdaad verrast door de aanpak van DVD, maar de eerste dagen niet in positieve zin (de Franstalige formulieren waren daarvan een spijtig voorbeeld).

Als u wil weten wat er naast het snoepgoed van Sint en Piet in de doos bevond, dan moet u nog een beetje geduld hebben ...

Belgium Trending Topics

Zaterdagnamiddag en vooral zaterdagavond waren meerdere Belgische Twitter-gebruikers druk bezig met het publiceren van tweets met de hashtag #lyricswithsteak en een aangepaste muziektitel. Er waren er leuke bij, net als een aantal vergezochte.

De hashtag #lyricswithsteak is zaterdag zelfs in de Belgium Trending Topics geraakt. Dankzij een tweet van de Twitter-account @trendinaliaBE werden we daar op attent gemaakt. Een eerder beperkt aantal Twitter-gebruikers (131) en tweets (243) is al voldoende om in de Belgium Trending Topics te geraken.
Wie of wat er achter de Twitter-account @trendinaliaBE zit is niet duidelijk. Sommige tweets van deze account komen van de locatie "Les Bons Villers, Charleroi" (niettegenstaande de naam van de Twitter-account Nederlandstalig is). De Twitter-account @trendinaliaBE  is alvast zeer productief, al meer dan 20.000 tweets.
Volgens Twopchart bestaat de Twitter-account @trendinaliaBE al sinds 22/4/2013, nog maar 230 dagen.
De statistieken van Tweetcharts voor de Twitter-account @trendinaliaBE geven maar een beperkt inzicht, deze stats zijn immers gebaseerd op de laatste 3200 tweets.
Als je op de link in het Twitter-profiel van de Twitter-account @trendinaliaBE klikt, kom je terecht op de website www.trendinalia.com.
Volgens Whois.com staat de registratie van deze site op naam van Jose Blanco, afkomstig uit Caracas, Venezuela. Dit verklaart de Spaanse tekst op de website. Toch straf dat de initiatiefnemer van deze site er aan gedacht heeft de trending topics voor België op te volgen.

08 december 2013

Followers

Bij Twitter draait alles rond het volgen van andere Twitter-accounts. Een heleboel berichten worden immers door de auteurs op Twitter gepubliceerd in de hoop dat ze toch door anderen gelezen worden en af en toe dat er ook nog op gereageerd wordt.

Naast gewone personen kan je ook bedrijven op Twitter vinden. Bedrijven kunnen Twitter gebruiken om hun aankondigingen te publiceren. Bedrijven zijn er ook actief om te luisteren naar hun klanten. Sommige bedrijven doen meer dan luisteren, ze antwoorden via Twitter op de gestelde vragen.

Belfius, mijn werkgever, is één van deze bedrijven. Andere Belgische banken zijn ook al een tijdje actief op Twitter. Het leek me eens leuk na te gaan in welke mate er overlap is tussen de followers van de Twitter-account @Belfius en de followers van bijvoorbeeld KBC (met Twitter-account @KBC_BE).

Via Followerwonk kan je dit vrij eenvoudig : followerwonk.com/compare/belfius/kbc_be?op=fl

@KBC_BE heeft meer followers dan @Belfius (3.756 versus 1.601). KBC is al langer bezig op Twitter in vergelijking met Belfius : 906 dagen versus 664 dagen. Bovendien heeft KBC maar één enkele Twitter-account, daar waar Belfius er twee gebruikt, één voor aankondigingen @Belfius en één voor webcare. @Belfius en @KBC_BE hebben maar 192 gemeenschappelijke followers. Bij die gemeenschappelijke followers herkende ik toch wat personen actief in social media, naast verschillende accounts van bedrijven.

Vergelijkingen lukken niet altijd, als je bijvoorbeeld de followers van Elio Di Rupo (@eliodirupo) en Yves Leterme (@YLeterme) wil vergelijken (followerwonk.com/compare/eliodirupo/yleterme?op=fl), dan krijg je de onderstaande boodschap.
Followerwonk laat zelfs toe de followers van drie verschillende Twitter-accounts te vergelijken.

06 december 2013

DPD, deel 3

De afgelopen twee dagen had een koerier van DPD telkens een tevergeefse poging gedaan om een pakje van een onbekende afzender af te leveren. Twee keer was een Franstalig formulier in mijn bus gestoken. Bij de tweede poging stond aangekruist dat het nu aan mij was om initiatief te nemen. In de blogpost van gisteren kan u lezen waarom ik dit niet zag zitten. Ik had dan ook voor vandaag geen verwachtingen over verdere stappen in dit verhaal.

Ik was al op zoek gegaan naar de aanwezigheid op social media van DPD België. Op hun site had ik daar geen enkel spoor van gevonden. Tot mijn verbazing kwam er op één van mijn tweets vandaag een reactie van @dpdNL, de Twitter-account van DPD Nederland.
Ik was aangenaam verrast door deze reactie en de bereidheid om naar een oplossing te zoeken. Het feit dat Hanneke uit Nederland haar excuses aanbod was een mooi gebaar. Spijtig genoeg kon zij geen enkele garantie geven dat de zaken die ik in mijn twee vorige blogposts aan de kaak gesteld heb zouden verholpen worden. Hanneke stond in contact met haar Belgische collega's. Zo'n 10 minuten nadat ik via een DM mijn telefoonnummer aan @dpdNL doorgegeven had, kreeg ik al een telefoontje van een medewerker van DPD België. Ze informeerde naar mijn ervaringen.

