B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

14 september 2006

Word of mouth marketing en blogging

Word of mouth (WOM) marketing is in. Dit blijkt onder meer uit de resultaten van een onderzoek naar WOM marketing met als titel Perceptions, Practices & Ethics In Word-of-Mouth Marketing. De resultaten van het onderzoek uitgevoerd in opdracht van Boldmouth, een bedrijf gespecialiseerd in WOM marketing, zijn al enkele maanden bekend. Het bevat een aantal interessante bedenkingen over WOM marketing en blogging.

De resultaten zijn gebaseerd op 122 antwoorden op een enquete die liep van december 2005 tot januari 2006. De enquete was aangekondigd op een aantal marketing blogs en naar een aantal marketing communities. Het rapport geeft geen informatie over de geografische achtergrond van de ontvangen antwoorden. Vermoedelijk hebben de antwoorden enkel betrekking op de toestand van WOM marketing in de Verenigde Staten. Overzetten van de resultaten naar de Europese of Belgische context moet bijgevolg met de nodige omzichtigheid gebeuren.

Enkele conclusies
- Niettegenstaande de hype rond WOM marketing is er algemeen gesproken nog een gebrek aan kennis hoe WOM campagnes moeten uitegevoerd worden.
- Er is nog geen expertise om de impact van WOM campagnes te meten, zodat de effectiviteit van WOM campagnes niet bekend is.
- Dit leidt er toe dat budgetten voor WOM campagnes meestal beperkt blijven.
- De intentie is er wel om meer aandacht (en budgetten) aan WOM campagnes te besteden.
- De meeste marketeers zagen geen ethische bezwaren voor WOM marketing.

De meeste effectieve manier om WOM marketing is te doen is nog steeds “Face-to-face communication” (“extremely effective”), gevolgd door “articles, TV or radio interviews about our company”. Hierna komt “contacting bloggers” (“somewhat effective”).

Over het contacteren van bloggers was er nog een leuke bedenking.
Contacting bloggers, while ranked fairly high among the more important tactics in a WOM campaign for organizations, is also likely to lead to a common misconception about WOM: all you need to do is reach out to a few “influencers” to get conversations started.
In België waren er de voorbije maanden enkele pogingen tot WOM marketing via blogs. Wie herinnert zich nog de Fanta Mango campagne (droppen van enkele blikjes bij enkele “top”-bloggers), de Slimme Tips blogwedstrijd van Electrabel (bloggers moeten bloggen over energiebesparende tips) of de Nokia N91 campagne (droppen van het nieuwe toestel bij een aantal “top”-bloggers) ? Ondertussen loopt er een campagne voor de nieuwe Nokia N93, lees het bericht bij Pietel er maar op na.

Volgens de resultaten van het onderzoek blijft het een uitdaging om zinvolle en makkelijk te gebruiken campaign metrics voor WOM marketing te definiëren. In het rapport worden de volgende mogelijkheden vermeld.
1. The number of links to a page or post
2. The number and type of links that point to conversations
3. The backlink count for a page (the number links that point to a page)
4. The number of times the conversation was tagged using a specific keyword phrase;
5. Keyword density percentages and frequency of use.
Dit komt bij mij als zeer vaag over. Waarschijnlijk zal de real stuff wel boven komen indien je Boldmouth, het bedrijf dat de survey liet uitvoeren, inschakelt bij een concrete WOM campagne.

Indien er marketeers zijn die na het lezen van dit bericht mij in het kader een volgende WOM campagne willen overladen met eten, drank, gsm’s, goedkope elektriciteit en andere leuke aanbiedingen, u kan mij steeds contacteren op bvlgblog bij gmail.

Technorati : - - - -

Related Posts with Thumbnails