B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

28 juli 2011

The Brussels Journal

De site The Brussels Journal is gelinkt aan Anders Breivik, de dader van de bomaanslag te Oslo en de schutter op het eiland Utoya. In zijn lijvig manifest zou hij meermaals citeren uit berichten verschenen op de site The Brussels Journal.


Op deze site bevindt nog een OneStat teller. Het leuke aan een dergelijke teller (die overigens ook nog voorkomt op dit blog), is dat de statistieken publiek zijn. De OneStat-bezoekstatistieken voor The Brussels Journal voor dit jaar zagen er zojuist als volgt uit.


Het valt onmiddellijk op dat het aantal pageviews volgens OneStat sinds 22 juli een plotse en sterke stijging kende. Waar er tot 21 juli 2011 eerder sprake was van gemiddeld zo'n 3.000 pageviews per dag, kent het aantal pageviews nu pieken boven 20.000. Als de evolutie voor 2010 er ook naast gezet wordt, manifesteert zich duidelijk een trend.


Het aantal bezoeken aan The Brussels Journal kent sinds januari 2010 een gestaag dalende trend. Het aantal pageviews bedroeg in januari 2010 gemiddeld nog zo'n 6000 per dag. Naar december 2010 was dit eerder 4.000 per dag. In juni 2011 bedroeg het gemiddeld aantal bezoeken nog 3000 per dag. Als trend over anderhalf jaar kan dit tellen, een terugval met zo'n 50%. Het feit dat The Brussels Journal nu gelinkt wordt aan Anders Beivik heeft alvast voor een plotse sterke opwaartse trend gezorgd.

The Brussels Journal is een site die vanuit België onderhouden wordt, maar die op een internationaal publiek mikt. Uit de OneStat statistieken valt ook nog iets interessants af te leiden over de locatie van de bezoekers aan deze site. Het onderstaande plaatje geeft de top 10 van de landen waaruit de bezoekers komen voor de laatste week (volgens OneStat begon deze op 25/7). 35,6% van de bezoekers kwamen uit België, gevolgd door de VS met 15,3% en Nederland met 7,7%. Daarna pas komen de bezoekers uit Noorwegen met 5,6%. België zorgde de laatste week voor één bezoeker op drie. De VS, Nederland en Noorwegen zorgden nogmaals voor een volgende derde van de bezoekers. De overige landen zorgen voor het resterende derde.


In juni 2011 kende de site een ander patroon van bezoekers. Toen kwam één derde van de bezoekers uit de VS, gevolgd door België met 17% en Rusland met 7,5% en het VK met 6,8%. Van Noorwegen is geen sprake in de top 10.


De commotie rond The Brussels Journal heeft er op zeer korte termijn voor gezorgd dat het aantal bezoeken aan de site plots en spectaculair gestegen is. Een belangrijk deel van deze bezoekers kwam daarbij uit België.

Related Posts with Thumbnails