In de eerste plaats neem ik aanstoot aan het feit dat de koerier niet de moeite genomen had een Nederlandstalig formulier te gebruiken. Het excuus was dat de voorraad van Nederlandstalige formulieren op was en dat hij daarom maar een Franstalig formulier genomen had. Door het feit dat de koerier dit twee dagen na elkaar gedaan had, klonk dit argument zeer flauw. Als de bestelwagen telkens kan volgeladen worden met pakjes, dan is er zeker plaats voor een stapeltje Nederlandstalige formulieren. Waarom zou er wel een stock van Franstalige reserve-formulieren zijn en geen Nederlandstalige? Mijn kennis van het Frans is voldoende om te begrijpen wat er op het formulier staat, maar DPD kan er toch niet van uit gaan dat alle bestemmelingen in Vlaanderen over een voldoende kennis van het Frans beschikken.

Mijn voornaamste probleem is de attitude van DPD. Een onbekende afzender in Nederland heeft mij een pakje met onbekende inhoud gestuurd. Een medewerker van een communicatiebureau had het afgelopen weekend mijn adres gevraagd zodat hij een pakje bij mij kon laten leveren. Ik ben strictu sensu geen klant van DPD, ik heb hen geen opdracht gegeven en ik heb hen niet betaald. Maar ik ben wel de bestemmeling. De manier waarop DPD georganiseerd is, getuigt volgens mij van gebrek aan respect voor de bestemmeling. DPD komt zonder verwittiging de eerste keer langs om iets af te leveren, op een tijdstip dat hen past. Als de bestemmeling niet thuis is, dan wordt die verwittigd dat er volgende poging tot levering zal plaatsvinden de dag nadien, tussen 8u en 18u. Verwacht DPD dat ik of één van mijn huisgenoten alles laat vallen om de ganse dag thuis te zijn? Laat DPD toe dat één van hun werknemers  plots verlof neemt om thuis te wachten op de levering van een pakje? Of verwacht DPD dat een zelfstandige een dag van zijn zaak afwezig is om thuis te wachten op de levering van een pakje?

De tweede levering vindt op ongeveer hetzelfde tijdstip plaats als de eerste dag en weer is er niemand thuis (later de dag wel, maar dan komt DPD natuurlijk niet). Op het formulier staat een telefoonnummer vermeld (een 070 betaalnummer). Dus als ik telefonisch contact wil opnemen voor een pakje waar ik niet om gevraagd heb, moet ik er nog voor betalen. Van een reactie op social media heb ik vernomen dat iemand in een gelijkaardige situatie door DHL, een concurrent van DPD, zelf gebeld werd om te informeren wanneer het paste om te leveren. Neen, bij DPD moet je zelf je plan trekken. Je kan gelukkig ook via een website een andere dag opgeven waarop mag geleverd worden. Het probleem is dat je geen tijdstip kan opgeven. Er moet iemand de ganse dag thuis blijven hopend op de komst van het pakje. DPD biedt geen enkele mogelijkheid om aan te geven wanneer er iemand zal thuis zijn. Je kan via de website bovendien geen enkele freeform info doorgeven. Je kan DPD ook formeel toestemming geven het pakje ergens aan je woonplaats achter te laten. Dit leek mij geen optie omdat ik geen flauw benul heb van de inhoud van het pakje. Moet ik de verantwoordelijkheid nemen dat het pakje waterbestendig is? En als het pakje door iemand anders meegenomen wordt, is dat mijn probleem. Ik kan ook een ander adres opgeven, maar ik wil niemand anders verplichten een ganse dag thuis te blijven. Ik kan het pakje ook afhalen in het depot te Mechelen (een traject van 62 km) of in één van de DPD Parcelshops in mijn buurt. De dichtsbijzijnde is op 5 kilometer, een chocolatier die van 10u tot 18u open is.

DPD heeft ongetwijfeld een computerprogramma dat de optimale route berekent voor de koeriers. Dit algoritme houdt geen rekening met tijdstippen waarop kan geleverd worden, want dat kan een bestemmeling nergens opgeven. DPD is ongetwijfeld zo efficiënt mogelijk georganiseerd, van hun standpunt bekeken. Ik heb via enkele eenvoudige zoekopdrachten en via reacties op mijn social media berichten vernomen dat meerdere personen ook problemen hadden met afleveringen door DPD. Sommige pakjes gingen verloren, werden ongevraagd ergens in de tuin achtergelaten (of over de haag/muur gegooid), nog andere pakjes werden ergens in de buurt geleverd, in de hoop dat de buur het pakje later bij de juiste bestemmeling zou afzetten. Zie bijvoorbeeld hier, hier, hier en hier.

Voor een persoon zoals ik die geen klant maar wel bestemmeling is van een DPD pakje is er een fundamenteel probleem met de DPD werkwijze. Met mij wordt geen rekening gehouden, ik word niet proactief gecontacteerd, ik moet ofwel betalen om te bellen (waarbij het niet duidelijk is of ik naast een computerstem ook nog een echte persoon kan spreken) ofwel van een website met niet flexibele mogelijkheden gebruik maken. Als leveringen op de tijdstippen bepaald door DPD niet lukken, moet ik mij maar verplaatsen.

Een bedrijf wou mij een plezier doen door een pakje met een hopelijke leuke verrassing te laten afleveren. Iemand die zelf een bestelling plaatst op een webshop, zou blij moeten zijn indien het pakje geleverd wordt. DPD zou er moeten voor zorgen dat de aflevering een aangenaam moment wordt, dat dit een leuke ervaring wordt. DPD is er bij mij (en ook bij andere personen die hierover berichtten op social media of op fora) in geslaagd deze leuke ervaring stevig te verknallen.

