B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

18 november 2006

Creativity World Forum - dag 2

Bij de start van de tweede dag van het Creativity World Forum werd onmiddellijk aangekondigd dat er slecht nieuws was maar dat er ook goed nieuws was. Het slechte nieuws was dat John Cleese ziek was en bijgevolg 's avonds de keynote niet kon verzorgen. Het goede nieuws was dat de organisatoren er in geslaagd waren Sir Ken Robinson te overtuigen om zijn reis van Praag naar LA te onderbreken voor een tussenstop in België.

Een heleboel aanwezigen die uitgekeken hadden naar de keynote van John Cleese waren door deze aankondiging lichtjes ontgoocheld. Sommigen hoorde ik zelfs zeggen vroeger huiswaarts te keren. Zij hadden ongelijk. Het verhaal van Sir Ken Robinson was indrukwekkend, misschien was het zelfs beter dan het verhaal dat John Cleese eventueel zou gebracht hebben - maar dat kan je eigenlijk niet weten.

Nick vroeg in een reactie op mijn bericht over de eerste dag van het Creativity World Forum wat ik nu de meest interessante lezing of workshop vond. Zonder enig twijfel is dat de keynote van Sir Ken Robinson, gevolgd door de keynote van Dan Pink.

Ik werk zelf in een dienstenomgeving, waar mijn taak er in bestaat deze diensten te helpen verbeteren. In een heleboel presentaties tijdens het forum lag de nadruk zeer sterk op technologische innovatie en op product-innovatie. Hiervoor hebben allerlei bedrijven specifieke afdelingen opgericht (Research Centers, Technology Centers, ...). Anderzijds kwam ook aan bod dat creativiteit en innovatie een taak is van iedereen, niet enkel van de R&D afdeling - een afdeling die in het bedrijf waar ik werk niet bestaat. Op basis van mijn eigen ervaringen meen ik te durven stellen dat er nog een enorm potentieel is voor optimalisatie binnen bedrijven, meer bepaald voor het verbeteren van de dienstverlening, zowel intern als extern. Een open, creatieve, innovatieve bedrijfscultuur kan daarbij het nodige klimaat scheppen. Spijtig genoeg ontbreekt het daaraan in een heleboel bedrijven (en overheidsdiensten). Hopelijk hebben de senior managers en beleidsverantwoordelijken die acte de presence gegeven hebben tijdens het forum deze boodschap ook begrepen, zodat ze er snel werk van zullen maken.

Dankzij de fotografen van De Standaard (waaronder An Nelissen) zijn een heleboel foto's on-line te bekijken (via deze link). Ik heb mezelf op enkele foto's teruggevonden. De presentaties zelf staan nog niet on-line, maar zullen dit binnenkort wel worden. Je kan wel reeds vragen dat de presentaties je per e-mail bezorgd worden via www.creativityworldforum.be/library.

Technorati :

Related Posts with Thumbnails