B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

16 september 2009

Facebook in Vlaanderen

De Standaard had maandag een artikel over het feit dat Facebook veruit het populairste sociale netwerk in Vlaanderen zou zijn. Dit komt mij zeker niet als een verrassing over, zeker gezien de cijfers die ik maandelijks hier publiceer in het kader van de Belgian Social Media Monitor. Volgens diverse bronnen zouden er op dit ogenblik rond de 2,5 miljoen Facebook accounts zijn die aan België kunnen gelinkt worden.

In De Standaard werd het als volgt geformuleerd. Meer dan de helft van de Vlamingen tussen 15 en 50 jaar heeft een account bij het sociale netwerk Facebook. Nog geen 3% is een regelmatige gebruiker van mobiel internet. Ook de aankoop van digitale muziek blijft in Vlaanderen een randfenomeen, met een gemiddelde besteding van 2 euro per jaar.

De survey die tot deze conclusie kwam werd gevoerd door de onderzoeksgroep voor Media en ICT (MICT) van de de Universiteit Gent en het IBBT in opdracht van tagger.fm. In de loop van maand juni 2009 werden 1.000 Vlamingen tussen 15 en 50 jaar ondervraagd over hun gebruik van sociale media, gsm en muziek.

Op de blog van tagger.fm is extra info over de resultaten van de survey te vinden. Op de website van MICT kon ik niets terugvinden. Zelfs de zoekfunctie op de MICT site gebruiken met zoekargument "facebook" leverde geen enkel resultaat. Het lijkt mij wel een leuk statement dat een dergelijke onderzoeksgroep geen enkel document publiek maakt waarin "facebook" voorkomt.

Hetgeen mij stoort aan deze survey is dat nergens aangegeven wordt of de resultaten van de survey als representatief mogen beschouwd worden. En heeft het zin om percentages na de komma aan te geven, want in een dergelijke survey moet toch steeds een foutenmarge vermeld worden ? Van onderzoekers die verbonden zijn aan een serieuze universiteit mag toch beter verwacht worden.

1 Bedenking(en) :
Anonymous Bart Muskala had op 16 september, 2009 09:59, de volgende bedenking ...

Bruno, de cijfers kunnen onmogelijk representatief zijn. De gekozen header dat 50% actief is op Facebook is dan ook uit de lucht gegrepen.

Gesteld dat er 2,5 miljoen Belgen opzitten (cijfers die je vrij kan bekijken via http://facebook.com/ads) en dat zowel Vlamingen als Walen betreft die bovendien 13 jaar of ouder zijn (wat dus breder is dan de doelgroep waarvan sprake) kan het onmogelijk kloppen. Zelfs wanneer het cijfer énkel Vlamingen betreft - wat dus niet zo is - en zelfs als we negeren dat de doelgroep beperkter is kom je nog niet aan 50%. Laat staan aan 54% want dat was het cijfer waarvan sprake.

Spijtig dat men zo'n foutieve cijfers de wereld instuurt...

 

Heeft u ook een bedenking ?

<< Home

Related Posts with Thumbnails