Zolang DPD haar processen niet fundamenteel herziet (wat mij onwaarschijnlijk lijkt gezien de ommezwaai wat dit met zich mee brengt) zal het nooit goed komen tussen BVLG en DPD.

De dame aan de telefoon daarstraks vroeg mij wanneer het pakje kon geleverd worden. Ik heb haar een tijdstip opgegeven en hopelijk komt alles begin volgende week in orde.

Bij het zoeken naar info over DPD kwam ik ook nog toevallig op een interessant krantebericht van 19 november laatstleden terecht. : Sociale inbreuken bij DPD, Aalterse vestiging pakjesdienst krijgt sociale inspectie over de vloer.

Indien het bericht klopt, dan maakt DPD Aalter zich schuldig aan sociale fraude, aan zwartwerk en tewerkstelling van illegalen. In de rubriek persberichten op de website van DPD België staat geen enkele verklaring over de inval en de vermeende inbreuken, wel over het feit dat ze cadeautjes uitdelen en dat DPD het ParcelShop netwerk verder uitbreidt.

Amazon Duitsland en Zalando zijn al in het nieuws gekomen door hun moreel niet correcte aanpak van medewerkers in hun magazijnen (Werknemers Amazon Duitsland staken voor loonsverhoging en Moderne slavernij bij Zalando). Hopelijk is DPD België niet het volgende bedrijf dat ecommerce een zwart randje geeft. Wie wil er beroep doen op een bedrijf dat zich schuldig maakt aan sociale fraude of moreel laakbare praktijken hanteert?

05 december 2013

DPD, deel 2

Zoals gisteren aangekondigd heeft DPD nogmaals een poging gedaan een pakje bij mij thuis af te leveren. De koerier had weer pech, er was niemand thuis. Indien DPD vooraf even zou gebeld hebben, of indien ik op hun website had kunnen aangeven wanneer het wel paste, dan had het pakje tot beider tevredenheid vandaag kunnen afgeleverd worden. Nu zit ik nog steeds op mijn honger en heb absoluut geen idee wat ik mis, en tegelijkertijd bevindt zich in één van de DPD-magazijnen een pakje. Hopelijk bevat het pakje geen bederfbare etenswaren.

De koerier van DPD heeft net als gisteren een Franstalig formulier gebruikt, ik woon nog steeds in Vlaanderen en ik ben nog steeds Nederlandstalig. DPD heeft duidelijk mijn blogpost van gisteren niet gelezen. Op het formulier staat nu aangevinkt dat ik met DPD contact moet opnemen voor een volgende poging tot levering.

DPD communiceert via Franstalige formuliertjes, ik communiceer via deze blogpost en Twitter berichten. Op één van van mijn berichten kreeg ik een reactie dat DHL bij onmogelijkheid tot levering wel op eigen initiatief contact opneemt, bij DPD moet ik dit zelf doen. Een andere kennis informeerde mij dat bij hem leveringen van DPD al meermaals mislukt zijn, en dat in één geval het pakje zelfs verloren gegaan is. Van een mooie reputatie gesproken!

Zolang DPD vertikt mijn taal te spreken, vertik ik met DPD contact op te nemen via hun kanalen. Waarom zou ik een betaalnummer bellen indien DPD het niet nodig vindt het pakje op een redelijk of gezamelijk overeen te komen tijdstip af te leveren? DPD heeft de opdracht gekregen mij een pakje te bezorgen, ik verwacht dan ook dat zij dit doen. Ik heb de vermoedelijke afzender van het pakje laten weten dat zij maar moeite moeten doen het pakje bij mij te krijgen.

Ik blijf op mijn standpunt van gisteren. Als ik zelf een pakje moet versturen, privé of professioneel, dan zou ik op basis van deze ervaring in geen enkel geval beroep doen op DPD. Personen of bedrijven die mij een pakje willen bezorgen zijn hierbij ook gewaarschuwd. Als DPD hun manier van werken niet grondig aanpast, dan is de kans dat het pakje bij mij geraakt uiterst klein. Gelieve dus van een andere koerier gebruik te maken, bij voorkeur een koerier die wel respect toont voor de bestemmeling.

04 december 2013

DPD

Enkele dagen terug vroeg een kennis mij om hem mijn adres te bezorgen, zodat hij mij een pakje kon laten bezorgen. Een pakje waarvan je op voorhand niet weet wat er in zou kunnen zitten, is altijd spannend.

Vanmiddag zat er een formulier in mijn bus. Blijkbaar was DPD langsgekomen. Niettegenstaande ik nog steeds in Vlaanderen woon, dat Nederlands nog steeds mijn moedertaal is en dat de afzender ook Nederlandstalig is, vond de DPD-medewerker het nodig een Franstalig formulier te gebruiken. Ik ben geen communautaire hardliner, maar een Franstalig formulier vind ik niet correct.
Volgens het formulier gaat een medewerker van DPD op 5/12 tussen 8u en 18u nogmaals een poging wagen. Verwacht DPD nu dat ik een dag verlof neem om de levering af te wachten? Op het formulier staat ook een adres in Mechelen vermeld waarop ik zelf het pakje kan afhalen (na afspraak). Ik zit niet echt te springen om naar Mechelen te rijden (32 km enkele reis volgens Google Maps) om een pakje af te halen waarvan ik absoluut niet weet of de inhoud wel de moeite is (hopelijk wel ...).

