B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

29 september 2017

Social media vacatures

Vaste lezers van dit blog zullen ongetwijfeld de oudere berichten over de social media vacatures op Belgische jobsites opgemerkt hebben. Het laatste bericht hierover dateert al van mei 2016.

De afgelopen maanden heb ik telkens de info verzameld, zodat ik nu een nieuw bericht kan delen.

Bij de VDAB bekwam ik het grootste aantal resultaten (762) voor de zoekopdracht "social media". Op de tweede plaats kwam LinkedIn met 488 resultaten. Bij Stepstone bekwam ik slechts 5 resultaten (op zichzelf een beetje verrassend omdat de maanden daarvoor zich tussen de 60 en 90 situeerde). Alle resultaten van de 6 jobsites tesamen geeft 1542 mogelijke vacatures. In de praktijk zullen sommige vacatures op meerdere sites gepubliceerd zijn, dus het effectief aantal vacatures waarin social media vermeld wordt zal een pak lager liggen.

De tweede grafiek geeft de evolutie van het aantal resultaten van telkens dezelfde zoekopdrachten. Van begin 2015 tot het voorjaar van 2016 is er een uitgesproken groei te zien, gevolgd door een lichte daling tot december 2016. In 2017 lijkt het aantal resultaten voor de verschillende zoekopdrachten vanaf maart 2017 zich te stabiliseren of zelfs lichtjes te dalen.


Dit zijn de zoekopdrachten bij de verschillende jobsites. Het aantal resultaten kan variëren en is bijgevolg niet gelijk aan de hierboven vermelde aantallen.

25 september 2017

Facebook en jobsites

Als je op jobsites gaat zoeken naar een zoekterm "Facebook", bekom je velerlei resultaten. Dit kunnen jobaanbiedingen zijn waarin ervaring met Facebook vereist wordt, het kan zijn dat een bedrijf verwijst naar de aanwezigheid op Facebook, of het kan een vacature bij Facebook zelf zijn.

Als je een dergelijke zoekopdracht lanceert op de belangrijkste jobsites, kan je de jobsites onderling vergelijken. Op welke jobsite bekom je dan de meeste of de minste zoekresultaten? Bij VDAB bekwam ik het grootste aantal zoekresultaten, 1090. Het kleinste aantal zoekresultaten, 17,  was te situeren bij Stepstone, gevolgd door Vacature waar er 18 resultaten waren.

Het leek mij ook interessant om het aantal zoekresultaten voor "Facebook" te vergelijken met het totaal aantal zoekresultaten (het aantal aangeboden publieke vacatures). Bij de VDAB bleek dan dat in 0,81% van de vacatures de zoekterm "Facebook" voorkwam (1090 op 134.721). Bij JobAt is deze verhouding nog veel lager, daar waren er slechts 35 zoekresultaten voor Facebook op 13.192 vacatures, wat neerkwam op 0,27%.

De onderstaande grafiek maakt dit alles duidelijk.

Facebook, de sociaalnetwerksite die in België het grootste aantal leden telt, wordt op de belangrijkste jobsites in België, slechts uitzonderlijk vermeld. Bij de VDAB komt de zoekterm "Facebook" slechts voor in 1 vacature op 124 (of 0,81%). Bij andere jobsites varieert dit van 1 op 250 tot 1 op 375 (0,27%) bij JobAt.

Dit is natuurlijk een momentopname, het is best mogelijk dat het aantal zoekresultaten en het totaal aantal vacatures op de jobsites ondertussen op de jobsites lichtjes afwijken van de hierboven aangehaalde cijfers.

19 september 2017

Top 5 Vlaams Belang politici op Twitter

Hieronder kan u kennis maken met de 5 meest populaire Vlaams Belang-politici op Twitter.
De verkozen politici van het Vlaams Belang hebben in vergelijking met hun collega's van de andere partijen een minder grote achterban op Twitter. De meest populaire Vlaams Belang politicus op Twitter is Filip Dewinter met meer dan 17.000 followers. Alle politici in de top 5 van zowel OpenVLD, CD&V als N-VA hebben telkens meer followers. Filip Dewinter wordt gevolgd door senator Anke Van dermeersch, Europarlementslid Gerolf Annemans, partijvoorzitter Tom Van Grieken en volksvertegenwoordiger Barbara Pas.

Geen enkele Vlaams Belang-politicus komt voor in de top 10 van Belgische politici op Twitter, zie dit bericht.

Maak ook kennis met de meesst populaire politici van de andere Vlaamse partij in de volgende berichten : CD&V, Groen, N-VA, OpenVLD en sp.a

Top 5 Groen politici op Twitter

Hieronder kan u kennis maken met de 5 meest populaire Groen-politici op Twitter.
Kristof Calvo steekt duidelijk boven de andere Groen-politici uit, met iets meer dan 29.000 followers. Bovendien heeft hij de afgelopen maanden bijna 10.000 nieuwe followers bekomen, vermoedelijk door zijn actieve rol in het politieke gebeuren de afgelopen maanden. De tweede meest populaire politicus op Twitter is Vlaams parlementslid en voormalig voorzitter Wouter Van Besien met zo'n 12.500 followers. Huidig voorzitter Meyrem Almaci wordt nog voorafgegaan door Europarlementslid Bart Staes. Wouter De Vriendt sluit de lijst af. Groen maakt op dit ogenblik geen deel uit van de coalities op federaal en Vlaams niveau, zou dit een mogelijke verklaring kunnen zijn dat de populariteit van hun kopstukken achter blijft bij die van de andere partijen?

