B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

31 januari 2008

Twitter

Sommigen personen vragen mij wel eens hoe het nu zit met Twitter, of het ding ondertussen nog niet dood is. Ik heb de indruk dat dit zeker nog niet het geval is. Volgens de laatste state of Belgian Twitosphere die dateert van 16 augustus 2007 waren er 854 Twitter gebruikers in België. Ondertussen is het aantal Twitter gebruikers dat zijn locatie vermeld opgelopen tot vermoedelijk 1500. Reken daarbij dat de helft van de gebruikers zijn of haar locatie niet vermeldt, zodat het totale aantal Twitter gebruikers in België op dit ogenblik wel eens zo'n 3000 zou kunnen bedragen.

Zopas is TweetStats gelanceerd, een site die je toelaat een mooi prentje te bekijken hoe actief een Twitter gebruiker is. Hieronder vind je alvast het prentje van mijn bedrijvigheid op Twitter.

twitter.com/bvlg


Echt actief ben ik niet op het platform. Gelukkig zijn er andere landgenoten die veel actiever zijn, bijvoorbeeld Michael en Bart.

twitter.com/emich


twitter.com/netlash


Als je TweetStats wil gebruiken met je wel een beetje geduld hebben, het ophalen van de tweets (Twitter boodschappen) vraagt zeker voor zeer actieve gebruiker redelijk wat tijd.

Technorati : - -

Unlocked iPhones

Enkele dagen terug was er heel wat heisa over het aantal iPhones dat wel eens unlocked zou kunnen zijn. Apple heeft voor de Verenigde Staten een akkoord afgesloten met AT&T waardoor elke iPhone-bezitter verplicht werd een contract af te sluiten met AT&T om de iPhone als telefoon te kunnen gebruiken. Voor enkele Europese landen heeft Apple akkoorden afgesloten met andere mobiele telefonie operatoren. Voor personen die een dergelijjk (eerder duur) contract niet zien zitten zijn er gelukkig whizz kids die allerlei middelen gevonden hebben om de iPhone te unlocken, zodat deze op gelijk welk mobiel netwerk kan gebruikt worden. Het verkopen van een telefoon met een verplichting om bij een bepaalde mobiele telefonie operator een contract af te sluiten wordt in België als koppelverkoop beschouwd, wat door de wet verboden is. Dit is vermoedelijk de reden waarom Apple in België geen iPhones verkoopt. Sommige winkels in België verkopen ondertussen wel degelijk iPhones, bekomen via import uit andere landen. Vaak helpen ze je ook het toestel te unlocken.

Bij de vergelijking van het aantal geproduceerde iPhones en het aantal abonnementen bij AT&T bleken er plots 1,7 miljoen toestellen te ontbreken. Apple had immers laten weten dat er 3,75 miljoen toestellen verkocht waren, AT&T had minder dan 2 miljoen afgesloten contracten.

Ondertussen zijn een aantal verklaringen gevonden voor de vermiste iPhones.
- toestellen verkocht door andere operatoren (in Europa) : 300.000 tot 400.000
- toestellen nog in stock : ongeveer 500.000
- toestellen die verkocht en effectief unlocked zijn : 800.000 tot 1.000.000, wat nog steeds 21% tot 26% van het totaal aantal toestellen vertegenwoordigt. Een niet onaanzienlijk deel van deze toestellen zou wel eens kunnen circuleren in landen waar de iPhone nog niet officieel verkrijgbaar, zoals in Azië of in België.

Apple zou naar verluidt elke maand 15 USD ontvangen voor elk geactiveerd iPhone contact bij AT&T. Vermits de contracten een looptijd hebben van 2 jaar komt dit neer op 360 USD per contract. De winstmarge op de iPhone zelf zou reeds 50 tot 80 USD bedragen, wat voor een toestel dat zich nog vooraan in zijn productlevenscyclus bevindt vrij hoog is. Van zodra de verkoopscijfers stijgen dalen zowel de productiekosten als de verkoopprijs, waarbij de daling bij de productiekosten meestal sterker is zodat de winstmarge toeneemt.

De vraag die zich stelt is hoe lang Apple het zich kan veroorloven zo duidelijk geld uit de zakken van de consumenten te halen. Apple is steeds in staat geweest voor haar producten een heleboel early adopters te bekoren die de hoge kostprijs er zonder al te veel morren bij nemen. Van zodra het product in een meer volwassen faze in de productlevenscyclus komt worden consumenten echter prijsbewuster. Het signaal van Apple komt bij een heleboel consumenten niet positief over. De iPhone zelf is niet goedkoop en het verplichte contract met een specifieke mobiele telefonie operator is evenmin goedkoop. Van zodra er gelijkwaardige concurrererende producten zijn zal Apple het nog minder makkelijk krijgen waardoor het verplicht kan worden de prijs te laten zakken en/of het verplichte telefoniecontract te laten vallen.