Op het formulier staat ook een 070 telefoonnummer vermeld. Natuurlijk is dit een betaalnummer (0,15 euro per minuut). Het positieve is dat de kostprijs vermeld wordt. Maar ik vind het allerminst gepast dat de ontvanger van een pakje nog zou moeten betalen om het pakje geleverd te krijgen.

Op het formulier staat gelukkig ook een website vermeld, waar ik een andere afspraak kan maken : www.nouvellelivraison.be. Zoals het formulier is de URL Franstalig, gelukkig bevat de website ook een "nl" knop. Of er ook een Nederlandstalige URL is, is mij niet duidelijk.
Na aanmelding krijg je info over je pakje te zien, met de opties DPD ParcelShop, Ander adres, Neerzettoestemming, Leveringsdatum afspreken.
Ik kies eerst voor 'Leveringsdatum afspreken'. Je kan daar enkel een andere datum opgeven, een tijdstip opgeven is niet mogelijk. Als teken van klantgerichtheid kan dit tellen. Een vrije zone waarin je eventueel kommentaar kan opgeven is er evenmin.
Een alternatief is 'Neerzettoestemming'. Dit woord was mij onbekend, maar Google heeft al 607 vermeldingen gevonden. Ik heb geen werkplank in de linkergarage (zoals voorgesteld in de popup). Vermits ik de inhoud van het pakje (en de mogelijke waarde) niet ken, lijkt deze optie niet gepast.
Ik kan het pakje ook laten afleveren in een DPD ParcelShop. Volgens de kaart is de dichtsbijgelegen shop op 5 kilometer, bij een chocolatier. Het afhaalpunt in Wezenbeek-Oppem (op meer dan 10 km) heeft een Franstalig adres : Chaussee De Malines 303, 1970 WEZEMBEEK-OPPEM. Zou DPD niet beseffen dat Wezenbeek-Oppem nog steeds deel uitmaakt van Vlaanderen waardoor een Nederlandstalig adres te verkiezen is, zeker op een Nederlandstalige site? De DPD ParcelShops liggen iets te ver van mijn dagelijkse routes, dus voorlopig ook geen optie.
Ik ben benieuwd welke pogingen DPD nog zal ondernemen om mij het pakje te bezorgen. Ik wacht hun verdere pogingen af.

Als ik zelf een pakje moet versturen, privé of professioneel, dan zou ik op basis van deze ervaring in geen enkel geval beroep doen op DPD. Ik voel mij als bestemmeling van een pakje helemaal niet gerespecteerd : verkeerde taal van het formulier, geen flexibiliteit voor het leveren, geen gratis telefoonnummer, ... De indruk die ik krijg dat DPD de processen maximaal geoptimaliseerd heeft vanuit hun perspectief. Strikt genomen ben ik geen klant, ik heb niet betaald voor een dienst bij DPD. Ik ben "maar" een afleveringsadres. Dit afleveringsadres heeft zoals u kan lezen stevige bedenkingen bij hun gebrek aan respect voor de ontvanger.

Zou DPD overigens ook aan social media monitoring doen en bijgevolg dit verhaal oppikken? Op hun site vind ik alvast geen social media info. Op het contactformulier staat wel 'Wij hechten waarde aan uw mening, dus neem gerust contact met ons op.' Ik wacht even af tot ze zelf iets van zich laten horen.

De ervaring van het ontvangen van een pakje met een ongekende inhoud zou normaal gezien leuk en spannend moeten zijn. DPD heeft er al voor gezorgd dat er al een negatieve ervaring is zelfs voor aflevering van het pakje. Ik hoop alsnog op een positieve afloop.

03 december 2013

HSBC

Als een bekende auteur die publiceert over social media en banking plots geconfronteerd wordt met een business rekening die zonder verwittiging afgesloten wordt, dan kun je verwachten dat je daar als bank last van zal hebben. In het geval van HSBC USA versus Brett King is dit uitgegroeid tot een echte PR-nachtmerrie voor de bank.

Op zijn terugweg naar huis probeert Brett King de debetkaart van zijn HSBC business rekening te gebruiken, maar dit lukt niet. Thuisgekomen neemt hij contact op met de HSBC klantendienst. Daar verneemt hij dat zijn rekening afgesloten werd op initiatief van de bank. Brett King laat het hier niet bij. Hij maakt volop gebruik van Twitter (@brettking) om zijn ervaringen te delen, waarbij hij meermaals Twitter-accounts van HSBC vermeldt in zijn tweets. Zijn ervaringen met de call centers in India die door HSBC ingezet worden documenteert hij nauwgezet. Hij wordt geconfronteerd met "call center representatives" die standaardantwoorden moeten aflezen. Bovendien lukt hij er niet de zaak te laten escaleren naar iemand van business banking in de Verenigde Staten. Toen hij aan de telefoon bekend maakte dat hij nota's nam, werd de lijn afgebroken aan de andere kant ... Brett King neemt aanstoot aan het feit dat hij op zijn huidige adres niet verwittigd werd van de afsluiting van zijn rekeningen. Een dergelijke verwittiging zou wel gestuurd zijn naar zijn vorige adres. Bovendien is het bedrag dat op zijn business rekening stond door middel van een cheque aan hem bezorgd, op zijn oude adres waar hij dus niet meer woont.

