B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

08 april 2010

Belgian Social Media Monitor - bezoekcijfers - april 2010

In het vorige bericht kon u vernemen hoeveel blogs, Twitter accounts, Linkedin profielen en Facebook accounts er zijn in België op dit ogenblik. Naar goede maandelijkse traditie wordt het eerste deel van de Belgian Social Media Monitor met de volume-cijfers gevolgd door een tweede deel met trafiek-cijfers. Hoe vaak worden de social media sites vanuit België bezocht.

Uit de diverse bronnen blijkt dat Facebook in België nog steeds het vaakst bezochte social network is. Netlog scoort ook zeer hoog. In tegenstelling tot de stijgende trend bij Facebook ziet het er naar uit dat het aantal bezoekers voor Netlog stilletjes terugloopt.

CIM Metriweb
Eerst komen de CIM Metriweb cijfers aan bod. Metriweb is een systeem opgezet door de CIM waar de trafiek op websites exact kan gemeten worden aan de hand van tags die in de HTML-code van de pagina's opgenomen is. Slechts enkele social network sites plaatsen reeds CIM tags op hun site. Deze cijfers zijn correct, in die mate dat ze afkomstig zijn van de telling van effectieve consultaties van de pagina's.

MSN Belgium
745.034 average daily visitors on the last 7 days, een daling van 2%
1.298.674 average daily visits on the last 7 days, een daling van 1%

Netlog
364.609 average daily visitors on the last 7 days, een daling van 2%
668.696 average daily visits on the last 7 days, een stijging van 1%

seniorennet
87.723 average daily visitors on the last 7 days, een stijging van 4%
115.501 average daily visits on the last 7 days, een stijging van 3%

Skyrock
179.453 average daily visitors on the last 7 days, een daling van 6%
294.210 average daily visits on the last 7 days, een daling van 7%

In de onderstaande grafiek kan u nogmaals de evolutie van de average daily visitors over de voorbije maanden bekijken. De trend voor 3 van de 4 opgevolgde sites is dalend, enkel Seniorennet is er sprake van een stijging. De bezoekcijfers van Netlog en Skyrock gaan al sinds september in dalende lijn.


Waarde 100 werd telkens toegekend aan de cijfers van augustus 2009. Dit leidt tot de onderstaande rangschikking over de voorbije maanden.Alexa traffic rankings
Alexa traffic rankings geven aan hoe vaak een site bezocht wordt, althans volgens de informatie die Alexa kan verzamelen. De bezoekcijfers volgens Alexa zouden voornamelijk bepaald worden op basis van het surfgedrag van personen die de Alexa toolbar geïnstalleerd hebben in hun browser, wat slechts een zeer kleine minderheid van internetgebruikers is. Vandaar dat de betrouwbaarheid van Alexa wel eens in twijfel getrokken wordt.

Alexa geeft rangschikkingen van bezochte sites per land. Ik heb een selectie gemaakt van verschillende social network sites zoals ze voorkomen in de Alexa Top Sites in Belgium. De cijfers van Alexa moeten zoals reeds vermeld met een korrel zout genomen worden. De reden dat ik ze hier toch opneem is dat verschuivingen van de ene maand naar de andere inzicht kunnen geven in evoluties.

Facebook : traffic rank 2, status quo
Netlog : traffic rank 11, status quo
Blogger : traffic rank 13, 1 plaats gestegen
Skyrock : traffic rank 14, 2 plaats gezakt
Twitter : traffic rank 31, 2 plaatsen gestegen
Overblog : traffic rank 35, 6 plaatsen gezakt
Wordpress : traffic rank 36, 1 plaats gestegen
Linkedin : traffic rank 40, 2 plaatsen gestegen
MySpace : traffic rank 47, 3 plaatsen gezakt
Badoo : traffic rank 48, 30 plaatsen gestegen
Flickr : traffic rank 50, 11 plaatsen gestegen
Skynetblogs : traffic rank 110, 3 plaatsen gezakt
Canalblog : traffic rank 115, 1 plaats gezakt
Skyrock.net : traffic rank 156, 10 plaats gezakt
Centerblog : traffic rank 183, 8 plaatsen gezakt
Seniorennet.be : traffic rank 235, 6 plaatsen gezakt
Typepad : traffic rank 239, 5 plaatsen gestegen
Hi5 : traffic rank 249, 2 plaatsen gestegen
Paperblog : traffic rank 270, 6 plaatsen gezakt
Unblog.fr : traffic rank 273, 37 plaatsen gezakt
Digg : traffic rank 316, 37 plaatsen gezakt
Hyves.nl : traffic rank 370, status quo
Bloggen.be : traffic rank 395, 1 plaats gestegen
Ning : traffic rank 419, 101 plaatsen gezakt
Blog4Ever : traffic rank 460, 73 plaaten gezakt
Skyblog : traffic rank 690, 131 plaatsen gezakt