Het is het goed recht van Apple om de features en de prijszetting van haar producten op een dergelijke manier vast te leggen. Apple moet er wel mee rekening houden dat de klanten er een positieve customer experience aan over houden. Klanten die zich onheus behandeld voelen zullen dit duidelijk laten merken (in de blogosfeer, in real life, in toekomstig aankoopgedrag).

Apple hoopt tegen juni 2008 10 miljoen iPhones verkocht te hebben. Ik ben benieuwd of ze er effectief zullen geraken.

Technorati : - -

30 januari 2008

The Real Ray

Na het anoniem bezorgen van T-shirt aan Belgische A-list bloggers is er een nieuwe marketingactie gestart naar bloggers. Enkele bloggers hebben voor hun voordeur een gespoten tekening gekregen en een poster in de brievenbus : Pietel, Tom, Cindy, Yves en Robin. Volgens Pietel zit Coca-Cola achter deze campagne.Ik ben benieuwd of de Coca-Cola Company ook aan mij gedacht heeft. Indien ze in mijn straat ook iets komen spuiten zal er immers geen kat naar komen kijken, toch geen figuurlijke kat want af en toe lopen er wel enkele katten uit de buurt rond.

Berkenlaan 42, 2610 Wilrijk is alvast de locatie van de persoon op wiens naam de URL therealray.be geregistreerd is. Wie wil daar een kijkje gaan nemen om na te gaan of er daar ook een print op het voetpad achtergelaten is ? Op Google Maps is voorlopig nog niets op te merken.

Technorati : - -

29 januari 2008

Perl is unparseable

Daarstraks heb ik een verwijzing opgemerkt naar een formeel bewijs dat Perl unparseable is. Dit gaf mij inspiratie voor een bericht met redelijk wat technisch jargon. Indien u dit niet ziet zitten, kan u beter afhaken.

Prima, u heeft er voor gekozen om verder te lezen. Het bericht deed mij terugdenken aan mijn opleiding aan de KULeuven een heel tijdje terug. Een van de vakken die ik toen moest volgen was programmeertalen waarin onder meer aan bod kwam hoe compilers gebouwd werden. De eerste compilers werden nog met de hand gebouwd, nadien zijn er gelukkig efficientere manieren bedacht. Aan het departement Computerwetenschappen hadden ze in die tijd ook een compiler compiler gemaakt, een tool waarmee een compiler automatisch kon gegenereerd worden. Voorwaarde om een dergelijk tool aan de praat te krijgen is het beschikken over een formele syntax van de computertaal waarvoor een compiler moet opgesteld werd worden.

Perl is een programmeertaal - mij niet onbekend - die voornamelijk gebruikt wordt voor het parsen van allerlei documenten. Omdat de syntax van Perl vrij complex in elkaar zit werd reeds gesteld : "Only perl can parse Perl". Het formeel bewijs haalt deze uitspraak bijgevolg onderuit.

De concrete gevolgen van het formeel bewijs lijken mij eerder van academische aard te zijn. Er zijn tools op de markt waarmee Perl-programma's kunnen uitgevoerd worden (strikt genomen zijn het geen compilers maar wel interpreters ...). Een Perl-parser zou onder meer zijn diensten kunnen bewijzen voor tools voor het automatisch analyseren van Perl-programma's, het herformatteren van Perl-programma's, het automatisch genereren van documentatie voor Perl-programma's.

In het bewijs wordt nog verwezen naar een Turing machine. Dit is nog uitvoerig aan bod gekomen in mijn cursus numerieke algebra. Gezien het late uur ga ik daar geen herinneringen meer aan ophalen. U kan elders over dergelijke machines al uitvoerig informatie terugvinden.

Technorati : - -

28 januari 2008

Flitsen

Gisterennamiddag op de E314 van Lummen naar Leuven merkte ik plots het afgaan van een flitscamera voor een auto die mij pas voorgestoken was. De flitscamera was opgesteld in de vangrail aan de kant van de weg. De bedienaars van de flitscamera hadden hun wagen op een zandweg vlak naast de snelweg geparkeerd. De opstelling van de flitscamera toonde duidelijk creativiteit van de politieagenten. Je verwacht niet dat het voertuig van de snelheidshandhavers zich wel eens op een weg naast de snelweg zou bevinden. Doe zo voort zou ik zo zeggen.

Verderop merkte ik meermaals autobestuurders die mij tegen een te hoge snelheid voorbij reden. Ofwel hadden ze de flitscamera (en de eventuele flits) niet opgemerkt. Ofwel gingen ze er van uit dat de federale politie op een zondagnamiddag niet in staat zou zijn op relatief korte afstand op twee plaatsen snelheidscontroles uit te voeren. Bedenkelijke moraal van het verhaal : als je een flitser gezien hebt kan je gas geven, de kans dat je de eerste 20 kilometers opnieuw geflitst wordt is toch zo goed als onbestaande.

Belgium Blogevents Survey - reeds 152 antwoorden

Vorige week heb ik de Belgium Blogevents Survey gelanceerd. Ondertussen hebben reeds 152 personen de survey ingevuld, waarvoor nogmaals dank. De onderstaande grafiek geeft het aantal antwoorden per dag. Er zijn tot nu toe 131 antwoorden van Nederlandstaligen, 18 antwoorden van Franstaligen en 3 overigen.