Brett King schrijft regelmatig voor de Huffington Post, waar hij zijn ervaringen gedetailleerd beschrijft. Hij laat niet na zijn ervaringen op grote schaal te delen, wat aardig lukt.Een complicatie voor Brett King was dat zijn probleem zich voordeed in het weekend na Thanksgiving, buiten de normale openingsuren van HSBC. Tot zijn groot ongenoegen heeft Brett King via social media nog geen enkele reactie van HSBC ontvangen. In het weekend heeft hij wel een telefoontje gekregen van de regional director voor business banking van HSBC die beloofde maandagmorgen de zaak te regelen. In een bericht op een andere site meldt Brett King dat hij via Linkedin en via e-mail door meerdere HSBC executives gecontacteerd werd met excuses. Maar nog steeds geen publieke reactie, laat staan excuses. Brett King meldt dat het bericht op de Huffington Post reeds meer dan 0,5 miljoen keer gelezen werd, en dat er minstens 250.000 vermeldingen op Twitter waren over zijn ervaringen. Dit is duidelijk een PR-nachtmerrie voor HSBC. De schade aan het imago van HSBC lijkt mij stevig te zijn. En HSBC lijkt nog steeds niet overgegaan te zijn tot een charme-offensief. Concurrerende banken daarentegen hebben Brett King al benaderd met interessante voorstellen om bij hen klant te worden.

Uit de reacties op de Twitter-berichten en de websites blijkt dat Brett King met zijn ervaringen niet alleen staat. Blijkbaar hebben andere vroegere rekeninghouders bij HSBC (en soms ook bij andere Amerikaanse banken) gelijkaardige ervaringen. Maar deze personen hadden niet de social media exposure van Brett King.    

Kan een dergelijk voorval zich ook in België voordoen? Niettegenstaande ik voor een Belgische bank werk, heb ik geen idee of een business rekening zo plots, zonder verklaring kan afgesloten worden. Dat de bank daarbij enkel een brief zou sturen naar een verouderd adres en geen enkele andere contactname (telefoon, e-mail, boodschap via de online banking toepassingen) lijkt mij in de Belgische context uiterst ongeloofwaardig. Maar uitsluiten kan ik het natuurlijk niet.

Belgen genieten van het voordeel dat er in India amper kennis is van het Nederlands en het Frans. Outsourcing van de call centers naar India is bijgevolg niet aan de orde. Financiële instellingen maken al gedeeltelijk gebruik van externe call centers in België. Zou een business klant van een Belgische bank enkel door een extern call center afgehandeld worden? Ik zou hopen van niet, maar misschien is ook mogelijk in België.

In België zijn cheques al helemaal uit de mode, waar deze in de Verenigde Staten nog steeds courant gebruikt worden. De kans dat een Belgische bank een cheque met een aanzienlijk bedrag zomaar met de post opstuurt lijkt zo goed als uitgesloten. Hoogstwaarschijnlijk zal de bank vragen naar welke rekening (bij een andere bank) het saldo moet overgeschreven worden.

Zouden Belgische banken het zo ver laten komen? Zouden ze de vermeldingen op Twitter, Facebook, websites en blogs tijdig detecteren? De Belgische grootbanken maken allen gebruik van social media monitoring diensten die dergelijke vermeldingen zonder enige twijfel detecteren. Of de Belgische grootbanken georganiseerd zijn om deze meldingen ook in het weekend te bekijken en de nodige acties te ondernemen blijft natuurlijk de vraag. In ieder geval zou ik hopen dat er wel een publieke reactie zou komen en dat er tegelijkertijd persoonlijk contact zou opgenomen worden met de betrokken houder van de business rekening.

Het blijft een mooie case van hoe HSBC door de hel moet gaan. Hopelijk slagen HSBC (en alle andere banken) er in uit dit voorval nuttige lessen te trekken om herhaling te voorkomen. De belofte van de regional director voor business banking dat de zaak maandag zou opgelost worden bleek alvast een loze belofte.

02 december 2013

Belgian Social Media Monitor - december 2013

Hieronder kan u weer kennis maken met een heleboel cijfertjes over social media in België. Er zijn deze maand enkele nieuwe gegevensbronnen bijgekomen : info over Drupal, het aantal Belgische bedrijven op Linkedin en ook extra info over Instagram.
  • De enige bron voor het aantal Facebook-gebruikers per land is doen alsof je een Facebook-advertentie plaatst. Het cijfer dat Facebook geeft voor België is opnieuw 5,4 miljoen, hetzelfde cijfer als voor de afgelopen maanden. Het ziet er dus naar uit dat Facebook geen gedetailleerde cijfers meer wil vrijgeven, zowel via de ads-module als via externe sites die vroeger vermoedelijk de API konden aanspreken.
  • Linkedin geeft een verwarrend beeld. Op jaarbasis lijkt er nog steeds een groei van meer dan 30%, maar het aantal Linkedin-gebruikers uit België blijft al twee maanden na elkaar status quo.
  • De opgevolgde blogplatformen geven een verspreid beeld. Sommige groeien nog steeds sterk (Canalblog 11%, Bloggen.be 10%), andere dalen (Skyrock -9%).
De basis van dit maandelijks overzicht van publiek beschikbare cijfers over de omvang van het social media gebeuren in België werd gelegd in juli 2009. De situatie van begin december 2013 wordt voor zover mogelijk vergeleken met de situatie van vorige maand (november 2013) en van vorig jaar (december 2012).

De onderstaande grafiek geeft alvast de evolutie van enkele platformen over de voorbije 12 maanden, van december 2012 tot december 2013.


Facebook
- Facebook : 5.400.000 people who live in Belgium, status quo ten opzichte van vorige maand, een stijging van 11% ten opzichte van vorig jaar

Sinds enkele maanden is er geen info meer van Socialbakers en Checkfacebook.