Op de grafiek hieronder kan u de evolutie van de Alexa traffic ranks van de afgelopen maanden zien. Voor de top sites zijn de plaatsen relatief stabiel. Voor de sites die volgens Alexa in België een traffic rank hoger dan 100 krijgen is er heel wat variatie. Enkele trends zijn wel duidelijk de afgelopen maanden.

De daling voor Myspace is er ook voor deze maand (van plaats 31 in augustus 2009 naar plaats 47 in april 2010). Twitter en Linkedin blijven de enige twee sites die over de voorbije maanden telkens gestegen zijn. Twitter is geëvolueerd van plaats 67 in augustus 2009 naar plaats 31 in april 2010, Linkedin is geëvolueerd van plaats 165 in augustus 2009 naar plaats 40 in april 2010. Twitter zou van de opgevolgde social media sites op de 5de plaats komen. Het is natuurlijk maar de vraag of deze cijfers en de evoluties te wijten zijn aan de stijgende of dalende populariteit of door het onnauwkeurig karakter van Alexa.Google Adplanner
Sinds december 2009 wordt ook info van Google Adplanner opgenomen. Google Adplanner geeft zowel Unique visitors (estimated cookies) als Unique visitors (users). De verklaring van Google voor beide zijn :
Unique visitors (estimated cookies) : Approximate number of cookies on a site over a specific month as determined by Google Ad Planner's algorithms. With the unique visitors (estimated cookies) metric, you can get an idea of a site's overall traffic.
Unique visitors (users) : The estimated, unduplicated number of people who visit a site over a specific month.

Facebook : 8.200k unique visitors (estimated cookies), een daling van 9%
Netlog : 2.200k unique visitors (estimated cookies), een daling van 8%
Skyrock : 1.600k unique visitors (estimated cookies), een daling van 11%
Wordpress : 1.200k unique visitors (estimated cookies), een daling van 8%
MySpace : 830k unique visitors (estimated cookies), een stijging van 1%
Linkedin : 770k unique visitors (estimated cookies), een stijging van 3%
Flickr : 680k unique visitors (estimated cookies), een daling van 11%
Twitter : 680k unique visitors (estimated cookies), een stijging van 10%
Seniorennet.be : 520k unique visitors (estimated cookies), een daling van 9%
Canalblog : 470k unique visitors (estimated cookies), een daling van 2%
Badoo : 390k unique visitors (estimated cookies), een daling van 24%
Bloggen.be : 350k unique visitors (estimated cookies), status quo
Centerblog.net : 320k unique visitors (estimated cookies), een daling van 18%
Typepad : 300k unique visitors (estimated cookies), een daling van 23%
Unblog.fr : 290k unique visitors (estimated cookies), een daling van 9%
Paperblog : 290k unique visitors (estimated cookies), status quo
Hyves.nl : 240k unique visitors (estimated cookies), status quo
Hi5 : 200k unique visitors (estimated cookies), een daling van 17%
Ning : 160k unique visitors (estimated cookies), status quo
Digg : 120k unique visitors (estimated cookies), een daling van 14%
Blog4Ever : 110k unique visitors (estimated cookies), status quo
Livejournal : 58k unique visitors (estimated cookies), een daling van 8%
Skynetblogs.be : 58k unique visitors (estimated cookies), een daling van 94,2% (vermoedelijk te wijten aan een meetfout)

Hieronder kan je twee grafieken vinden, zowel voor de "Unique visitors (estimated cookies)" als de "Unique visitors (users)". Eens te meer steekt Facebook er met kop en schouder boven uit.Zo, nu heeft u uw portie bezoekcijfers van de social media sites vanuit België weer gehad.

Related Posts with Thumbnails