B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

30 september 2009

Agorati

De agora was in de Griekse tijd de centrale ontmoetingsplaats waar mensen elkaar ontmoetten. De agora was de plaats waar conversaties plaatsvonden tussen de burgers, de filosofen en de politici. Het is dan ook duidelijk waar de initiatiefnemers van Agorati hun inspiratie gehaald hebben voor de keuze van de naam van hun initiatief. Agorati is een aggregator van Belgische blogs van politici.


Agorati biedt een overzicht van aantal geïndexeerde feeds per partij waarbij blogs en Twitter feeds samengenomen worden. Tot mijn verbazing blijkt de PS de partij te zien met het grootste aantal feeds. Mijn indruk was dat het social media gebeuren in Vlaanderen zich veel sterker manifesteerde dan in het Franstalige landsgedeelte.


Agorati laat toe dat een geregistreerde gebruiker zijn eigen selectie uit de beschikbare feeds maakt. Dit kan eventueel ook in een RSS-lezer (Google Reader, Netvibes, Bloglines, ...). Agorati heeft misschien een iets mooiere interface, maar dat is een kwestie van smaak.

Het aggregeren van politieke blogs en Twitter accounts is iets wat de Obarometer van De Standaard al vroeger deed. De Obarometer is gelanceerd in de aanloop naar de verkiezingen van juni laatstleden, waarbij echter enkel gekeken werd naar de Vlaamse politici. Politici aan het woord is een ander gelijkaardig initiatief.

De huidige versie van Agorati heeft nog enkele tekortkomingen, het biedt nog geen RSS feeds aan, bijvoorbeeld globaal of per partij. Hier zou echter aan gewerkt worden. Persoonlijk had ik verwacht dat Agorati een overzicht zou bieden van alle blogs per partij. Een dergelijke lijst is echter niet beschikbaar. Je zou een dergelijke inventaris indirect kunnen afleiden door regelmatig na te gaan van welke feeds berichten opgepikt worden - vooropgesteld dat je hiervoor tijd wil vrijmaken.

Als je goed toekijkt kan je in de Nederlandstalige versie nog merken dat de site door Franstaligen ontwikkeld werd, bijvoorbeeld de vermelding "code postal".


De gemeenteraadsverkiezingen van 2006 waren de eerste verkiezingen waar sommige kandidaten zich door middel van blogs profileerden. Na de verkiezingen viel de belangstelling van politici voor blogs sterk terug, op de meeste politieke blogs verschenen er geen nieuwe berichten meer. Bij de verkiezingen van juni 2009 (Europese en regionale verkiezingen), doken de blogs van politici opnieuw op. Maar de politici profileerden zich eerder op Twitter en nog veel meer uitgesproken op Facebook. Met Agorati worden Twitter accounts van politici wel gevolgd. Hetgeen zich op Facebook afspeelt - een platform waarop toch al 2,5 miljoen Belgen actief zijn - ontbreekt echter volledig op Agorati.

Wat is overigens een politicus ? Volstaat het dat iemand zegt lid of sympatisant te zijn van een politieke partij ? Maar dit brengt nog niet met zich mee dat alle berichten van deze persoon - korte Twitter berichten en hopelijk iets uitgebreidere blogberichten - effectief met politiek te maken hebben. Aan de andere kant zijn er bloggers die niet over een lidkaart van een partij beschikken of die niet publiek uitkomen voor hun politieke voorkeur maar toch zeer treffende berichten publiceren over het politieke gebeuren. Denk maar aan de berichten op lvb.net of de analyses die op dit blog verschenen naar aanleiding van de lancering van de Obarometer van De Standaard. Op de politieke blogs van De Standaard kan je bijvoorbeeld ook best leuke berichten over politici lezen. Van een aggregator van politieke blogs zou ik eerder verwachten dat je er alle berichten over politiek zou terugvinden, ongeacht of de auteur van de berichten politiek actief is of niet.

In een volgende versie van Agorati zouden er bijkomende statistieken over de bloggende politici gepubliceerd worden. De Obarometer geeft al een aanzet tot dergelijke statistieken. Door dergelijke statistieken in het aanbod op te nemen kan Agorati een duidelijke meerwaarde bieden ten opzichte van feedreaders.

De financiering van Agorati is onduidelijk. De site bevat op dit ogenblik geen publiciteit. Een dergelijke site ontwikkelen en in de lucht houden vraagt investeringen. Earlystage, de initiefnemer, zou een kleine beurs van het Waals gewest ontvangen hebben. Earlystage hoopt waarschijnlijk een graantje mee te pikken van het eGov gebeuren, bijvoorbeeld door diensten aan te bieden aan politici voor het opzetten van hun eigen blog. Met Agorati kan Earlystage ervaringen opdoen, die nadien hopelijk voor hen in andere projecten kunnen gerentabiliseerd worden.

Agorati lijkt mij een interessant initiatief te zijn. In de huidige vorm biedt het slechts een beperkte meerwaarde ten opzichte van klassieke feedreaders. In een volgende versie - met hopelijk relevante statistieken - kan het echt toegevoegde waarde beginnen te bieden.

Related Posts with Thumbnails