De evolutie van het aantal Belgische Facebook accounts over de voorbije maanden wordt hieronder grafisch voorgesteld.Linkedin
- Linkedin profiles : 1.760.842 Linkedin profiles voor Belgium, net als vorige maand een zeer lichte daling ten opzichte van vorige maand, een stijging van 31% ten opzichte van vorig jaar, het aantal Linkedin profiles voor Belgium wordt bepaald als het aantal Linkedin profielen dat kan bereikt worden door een advertentie te plaatsen
- Linkedin groups : 2.302 groups refering to Belgium, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 10% ten opzichte van vorig jaar
- Linkedin events : Linkdin heeft in november 2012 de stekker uit de events-module getrokken, er is nog steeds geen opvolger
- Linkedin Jobs : 2.150 jobs in Belgium, een stijging van 3% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 74% ten opzichte van vorig jaar

Al enige tijd laat Linkedin toe het aantal bedrijven voor een land op te vragen. Dit cijfer heb ik al enkele maanden opgevolgd, het zal vanaf deze maand hier ook getoond worden. Internationale bedrijven die in België actief zijn worden hier ook meegeteld, naast bedrijven met hoofdzetel in België.
- Companies in Belgium present on Linkedin : 23.716 companies, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand

Volgens Quantcast staat België op de 14de plaats wat betreft het aantal bezoeken aan Linkedin, achter Mexico en voor China.

De cijfertjes voor Linkedin staan hieronder ook in een grafiek voorgesteld.


En hier volgt de gedetailleerde grafiek van het aantal Linkedin profielen in België.


Blogs
- skynetblogs : 201.322 blogs begin juli 2010, sindsdien wordt het aantal blogs niet meer opgegeven
- seniorennet : 22.101 blogs, zo goed als status quo ten opzichte van vorige maand, een stijging van 5% ten opzichte van vorig jaar
- bloggen.be : 158.797 blogs, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 10% ten opzichte van vorig jaar
- Skyrock : 29.526.458 blogs, een zeer lichte stijging ten opzichte van vorige maand, een daling van 9% ten opzichte van vorig jaar
- Canalblog : 1.176.997 blogs, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 11% ten opzichte van vorig jaar

Netlog
Netlog, een Belgisch initiatief, was belangrijk enkele jaren terug. Ondertussen is dit platform veel minder belangrijk geworden.
- Netlog : 3.974.113 NL leden, net als de afgelopen maanden een zeer lichte daling ten opzichte van vorige maand, een daling van 1% ten opzichte van vorig jaar


Geregistreerde .be domeinen
dns.be stelt op haar website informatie ter beschikking over het aantal geregistreerde .be domeinen. Sinds een tijdje worden deze cijfers hier ook overgenomen, als vergelijkingspunt met de informatie over de sociaalnetwerksites.

Voor november 2013 waren er 1.428.830 geregistreerde .be domeinen, een zeer lichte stijging van minder dan 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 7% ten opzichte van vorig jaar.


Tumblr
Tumblr is een microblogging-systeem dat al actief is sinds februari 2007. Op de about-pagina  geven ze info vrij over de bedrijvigheid op hun site.
- 152,7 miljoen blogs, een stijging van 6% percent ten opzichte van vorige maand, een stijging 84% ten opzichte van vorig jaar
- 68,7 miljard posts, een stijging van 4% percent ten opzichte van vorige maand, een stijging van 85% ten opzichte van vorig jaar

De cijfers die Tumblr vrijgeeft worden niet opgesplitst per land. Het aandeel van Belgische gebruikers op Tumblr blijft bijgevolg ongekend. Via Quantcast is er wel betrouwbare informatie over het aantal bezoeken aan Tumblr. België staat op de 31ste plaats, net na Colombië en vlak voor Hongarije.

Wordpress.com
Wordpress is een volwaardig content management systeem dat in mei 2007 gestart is als een blogging systeem. Op de stats-pagina geven ze info vrij over het aantal Wordpress sites in de wereld.
- 72.968.096  blogs, een stijging van 1% percent ten opzichte van vorige maand, een stijging van 25% percent ten opzichte van vorig jaar

De cijfers die Wordpress.com vrijgeeft worden niet opgesplitst per land. Het aandeel van Belgische gebruikers op Wordpress.com blijft bijgevolg ongekend. Op de stats-pagina worden wel de 10 belangrijkste talen aangegeven, Nederlands staat niet in de top 10 en zal dus een aandeel hebben van minder dan 1,0%.
Drupal
Drupal is een open source content management systeem, overigens met Belgische roots. Drupal wordt ondersteund door een wereldwijde community van Drupal-gebruikers. Op drupal.org wordt het totaal aantal geregistreerde Drupal-gebruikers aangegeven. Je kan er ook het aantal gebruikers per land vinden, dus ook voor België. Het aantal gebruikers van Drupal is natuurlijk geen indicator van het aantal websites waar gebruik gemaakt worden van Drupal. De groei van het aantal gebruikers is wel een indicator van de populariteit van Drupal bij developers.
- 1.011.980 members on Drupal.org, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand
- 12.121 members on Drupal.org who live in Belgium, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand

Badoo
Badoo is een social networking site, met een focus op dating. Op de hoofdpagina staat een teller van het aantal geregistreerde leden. Badoo heeft al vaak beschuldigingen over zich gekregen over fake leden. Deze zullen dus ook inbegrepen zijn in dit aantal.
- 198 miljoen leden, een stijging van 1% percent ten opzichte van vorige maand, een stijging van 19% ten opzichte van vorig jaar


Twoo
Twoo is een Belgisch initiatief, eveneens met een focus op dating. Op de hoofdpagina staat een teller van het aantal geregistreerde leden.
- 31.750.539 leden, een stijging van 4% percent ten opzichte van vorige maand, na de plotse stijging van enkele maand terug lijkt er opnieuw een "realistische" groei te zijn


De onderstaande grafiek geeft de evolutie van de omvang van de verschillende opgevolgde platformen over de laatste 12 maanden. Waarde 100 werd bijgevolg toegekend aan de cijfers van december 2012.