Geen enkele Groen-politicus komt voor in de top 10 van Belgische politici op Twitter, zie dit bericht.

Maak ook kennis met de meesst populaire politici van de andere Vlaamse partij in de volgende berichten : CD&V, N-VA, OpenVLD, sp.a en Vlaams Belang.

Top 5 sp.a politici op Twitter

Hieronder kan u kennis maken met de 5 meest populaire sp.a-politici op Twitter.
Daniel Termont, de huidige burgemeester van Gent (en niet aanwezig in een van de parlementen ...), voert de lijst van meest populaire sp.a politici op Twitter aan, met ruime voorsprong op de tweede. Op de tweede plaats vinden we Freya Van den Bossche, tegenwoordig Vlaams parlementslid. De bio van haar Twitter-account is zeer beknopt, net als de bio van de account van Yasmine Kherbache. Freya Van den Bossche heeft het afgelopen jaar niet zo veel getweet in vergelijking met haar collega-politici. Zou dit de verklaring zin voor de eerste beperkte toename van het aantal followers van haar account? Partijvoorzitter John Crombez komt op de derde plaats, gevolgd door Europarlementslid Kathleen Van Brempt. De lijst wordt afgesloten door Yasmine Kherbache, Vlaams parlementslid.

Enkel Daniel Termontt heeft een plaatsje weten te bekomenin de top 10 van Belgische politici op Twitter, zie dit bericht.
Maak ook kennis met de meesst populaire politici van de andere Vlaamse partij in de volgende berichten : CD&V, Groen, N-VA, OpenVLD en Vlaams Belang.

Top 5 N-VA politici op Twitter

Hieronder kan u kennis maken met de 5 meest populaire N-VA-politici op Twitter.
Partijvoorzitter Bart De Wever voert de lijst aan. Volgens zijn bio wordt zijn account beheerd door het partijsecretariaat. Het aantal berichten dat op zijn Twitter-account gepubliceerd wordt, is zeer bescheiden. De afgelopen 12 maanden waren het er slechts 88. De tweede meest populaire N-VA politicus op Twitter, staatssecretaris Theo Francken, is daarentegen veel actiever, met meer dan 4800 berichten op Twitter de afgelopen 12 maanden. Het aantal nieuwe followers van Theo Francken lag ook iets hoger dan de aangroei bij Bart De Wever (30.190 versus 26.600). De top 5 wordt vervolledigd met minister Jan Jambon, Siegfried Bracke, de voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en minister Johan Van Overtveldt.

Enkel Bart De Wever komt voor in de top 10 van Belgische politici op Twitter, zie dit bericht.
Maak ook kennis met de meesst populaire politici van de andere Vlaamse partij in de volgende berichten : CD&V, Groen, OpenVLD, sp.a en Vlaams Belang.

Top 5 CD&V politici op Twitter

Hieronder kan u kennis maken met de 5 meest populaire CD&V-politici op Twitter.
De meest populaire CD&V politicus op Twitter is Kris Peeters, met op 1 september 2017 meer dan 56.000 followers. Hierdoor heeft hij ook zijn plaats verdiend in de top 10 van Belgische politici op Twitter, zie dit bericht. De overige vier CD&V politici komen niet voor in deze top 10. Hilde Crevits staat net onder de top 10, dus indien zij haar opgang kan blijven waarmaken, kan ze misschien binnen enkele maanden ook deel uitmaken van de top 10. Partijvoorzitter Wouter Beke komt op de derde plaats, gevolgd door Marianne Thyssen, sinds 2014 Europees commissaris. De top 5 wordt afgesloten door minister Koen Geens.

Maak ook kennis met de meesst populaire politici van de andere Vlaamse partij in de volgende berichten : Groen, N-VA, OpenVLD, sp.a en Vlaams Belang.

Top 5 OpenVLD politici op Twitter

Verschillende OpenVLD-politici hebben een indrukwekkend aantal followers verzameld. Hieronder kan u kennis maken met de 5 meest populaire OpenVLD-politici op Twitter.

Guy Verhofstadt wist tot nu het grootste aantal followers te bekomen. Vincent Van Quickenborne was de eerste politicus die bekend stond als mister Twitter. Ondertussen de aangroei van zijn followerbase wat achter gebleven, enkele maanden terug is hij voorbij gestoken door Alexander De Croo. Gwendolyn Rutten, de huidige voorzitter van OpenVLD staat op de vierde plaats op ruime achterstand op Vincent Van Quickenborne. Annemie Turtelboom, voormalig minister en nog steeds volksvertegenwoordiger sluit de top 5 af. Het bio in haar Twitter-profiel is zeer kort ...

