B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

27 december 2013

#Top3Apps

De Twitter account @trendinaliaBE met de titel België's Trends publiceert af en toe de top 3 apps van enkele trending topics.
Je kan al deze tweets vinden door middel van deze zoekopdracht.
Ik heb de #Top3Apps tweets van de laatste dagen naast elkaar gezet om wat inzicht te krijgen in de populaire apps.
Uit de bovenstaande grafiek blijkt dat Twitter for iPhone vaak op de eerste of de tweede plaats komt. Twitter for Android heeft op één dag na steeds een lager marktaandeel en komt voor twee dagen zelfs niet in de top 3 voor. Dit lijkt er op te wijzen dat de tweets die in de top trends voorkomen vaker een iPhone zullen hanteren. Hoe @trendinaliaBE de gegevens verzamelt is niet volledig duidelijk, dus het is best mogelijk dat de steekproef niet voldoende representatief is ...

Related Posts with Thumbnails