De onderstaande grafiek geeft de relatieve evolutie van de verschillende opgevolgde platformen sinds augustus 2009. Waarde 100 werd toegekend aan de cijfers van augustus 2009. U kan op de grafiek de bokkesprongen van sommige indicatoren op terugvinden, evenals de platformen waarvoor er geen betrouwbare cijfers meer zijn.

Twitter
Een eenduidige bron waar het aantal Belgische Twitter accounts kan opgevraagd worden bestaat niet. Er zijn wel verschillende sites waar je een idee kan krijgen van het aantal Belgische Twitter accounts en de evolutie hiervan. Mijn ervaringen wezen uit dat deze sites een zeer onvolledig beeld geven van Twitter in België. Bijgevolg worden deze sites niet meer opgenomen. U kan deze sites nog terugvinden in oudere edities van de Belgian Social Media Monitor (2011 en vroeger).

In het verleden kon u op dit blog eigen analyses van het aantal Twitter gebruikers in België terugvinden. Begin oktober 2010 kwam ik in dit bericht tot een aantal van 63.172 Twitter accounts uit België. Op de VRT Barcamp in januari 2011 heb ik een presentatie gegeven over Twitter in België. Op Slideshare kan u de slides nog bekijken, toen was er sprake van 75.000 Belgische Twitter accounts. In februari 2012 kon u in dit bericht vernemen dat ik op 31/12/2011 167.679 Twitter accounts die aan België konden gekoppeld worden geïdentificeerd had. Ik herneem hieronder nogmaals de grafiek die het aantal Belgische Twitter accounts per maand aangeeft (tot 31/12/2011). Ik beschik op dit ogenblik niet over meer recente cijfers.Twitto.be is een site die de top Twitter influencers in Belgium by topic, location and language toont. Begin december 2013 waren er 75.589 dergelijke top Twitter influencers.

Google Plus
Op veel sites kon je lezen dat Google Plus op korte tijd een enorm aantal gebruikers wist aan te trekken. Het probleem met Google Plus is dat het niet evident is te weten te komen hoeveel gebruikers er per land zijn. Google zelf geeft geen informatie vrij over het aantal gebruikers of de mate van het gebruik. We moeten dus info zoeken op enkele onafhankelijke websites. Op plus.miernicki.com wordt een overzicht gegeven van de groei van Google+ op basis van publiek beschikbare info. De teller staat ondertussen op 1,173 billion accounts.

FindPeople onPlus - Country Belgium gaf van maart 2012 tot vorige maand steeds hetzelfde cijfer, meer bepaald 46.243 Google+ users. Ondertussen is die site er ook mee gestopt.

Op CircleCount - Countries (Europe) wordt België niet meer vermeld.

Zoomsphere geeft een overzicht van de meest populaire Google Plus profielen, maar geen totaal aantal gebruikers : Zoomsphere - Top pages for Googleplus for Belgium.

Flickr
- Belgium group : 5.522 members, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 7% ten opzichte van vorig jaar
- Tag "Belgium" : info is niet meer beschikbaar sinds de nieuwe interface van Flickr
- Geotag "Belgium" : 1.956.847 items, een daling van 2% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 17% ten opzichte van vorig jaar

Deze cijfers geven op zichzelf niet aan hoeveel personen uit België Flickr gebruiken. Door dezelfde zoekopdrachten telkens te herhalen, zijn ze wel indicatoren van de groei van het gebruik van Flickr in België. De opgevolgde indicatoren geven sinds april 2011 een stabiele evolutie aan. In december 2012 was er heel wat te doen rond de nieuwe gebruiksvoorwaarden van Instagram, wat sommige er toe bracht opnieuw over te stappen naar Flickr, althans naar eigen zeggen. In de bovenstaande cijfers is dit echter nog niet terug te vinden. De vernieuwde aanpak van Flickr heeft evenmin al impact op de opgevolgde indicatoren.

Picasa
Picasa liet toe het aantal foto's voor een zoekopdracht op te vragen. Vorige maand reeds waren er geen cijfers meer. De URL picasaweb.google.com/lh/view?q=belgie verwijst door naar Google+ plus.google.com/u/0/s/belgie/photos. Op die pagina worden geen aantallen meer getoond.

