B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

08 mei 2008

Web 2.0 tools binnen bedrijven

Het Web 2.0 gebeuren heeft voornamelijk impact gehad op individuele gebruikers die op Internet de mogelijkheid kregen zelf content toe te leveren. Een heleboel websites hebben dankzij Web 2.0 het licht gezien. Voorbeelden hiervan zijn de blogplatformen (bv. blogger.com, Wordpress, Movable Type & Typepad, Drupal), social networking sites (bv. Second Life, Facebook, Linkedin), wiki's (Wikipedia), social bookmarking sites (Del.icio.us), foto sharing sites (Flickr), gedeelde documenten (Google Docs), delen van presentaties (Slideshare) en nog vele andere ...

Stilaan beginnen eerder traditionele bedrijven te beseffen dat de functionaliteiten die deze Web 2.0 sites aanbieden wel eens interessant zouden kunnen zijn binnen de context van de bedrijven zelf. Enkele bedrijven hebben reeds bedrijfsblogs opgezet en maken en zijn op één of andere wijze aanwezig op de social networking sites. Vaak zijn dit eerder kleinere bedrijven, die bovendien meestal activiteiten ontplooien in het webontwikkelingsgebeuren of in alles wat met communicatie te maken heeft.

Een bedrijf dat beslist voor haar interne werking voluit gebruik te maken van Web 2.0-like tools heeft verschillende mogelijkheden.

De meest eenvoudige keuze bestaat er in dat de medewerkers van het bedrijf publiek beschikbare tools gebruiken (zoals hierboven opgesomd). Dit is enkel mogelijk indien de nformatie die op deze sites geplaatst wordt niet confidentieel is. Bovendien laten deze sites niet toe een "closed community" op te zetten waartoe enkel de medewerkers van het bedrijf toegang hebben. Voor kleinere bedrijven is het gebruik van publiek beschikbare tools vaak de enigste financieel haalbare oplossing.

Een gans ander alternatief is het volledig zelf ontwikkelen van een eigen set van toepassingen die sommige van de Web 2.0 functionaliteiten aanbieden. Dit kan er in bestaan dat het bestaande intranet uitgebreid wordt met extra functionaliteiten, bv persoonlijke profielen met connectiemogelijkheden naar andere collega's (zoals op Facebook of Linkedin). Het is evident dat dit hoogstwaarschijnlijk een zeer dure optie is, die bijgevolg enkel weggelegd is voor (zeer) grote bedrijven.

Een tussenoplossing kan er in bestaan dat het bedrijf er voor kiest extern beschikbare Web 2.0 tools intern te installeren en ter beschikking te stellen van de eigen medewerkers. Sommige Web 2.0 tools zijn inderdaad beschikbaar onder de vorm van software die zelf kan geïnstalleerd worden : blogplatformen (Wordpress, Movable Type & Typepad, Drupal), wiki-software, content management systemen. Voor sommige functionaliteiten bestaan er op dit ogenblik amper oplossingen, tenzij er gekozen wordt voor de vaak zeer uitgebreide collaboration tools zoals Sharepoint van Microsofft of Lotus Notes van IBM, die dan ook een hoog prijskaartje hebben. Maar deze paltformen bieden vaak niet dezelfde mogelijkheden en dezelfde gebruiksvriendelijkheid als sites zoals Google, Facebook, Linkedin of Del.icio.us. Misschien is er wel een markt weggelegd voor bedrijven die Web 2.0 tools voor intern gebruik binnen bedrijven aanbieden.

Een bedrijf kan natuurlijk ook beslissen helemaal niet in dergelijke tools te investeren. Het loopt dan natuurlijk wel risico's om helemaal de boot te missen en medewerkers te zien vertrekken naar bedrijven die de toevoegde waarde van dergelijke tools wel inzien. Bovendien missen de bedrijven dan ook alle voordelen van het inzetten van de Web 2.0 tools in de bedrijfscontext, zoals betere communicatie, makkelijker terugvinden van informatie, sneller leggen van contacten tussen collega's, ...

Related Posts with Thumbnails