B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

10 juni 2008

N253 en Riobra

De heraanleg van de N253 (baan Leuven - Overijse) in de deelgemeente Korbeek-Dijle en Neerijse kwam gedetailleerd aan bod op een infovergadering in september 2006 (zie ook dit bericht op dit blog). Nadien begon er een lange periode van windstilte. Betrokken bewoners informeerden wel bij elkaar of er geen nieuws was. Buiten enkele onbevestigde geruchten was er dan ook geen nieuws.

Vorige week kregen zowel de inwoners van Korbeek-Dijle (waaronder ikzelf dus) en Neerijse een uitnodiging in de bus voor een informatievergadering georganiseerd door Riobra. Riobra is volgens de info op hun website een opdrachthoudend intergemeentelijk samenwerkingsverband (vroeger intercommunale), verantwoordelijk voor het rioleringsstelsel in 24 Vlaams-Brabantse steden en gemeenten. Zowel Bertem (fusiegemeente waartoe Korbeek-Dijle behoort) als Huldenberg (fusiegemeente waartoe Neerijse behoort) zijn aangesloten bij Riobra.

Volgens een bericht op zonien.be is de heraanleg van de N253 op de lange baan geschoven. De Vlaamse administratie zou volgens informatie bekend gemaakt op de gemeenteraadsvergadering van Huldenberg over onvoldoende medewerkers beschikken om de meer dan 500 onteigingsdossiers tijdig op te maken.

In de oproep voor de informatievergadering van Riobra is er sprake van een afkoppelingsarchitect. Ik dacht dat architecten eerder tot doel hadden iets op te bouwen. Ik associeerde dit beroep niet met het realiseren van afkoppelingen. Riobra stelt voor dat een afkoppelingsarchitect bij de inwoners zou langskomen om na te gaan hoe het afvalwater en het hemelwater van elkaar kunnen gescheiden worden. Ik vermoed dat dit bij de meeste inwoners (en bij mij dus ook) voor redelijk wat kosten zal zorgen. Gezien de heraanleg van de N253 blijkbaar op de lange baan geschoven is, zal de afkoppeling ook nog niet zo dringend moeten gerealiseerd worden.

Technorati : - - - -

Related Posts with Thumbnails