500px
Door het vermeende gebrek van visie bij Flickr door het Yahoo-management hebben een aantal Flickr-gebruikers de overstap gemaakt naar 500px. Die site biedt gelukkig ook info aan over het aantal foto's voor zoektermen. De cijfers tonen aan dat 500px duidelijk nog het (zeer) kleine broertje blijft naast Flickr.
- België : 1.020 foto's, een stijging van 6% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 62% ten opzichte van vorig jaar
- Belgique : 2.565 foto's, een stijging van 7% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 172% ten opzichte van vorig jaar
- Belgium : 41.629 foto's, een stevige stijging van 5% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 359% ten opzichte van vorig jaar

Instagram
Instagram is één van de populairste fotosharing diensten van dit ogenblik. Instagram geeft nog geen info per land, maar op de Instagram site is er wel globale info terug te vinden. Spijtig genoeg is de info niet geactualiseerd ten opzichte van vorige maand.
- 150 million monthly active users
- 16 billion photos shared
- 55 million average photos per day


Via Webstagram kan je nagaan hoeveel vaak een zoekterm gebruikt wordt als tag van Instagram-foto's. De evolutie van het de tags #belgie, #belgique, #belgium geeft een idee van de populariteit van Instagram in België.
- Instagram photos with tag #belgie : 31.921 photos, een stijging van 6% ten opzichte van vorige maand
- Instagram photos with tag #belgique : 102.185 photos, een stijging van 7% ten opzichte van vorige maand
- Instagram photos with tag #belgium : 981.169 photos, een stijging van 6% ten opzichte van vorige maand

Youtube
- Youtube videos for Belgie : 496.000, een stijging van 7% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 267% ten opzichte van vorig jaar
- Youtube videos for Belgique : 885.000, een daling van 3% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 443% ten opzichte van vorig jaar
- Youtube videos for Belgium : 4.440.000, een stijging van 2% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 425% ten opzichte van vorig jaar

Het beeld dat YouTube geeft over de afgelopen maanden blijft wispelturig. Na de stijging van de laatste maanden is er eerder sprake van een lichte groei.

Vimeo
- Vimeo videos for Belgie : 1.788, een stijging van 11% ten opzichte van vorige maand, een daling van 24% ten opzichte van vorig jaar
- Vimeo videos for Belgique : 4.752, een stijging van 8% ten opzichte van vorige maand, een daling van 5% ten opzichte van vorig jaar
- Vimeo videos for Belgium : 15.400, een stijging van 9% ten opzichte van vorige maand, een daling van 4% ten opzichte van vorig jaar

Bij Vimeo was er een consistente opwaartse trend te zien tot enkele maanden. Na de plotse daling gaan de lijnen weer omhoog.

Dailymotion
- Dailymotion videos for Belgie : 1.201, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een daling van 16% ten opzichte van vorig jaar
- Dailymotion videos for Belgique : 23.890, een stijging van 2% ten opzichte van vorige maand, een daling van 20% ten opzichte van vorig jaar
- Dailymotion videos for Belgium : 14.125, een stijging van 2% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 15% ten opzichte van vorig jaar

Het wispelturig beeld van Dailymotion lijkt zich de laatste maanden opnieuw te stabiliseren.
Slideshare
Slideshows
- Slideshare slideshows for Belgie : 9.801, een stijging van 3% ten opzichte van vorige maand
- Slideshare slideshows Belgique : 8.908, een stijging van 3% ten opzichte van vorige maand
- Slideshare slideshows for Belgium : 56.634, een stijging van 2% ten opzichte van vorige maand

Het aantal slideshows in Slideshare dook voor het eerst op in de Belgian Social Media Monitor in november 2010. Maar Slideshare gaf een tijdje geen cijfers meer. Ondertussen zijn er terug cijfers en ze leken min of meer stabiel te zijn tot vorige maand. Sinds januari 2013 is er echter een plotse stijging. Vergelijking met het aantal slideshows van een jaar terug hebben bijgevolg voorlopig geen zin meer.

Issuu
issuu is een platform waar een bedrijf, een organisatie of een privé-persoon publicaties kan ter beschikking stellen. In dit overzicht worden al sites opgevolgd waar foto's, video's en presentaties geshared worden, een sites zoals issuu waar publicaties kunnen opgeladen en bekeken worden hoort in dit rijtje thuis.

Issuu heeft in mei 2013 de interface vernieuwd, waarbij het aantal publicaties dat aan de zoekcriteria voldoet niet meer vermeld wordt. Er zal spijtig genoeg bijgevolg geen info meer getoond worden over Issuu publicaties voor België.

Pinterest
Begin december 2012 waren er volgens Zoomsphere 22.383.173 "registered users on Pinterest", nu geeft de link geen resultaat meer op. Hoeveel Belgen er daar bij toen waren is niet duidelijk. Volgens AppApeal genereren de Belgische gebruikers van Pinterest 0,8% van de pageviews op Pinterest. Maar vermits deze cijfers afkomstig lijken te zijn van Alexa moeten ze met een grote korrel zout genomen worden. In een vorig bericht op dit blog kwam ik uit op een schatting van 15.000 tot 25.000 geregistreerde Pinterest gebruikers in België. Enkele Pinterest accounts van Belgische bedrijven en organisaties kan u alvast bekijken op het board From Belgium. Enkele infografieken over Pinterest-gebruikers in België kan u ook nog terugvinden in deze berichten : Pinterst infografiek, Pinterest-gebruikers per provincie en Pinterest profielen.

Nederlandstalige Wikipedia
Wikipedia is een open omgeving, die ook statistieken vrijgeeft over enkele interessante indicatoren.
- artikels : 1.709.081, zo goed als status quo ten opzichte van vorige maand, een stijging van 51% ten opzichte van vorig jaar
- geregistreerde gebruikers : 566.794, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 14% ten opzichte van vorig jaar
- actieve gebruikers : 4.336, een stijging van 7% ten opzichte van vorige maand, een daling van 7% ten opzichte van vorig jaar

Reacties op de bovenstaande verzameling cijfers en grafiekjes zijn altijd welkom. Als u deze grafieken in uw presentaties gebruikt, gelieve dan ook steeds de bron te vermelden.

Indien u nog op de hoogte bent van interessante bronnen over social media, met een focus op België, dan mag u mij dit steeds laten weten.

Related Posts with Thumbnails