B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

11 juli 2008

Ranking Web Sites with Real User Traffic

Een niet onaanzienlijk deel van de bezoekers aan dit blog komt hier terecht dankzij Google. Blijkbaar is dit type verkeer atypisch.

Onderzoekers aan de Indiana University in de Verenigde Staten hebben gedurende zeven maanden in 2007 het klikgedrag van het uitgaand internetverkeer van het Indiana University network geanalyseerd. Op een typische weekdag werden er door de 100.000 gebruikers verbonden aan dit netwerk 60 miljoen http requests gedaan. Uit het onderzoek van het interverkeer van de Indiana University blijkt dat 54% van de http requests geen referer had. Dit houdt in dat de internetgebruiker zelf de URL, het internet-adres in de adresbalk van zijn browser ingetikt heeft of een bookmark aangeklikt heeft. Slechts 5% van de requests was afkomstig van een search engine. 1% van de requests kon gelinkt worden aan een email applicatie.

Voor personen die zelf meer info wensen over dit onderzoek nog enkele links :
* wetenschappelijk artikel "Ranking Web Sites with Real User Traffic"
* presentatie
* video lecture

De onderzoekers hebben ook onderzocht in of er een relatie was tussen de page rank (zoals berekend door Google) en het aantal keren dat een pagina bezocht werd. Ze stelden vast dat er geen relatie tussen page rank en aantal bezoekers kon aangetoond worden. De basis van het page rank algoritme van Google is het aantal links naar een webpagina. Uit het onderzoek bleek dat niet alle links naar een webpagina evenveel verkeer opleverden. De onderzoekers stellen dan ook voor het algoritme aan te passen zodat met effectief internetverkeer zou rekening gehouden worden.

Het feit dat search engines een zo beperkt aandeel hadden als referer was voor de meeste commentatoren op deze studie een verrassing.

1 Bedenking(en) :
Blogger Koen Robeys had op 13 juli, 2008 22:10, de volgende bedenking ...

Ik zou wel eens willen weten of de meeste blogs in het Nederlands taalgebied niet wel degelijk via Google en consoorten wordt gelezen.

Beeld je in dat er twee groepen internetters zijn: mensen die informatie zoeken, en mensen die blogs lezen. De informatiezoekers zijn bij hypothese een soort vaste groep: X% van de internetters is een informatiezoeker. Dus die geeft een zoekterm in, en ziedaar: er zit een blog tussen de resultaten.

Bloglezers daarentegen kunnen zich misschien door een sneeuwbaleffect kenmerken? Hoe meer mensen blogs lezen en schrijven, hoe meer er nog andere mensen ook beginnen te schrijven en lezen. In een groot taalgebied als het Engels kan dat maken dat veel mensen "bloglezers" zijn; dat ze spontaan en bewust naar blogs gaan.

Terwijl in een klein taalgebied als het Nederlands bloggen een bezigheid voor excentriekelingen blijft. Dus komen onze bezoekers grotendeels via zoekmachines.

Gewoon een zéér vlugge en ruwe hypothese, natuurlijk.

 

Heeft u ook een bedenking ?

<< Home

Related Posts with Thumbnails