B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

18 oktober 2007

Linkedin bijeenkomsten

LinkedIn meldt op hun blog dat LinkedIn op dit ogenblik reeds meer dan 1 miljoen geregistreerde personen uit het Verenigd Koninkrijk telt. Wereldwijd hebben reeds meer dan 15 miljoen personen hun persoonlijke gegevens geregistreerd bij LinkedIn, een social network van personen die professioneel actief zijn.

Tot nu toe was LinkedIn enkel een virtuele omgeving. Naar aanleiding van de mijlpaal van 1 miljoen geregistreerde personen uit het Verenigd Koninkrijk organiseert LinkedIn enkele events waar LinkedIn members uit het Verenigd Koninkrijk LinkedIn staff kunnen ontmoeten en waar LinkedIn members ook elkaar in levende lijve beter kunnen leren kennen.

Een miljoen geregistreerde personen uit België lijkt mij op dit ogenblik een beetje te hoog gegrepen. Meerdere tienduizenden zullen het er zeker zijn. Zou er al voldoende kritische massa zijn voor een bijeenkomst ? Wanneer wordt de eerste LinkedIn-bijeenkomst in België georganiseerd ? Als de Belgische toplinkers met duizenden connecties er in slagen al hun connecties te mobiliseren, zou een Belgische LinkedIn-bijeenkomst best in één van de Heizelpaleizen of in een voetbalstadium plaatsvinden.

Technorati :

Related Posts with Thumbnails