Drie van deze OpenVLD politici komen ook voor in de top 10 van Belgische politici op Twitter, zie dit bericht.

Maak ook kennis met de meesst populaire politici van de andere Vlaamse partij in de volgende berichten : CD&V, Groen, N-VA, sp.a en Vlaams Belang.

13 september 2017

Belgische Politici op Twitter

Wie is de populairste Belgische politicus op Twitter? Op deze vraag kon u vroeger af en toe het antwoord vinden op dit blog, bijvoorbeeld in dit bericht van juni 2017. En nu kan u vernemen welke politici er deel uitmaken van de top 10 op 1 september 2017.

Elio Di Rupo is nog steeds de politicus die bovenaan de rangschikking terug te vinden is, hij heeft meer dan 261.000 followers (kwatongen beweren dat er daar een heleboel fake accounts bij zouden zijn ...). Elio Di Rupo heeft een ruime voorsprong op de tweede politicus, Guy Verhofstadt, tegenwoordig actief in het Europees Parlement.  Guy Verhofstadt telt al meer dan 195.000 followers, waarvan hij er meer dan 110.000 bijgewonnen heeft de afgelopen 12 maanden. Op de derde plaats vinden we Charles Michel, Eerste Minister, met meer 162.000 followers. In de top 10 vinden we nog steeds 3 OpenVLD politici terug (Guy Verhofstadt, Vincent Van Quickenborne en Alexander De Croo), 2 PS politici (Elio Di Rupo en Paul Magnette) en 2 MR politici (Charles Michel en Didier Reynders). N-VA, CD&V en sp.a hebben telkens 1 politicus in de top 10 (respectievelijk Bart De Wever, Kris Peeters en Daniel Termont). Dit wil zeggen dat verschillende partijen niet aanwezig zijn in de top 10: Groen, Vlaams Belang, cdH, Ecolo en DéFi.


Het tweede overzicht toont nogmaals de top 10 politici, maar telkens met de evolutie van het aantal followers de afgelopen 12 maanden. De spectaculaire aangroei van het aantal followers van Guy Verhofstadt valt duidelijk op. Van de politici in de top 10 is Vincent Van Quickenborne de politicus die de minst grote aangroei kende de afgelopen twaalf maanden, maar 6494 nieuwe followers. Een jaar terug stond hij nog op de 5de plaats in de top 10, nu kan je hem terugvinden op plaats 7. De 10de plaats van Kris Peeters is nog eventjes veilig. Na hem komen drie politici met zo'n 50.000 followers (Gwendolyn Rutten, Theo Francken en Hilde Crevits). Voorlopig heeft Kris Peeters nog een mooie voorsprong op dit trio.

De onderstaande grafiek toont eveneens de evolutie van de followers. Indien de evolutie van de afgelopen 12 maanden zich doorzet, zal Guy Verhofstadt in de loop van 2018 Elio Di Rupo voorbijsteken qua aantal followers. Charles Michel blijft hoogstwaarschijnlijk nog een tijdje comfortabel op de derde plaats. De kloof met Didier Reynders lijkt maand na maand ietsje groter te worden en een andere challenger lijkt er voorlopig niet te zijn.

Het derde overzicht toont de 10 politici die de grootste toename kenden van het aantal followers het afgelopen jaar. In deze rangschikking kan je Guy Verhofstadt bovenaan vinden met een indrukwekkende toename van meer dan 110.000 followers. Op de tweede plaats vinden we Charles Michel terug, met een toename van meer dan 56.000 followers. Op de derde plaats komt Elio Di Rupo met nog steeds meer dan 31.000 nieuwe followers. Theo Francken kwam de laatste 12 maanden vaak in de pers en was zelf zeer actief op Twitter. Dit had duidelijk effect op de toename van het aantal followers, meer dan 30.000 nieuwe followers de afgelopen maanden. Niettegenstaande Bart De Wever (of de personen die zijn Twitter-account beheren) amper actief is op Twitter (slechts 88 gepubliceerde berichten de afgelopen 12 maanden), bekwam zijn Twitter-account meer dan 28.000 nieuwe followers, waarbij hij op de vijfde plaats komt in de rangschikking van de groeiers.

Het vierde overzicht geeft de aangroei van het aantal followers per maand. De toename in augustus, waar de politieke activiteit traditioneel op een laag pitje staat, is opmerkelijk. Charles Michel telt bijvoorbeeld meer dan 10.000 nieuwe followers. Tijdens de vakantiemaanden heeft Hilde Crevits, de Vlaamse minister van onderwijs, ook veel nieuwe followers weten aan te trekken ...
De laatste grafiek geeft de cumulatieve toename van het aantal followers. De toename sinds juni 2017 is opmerkelijk. De ruwe cijfertjes laten spijtig genoeg niet toe uit te maken of de toename te wijten is aan "echte" of aan "fake" accounts.

Labels: , ,

Related Posts with Thumbnails