B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

11 maart 2010

Politiek en Twitter

In een eerder bericht kon u een idee krijgen van de activiteitsgraad van de Vlaamse politici op Twitter. Dit onderzoek was beperkt tot de verkozen politici op regionaal, federaal en Europees niveau en de Nederlandstalige leden in de federale en Vlaamse regering. Dit leidt tot een groep van 292 Vlaamse politici. Van deze 292 Vlaamse politici zijn er 44 of 15% waarvoor er een Twitter account bestaat die eenduidig aan de politicus kan gekoppeld worden. De kans bestaat dat nog enkele van deze Twitter accounts fake accounts zijn, accounts die niet door de politicus opgezet zijn, maar bijvoorbeeld door een grappenmaker.

Ik heb de gegevens ook samengenomen per partij waarop de politici actief zijn.

CD&V telt het grootste aantal verkozen politici met een Twitter account, meer bepaald 15 waarvan 3 nog actief (ik beschouw een Twitter account actief indien er minstens 1 Twitter bericht was in de loop van de laatste maand en dat er gemiddeld minstens 1 Twitter bericht per week is). OpenVLD heeft 13 politici met een Twitter account, waarvan eveneens 3 actieve. Op de derde plaats komt Groen met 6 Twitter accounts en nogmaals 3 actieve. Daarna komt sp.a met 5 twitterende politici en nogmaals 3 actieve. LDD heeft drie politici met een Twitter account waarvan 1 actieve. N-VA en Vlaams Belang tellen beide telkens 1 Twitter account, maar op dit ogenblik kunnen deze niet als actief beschouwd worden. Het UF heeft 1 verkozene in het Vlaams Parlement, maar deze politicus heeft geen Twitter account.

Procentueel bekeken heeft Groen het hoogste aantal politici met een actieve Twitter account, bijna 20%. Alle 292 politici samen genomen zijn er maar 4% actieve Twitter gebruikers.

De onderstaande grafieken geven inzicht in het aantal politici per partij met een Twitter account.Ik heb de gegevens ook samengenomen per niveau waarop de politici actief zijn.

Het grootste aantal politici met een Twitter account is terug te vinden in het Vlaams Parlement, namelijk 17 waarvan 6 actieve. Maar dit parlement telt dan ook 124 leden. Procentueel bekeken is Twitter het sterkste doorgedrongen bij de Vlaamse Euro-parlementsleden, namelijk 6 van de 13 of 46%. Vincent Van Quickenborne, het enige twitterende lid van de Nederlandstaligen die deel uitmaken van de federale regering, zorgt op zijn eentje voor 9% actieve Twitter gebruikers op dat niveau.

De onderstaande grafieken geven inzicht in het aantal politici per niveau met een Twitter account.Twitter is al in beperkte mate doorgedrongen in de hoogste poltieke bestuursorganen van België. Ik betwijfel of dit ook al het geval is bij de grootste bedrijven van België. Hoe lang zullen we daar op moeten wachten ?

1 Bedenking(en) :
Anonymous Shared Sh. had op 14 oktober, 2010 09:03, de volgende bedenking ...

Groot artikel over de politieke impact van social media. We leven in de 21 eeuw en het is heel normaal, zelfs logisch dat deze dingen zullen worden aangesloten. Maar Onnodig te zeggen dat dit mengsel zal veel problemen veroorzaken.

 

Heeft u ook een bedenking ?

<< Home

Related Posts with Thumbnails