B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

18 juni 2008

Realtime Twitter Sentiment

Via Realtime Twitter Sentiment van Summize kan je nagaan wat de stemming is van de twitosfeer over een opgegeven zoekterm. Ik heb even nagegaan welk sentiment Realtime Twitter Sentiment ons landje toebedeelt.

Eerst het sentiment voor Belgium.

Vervolgens het sentiment voor Belgie.

Uiteindelijk het sentiment voor Belgique.


Conclusie : Belgium is swell, Belgie is so-so, gelukkig is Belgique great. Zouden de Franstaligen Belgie redden ?

Related Posts with Thumbnails