B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

10 oktober 2009

Griepepidemie

Het is nu officieel bekendgemaakt, er is vanaf nu sprake van een griepepidemie in Belgë. Dit staat te lezen in het laatste weekrapport van het Nationaal Griepcentrum. Ze formuleren het als volgt

Influenza Surveillance gedurende week 40 (28 september tot 4 oktober)
De epidemiologische bevindingen voor week 40 zijn: De surveillancegegevens tonen een verhoogde circulatie van het Influenza virus en een matige activiteit voor griepale syndromen (ILI). Volgens de vastgestelde criteria is in België griepepidemie begonnen.
...
Het aantal gevallen van H1N1 is meer dan verdubbeld ten opzichte van vorige week en werd in week 39 geschat op 4,160 (3,044-5,508) met een cumulatief aantal van 12,678.
In het document is ook een plaatje terug te vinden. Daarop kan je merken dat de grieplijn dit jaar veel sneller de epidemische drempel bereikt heeft.


Afgelopen werd ook bekend gemaakt dat Google op basis van zoekopdrachten ook een inschatting kan maken van de griepactiviteit in een land, via deze link kan u het plaatje voor België bekijken.


De GroteGriepMeting is een initiatief waar vrijwilligers zelf laten weten of ze griepsymptomen vertonen. Ondertussen zijn er in Nederland al meer dan 24.000 griepmelders en in België bijna 8.000. Dit levert eveneens een beeld op van de evolutie van de griep. De lijn stijgt dit jaar al sneller vergeleken met de toestand een jaar terug.


Het European Centre for Disease Prevention and Control
publiceert een Weekly influenza surveillance overview. In het rapport van 9 oktober 2009 worden de belangrijkste evoluties als volgt geformuleerd.

* Five EU countries (Belgium, Ireland, Malta, Spain, UK (Northern Ireland)) are currently reporting influenza intensity activity above baseline levels. This is extraordinary for this time of the year.
* Pandemic A(H1N1) influenza continues to account for the majority of virus detections.
Info over de griepactiviteit wordt ook visueeel voorgesteld.De euroflu website is een initiatief van de World Health Organization Europe. In het meesst recente weekly bulletin (week 2009/40) is de voornaamste conclusie "Low to moderate influenza activity and normal increases in respiratory illness in some European countries". Het rapport bevat ook een kaart van Europa met de griepactiviteit.


De World Health Organization stelt de status van de wereldwijde griepactiviteit ook op een kaart voor. De informatie voor Europa lijkt mij niet volledig consistent te zijn met de informatie beschikbaar op de hierboven toegelichte bronnen.


Voorlopig ben ik nog vrij van griep, hopelijk blijft dit zo nog een heel tijdje.

Related Posts with Thumbnails