B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

01 juni 2007

Global Peace Index

Politici, zowel in eigen land als in het buitenland, hebben het meestal over hoe belangrijk vrede wel is. Vrede is immers zeer belangrijk om tot een harmonieus samenleven van landen te komen, waarbij de uitdagingen van de 21ste eeuw zoals klimaatveradering, toegang tot watervoorraden, in stand houden van bio-diversiteit, toename van de bevolking kunnen aangepakt worden. De Global Peace Index is de eerste studie die een instrument voorstelt waarmee landen kunnen gerangschikt worden volgens de elementen die samenhangen met vrede. 121 landen hebben een score gekregen op basis van indicatoren die afwezigheid van geweld aangeven. Afwezigheid van geweld is volgens de onderzoekers immers een aanduiding voor vrede.


Europese landen scoren vrij goed in deze rangschikking, waarbij vooral de kleinere landen hoog eindigen. De top van de rangschikking wordt aangevoerd door Noorwegen, gevolgd door Nieuw Zeeland (plaats 2), Denemarken (plaats 3). België staat op de 11de plaats, voor Duitsland (plaats 12), Nederland (plaats 20), Spanje (plaats 21), Italië (plaats 33) en Frankrijk (plaats 34). De Verenigde Staten en Rusland duiken veel lager op in de rangschikking, respectievelijk op plaatsen 96 en 118. Er zijn maar drie landen die lager scoren dan Rusland, met name Israel (plaats 119), Soedan (plaats 120) en Irak (plaats 121 - de allerlaatste),


Bij het bepalen van de score per land werden 24 verschillende indicatoren in rekening gebracht. Er werd onder meer rekening gehouden met evidente indicatoren zoals het aantal moorden, toegang tot wapens, politieke instabiliteit en respect voor mensenrechten. Er zijn echter ook een aantal minder verwachte indicatoren zoals het aandeel van vrouwen in het parlement, aantal buitenlandse bezoekers, opleidingsniveau en werkloosheidspercentage. Het detail van de indicatoren voor België is via deze link beschikbaar.


De onderzoekers geven via een aantal rapporten die publiek beschikbaar zijn volledig inzicht in de gehanteerde methodologie. De studie is uitgevoerd door Economist Intelligence Unit in opdracht van Steve Killelea, een Australische IT entrepreneur en filantroop. Als er meer dergelijke filantropen op de wereld zouden rondlopen, zou dit zeker een positief effect op de wereldvrede hebben. Het Global Peace Index initiatief wordt alvast door een heleboel bekende en minder personen ondersteund, waaronder de Dalai Lama, aartsbisschop Desmond Tutu, voormalig VS president Jimmy Carter en Richard Branson.

Technorati : - - -

1 Bedenking(en) :
Anonymous Anoniem had op 02 juni, 2007 23:16, de volgende bedenking ...

En daar zitten we dan met ons geweldig onveiligheidsgevoel...
Fascinerend onderzoek.

 

Heeft u ook een bedenking ?

<< Home

Related Posts with Thumbnails