B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

21 mei 2009

Deloitte Survey over Social Networks

In de laatste editie van de jaarlijkse survey van Deloitte over Ethics & Workplace werd aandacht besteed aan de risico's en impact van sociale netwerken op de werkomgeving. 74% van deelnemers van de survey bevestigt dat er wel degelijk een risico is op beschadiging van het bedrijfsimago in het social media gebeuren. 60% van de executives die aan de survey deelgenomen hebben zijn van mening dat zij als executives het recht hebben na te gaan hoe medewerkers zich op social netwerken voorstellen. Aan de andere kant verklaart 53% van de deelnemers dat hun bazen niets te zeggen hebben over hun activiteiten op sociale netwerken. 61% van de respondenten zegt zelfs indien hun bazen hun online activiteiten zouden monitoren, ze hun online activiteiten niet zouden aanpassen. Uit de resultaten blijkt ook dat 26% van de deelnemers vanop de werkplek geen toegang meer hebben tot sociale netwerken. Een volgende schijf van 52% van de deelnemers vindt het niet gepast om tijdens de werkuren sociale netwerken te bezoeken.

Indien het overgrote deel van de werknemers sociale netwerken buiten de werkuren bezoeken, stelt zich natuurlijk de vraag welk gezag werkgevers kunnen uitoefenen op hun werknemers. Met andere woorden, wat hebben zij te zeggen over de informatie die hun werknemers op de sociale netwerken ter beschikking stellen ?

Eind vorig jaar heeft Bart De Waele mij (naast verschillende andere personen) gevraagd naar voorspellingen voor 2009, zie hiervoor dit document. Ik heb mij gericht op het gebruik van social media binnen eerder grote bedrijven. Twee aspecten die ik toen aangehaald hebben komen duidelijk aan bod in de resultaten van de Deloitte survey.

6. Social media monitoring
Bedrijven zullen zich meer bewust worden van wat er over hen in het social media gebeuren verteld wordt. Niet enkel op blogs, maar ook ruimer : Facebook, Linkedin, Netlog, Twitter, ... Sommige bedrijven zullen dit zelf opvolgen, anderen zullen beroep doen op bedrijven die zich in dit domein zullen specialiseren.

7. Privacy issues
In het verleden waren er reeds enkele voorvallen waar bloggers het onderwerp van controverse waren naar aanleiding van blogberichten. Er zullen in de nabije toekomst nog nieuwe conflicten naar boven komen. Er zal een spanningsveld zijn tussen bedrijven en de medewerkers die actief zijn op social media. De kans is vrij groot dat werkgevers wensen tussen te komen wat betreft informatie die werknemers in hun Linkedin of Facebook profiel vermelden. Komt de informatie in het Linkedin-profiel wel overeen met de werkelijkheid, stellen sommige personen zich niet soms iets mooier voor ?
De Deloitte survey is gebaseerd op de antwoorden van 2008 respondenten allen uit de Verenigde Staten. De foutmarge die opgegeven werd is 2,5%. Voor zover mij bekend zijn er geen vergelijkbare onderzoeken reeds uitgevoerd in Europa of in België. Het zou wel interessant zijn om te vernemen hoe Belgische bedrijfsleiders en werknemers over dit onderwerp denken. Als er iemand weet heeft van een dergelijk onderzoek, mag je mij dit steeds laten weten, bijvoorbeeld door een bedenking hieronder achter te laten.

Related Posts with Thumbnails