B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

20 mei 2014

Politieke partijen en Twitter

De laatste weken zijn de verkiezingen vaak het onderwerp van discussies op Twitter (naast de "klassieke" onderwerpen die dagelijks aan bod komen ...). Politieke partijen manifesteren zich ook op Twitter, net als een heleboel politici. In dit bericht wil ik even stilstaan bij het volume berichten dat de partijen op Twitter gepubliceerd hebben de afgelopen maanden en het aantal followers van de Twitter-accounts. Het onderzoek is beperkt tot de zes belangrijkste Vlaamse politieke partijen.

De eerste grafiek toont voor de zes belangrijkste Vlaamse politieke partijen het aantal Twitter-berichten (tweets) die ze al gepubiceerd hebben op hun respectievelijke Twitter-accounts. Groen heeft op dit ogenblik het grootste aantal berichten gepubliceerd (8.967 beerichten), ze waren er vroeg bij, de Twitter-account is al aangemaakt op 15/08/2007. OpenVLD is het minst actief geweest op Twitter tot nu toe (3.316 berichten).  De account van OpenVLD is overigens reeds gestart op 26/02/2009. De "jongste" Twitter account is die van N-VA, die is pas aangemaakt op 16/03/2009.

Het is eveneens interessant te vernemen hoeveel activiteit de politieke partijen tentoon gespreid hebben de afgelopen maanden. Op de tweede grafiek kan u het totaal aantal Twitter-berichten vinden die gepubliceerd werden van 2 februari tot 18 mei.  Hier staat N-VA bovenaan met 3.048 berichten, of gemiddeld 29 berichten per dag. De minst productieve Twitter-account is die van OpenVLD met 634 gepubliceerde berichten op 6 per dag. Zo wordt de afstand tussen de meest productieve en de minst productieve Twitter-account dag na dag groter ...

Als je het beeld bekijkt van de Twitter-berichten per week, kunnen we nog een interessante evolutie zien. De tweet-frequentie lijkt naar mate de verkiezingen dichter komen voor zo goed als alle partijen toe te nemen. Bij CD&V en N-VA is de toename zeer spectaculair. Bij Vlaams Belang is er amper sprake van een verhoogde tweet-frequentie. Het aantal berichten per week van CD&V lijkt de laatste week weer wat stilgevallen te zijn. Misschien is dit wel te wijten aan de campagnestilte die CD&V ingelast heeft na het overlijden van Jean-Luc Dehaene.

Hebben al die Twitter-berichten geleid tot extra followers van de Twitter-accounts? Vermoedelijk wel. De volgende grafiek geeft het totaal aantal followers van de Twitter-accounts van de zes belangrijkste Vlaamse politieke partijen. OpenVLD stond op 18 mei bovenaan met 16.426 followers, op korte afstand gevolgd door N-VA met 16.364 followers. Vlaams Belang wist tot nu toe maar 4.544 followers aan te trekken voor hun Twitter-account.
De toename van het aantal followers tussen 2 februari en 18 mei is weer veelzeggend. N-VA heeft in die periode netto 3.319 nieuwe follower weten te bekoren. Dit komt neer op gemiddeld 31 nieuwe followers per dag. OpenVLD komt nog op de tweede plaats met 2.286 nieuwe followers - dit niettegenstaande de veel lagere activiteitsgraad op de Twitter-account. Vlaams Belang wist over deze periode nog steeds 1.065 extra followers aan te trekken, maar bengelt hiermee nog steeds achteraan het lijstje.
Het beeld van de toename van followers per week geeft opnieuw aan dat de toename van followers voor bijna alle partijen (met uitzondering van Vlaams Belang) lijkt te versnellen. De afgelopen week bekwam de Twitter-account van N-VA meer dan 600 nieuwe followers. Voor zover mij bekend heeft geen enkele partij tot nu toe gebruik gemaakt van Twitter-advertentie. Het inzetten van advertenties op sociaalnetwerksites zoals Twitter is overigens niet meer toegelaten vanaf 25 februari. Het lijkt er alvast op dat N-VA er goed in slaagt zich te manifesteren op Twitter (door het publiceren van veel berichten) en tegelijkertijd ook veel nieuwe followers weet aan te trekken. Vlaams Belang vindt ofwel Twitter niet zo belangrijk, of ze worden door de Vlaamse populatie van Twitter-gebruikers veel minder gesmaakt.

Het valt maar af te wachten of het aantal gepubliceerde berichten op de Twitter-accounts van de Vlaamse politieke partijen zal blijven stijgen, zelfs na de verkiezingen. En zal die verhoogde activiteitsgraad nog steeds leiden tot meer followers?

Related Posts with Thumbnails