Ik wil jullie reeds een eerste blik geven in de antwoorden op de vraag over deelname aan reeds georganiseerde bloggerbijeenkomsten : In the past several events were organised in Belgium where bloggers met each other. Can you indicate if you were present at one or more of these events ?


Gezien het aantal deelnemers aan voorgaande bloggerbijeenkomsten zich vaak onder de 50 bevond, lijken de antwoorden op de survey mij representatief te zijn voor de deelnemers aan activiteiten zoals Barcamp, Blogcom, Blogdinners en Brussels Geek Dinner. Naast de 79 deelnemers aan voorgaande bloggersbijeenkomsten zijn er ook 72 personen die verklaren tot nu toe nog nooit op een dergelijke bijeenkomst aanwezig geweest te zijn. De antwoorden lijken mij bijgevolg een goede mix te zijn van personen die reeds aanwezig waren en personen die er nog niet bij waren.

De vragenlijst staat nog een tijdje open. Indien u nog niet deelgenomen heeft, kan u nog steeds uw mening (volledig anoniem) doorgeven : klik hier.

27 januari 2008

Scrabulous versus Scrabble

De Scrabulous applicatie op Facebook trekt dagelijks een heleboel bezoekers, zodat het vandaag in de populariteitsranking qua aantal gebruikers op de zevende plaats staat. Meer dan 2,48 miljoen Facebook gebruikers hebben de applicatie al geïnstalleerd. De opbrengsten voor de eigenaars van deze applicatie zouden ondertussen 25.000 USD per maand bedragen (volgens ReadWriteWeb).

Veel bezoekers en grote bedragen trekken natuurlijk de aandacht. Bijvoorbeeld deze van Hasbro en Mattel, de speelgoedgiganten die eigenaar zijn van het spel. Hasbro heeft de rechten op Scrabble in Noord Amerika, Mattel de rechten voor alle overige landen. Beide bedrijven hebben de personen die Scrabulous gelanceerd hebben een officieel schrijven gericht waarin gevraagd wordt de applicatie niet meer toegankelijk te maken. De benaming van het spel en het spel zelf zouden teveel in het vaarwater komen van het oorspronkelijk spel waarop de bedrijven de intellectuele rechten hebben.

In dit conflict zijn er verschillende elementen die een rol spelen.
* Twee jonge gasten uit India lanceren een eigen initiatief om aan hun eigen behoefte (gratis on-line scrabble spelen) te voldoen.
* Een heleboel gebruikers van de Facebook applicatie wensen hun (verslavend) spel verder te kunnen blijven.
* Personen die via zoekmachines naar online scrabble zoeken komen volgens Hitwise eerder op de site van Scrabulous terecht en niet op de "officiële" scrabble site.
* De jonge gasten krijgen onverwacht een mooi maandelijks bedrag van advertentie-inkomsten.
* Verschillende personen verklaren dat ze door kennis te maken met het online spel een officiële versie in de winkel gekocht hebben.
* Twee grote bedrijven staan op hun intellectuele eigendomsrechten.
* Op een spel zelf (de regels, de spelwijze) kan volgens de Amerikaanse wetgeving geen copyright genomen worden, op het ondersteunende materiaal daarentegen wel.
* De rechten op een online versie van Scrabble zouden onlangs verkocht zijn aan een ander bedrijf.
* Bedrijven die alternatief Scrabble-spelmateriaal op de markt brengen worden blijkbaar getolereerd.
* Yahoo heeft al jarenlang een kloon van Scrable (Literati) online staan en wordt blijkbaar niet verontrust.

Het is duidelijk dat het image van Hasbro en Mattel in de blogosfeer door dit alles een serieuze deuk gekregen heeft, wat vermoedelijk een ongewenst neveneffect is. Indien Hasbro en Mattel zelf van hun populaire spellen (gratis) online versies zouden gemaakt hebben en deze ook door middel van een Facebook applicatie beschikbaar gemaakt, zou dit probleem volledig vermeden zijn. Het zijn echter een grote bedrijven die onvoldoende innoveren. Innoverende initiatieven van derden, zoals online versies worden soms getolereerd, maar soms ook hard aangepakt.

Voor de initiatiefnemers van Scrabulous en de duizenden spelers is het te hopen dat de applicatie online blijft. Volgens een niet bevestigde kommentaar bij TechCrunch zou Adblade de applicatie overgekocht hebben. Adblade is een bedrijf dat geld verdient door het verkopen van advertenties op Facebook. In plaats van twee enthousiaste gasten uit het verre India met beperkte finanicële mogelijkheden zullen Hasbro en Mattel te doen hebben met een bedrijf dat wel wat meer legal power kan opstellen.

Zelf heb ik thuis nog ergens een Scrabble spel in een kast steken. Het is al jarenlang niet meer uit deze kast gehaald. Zolang de online spellen enkel in Engelse versie beschikbaar zijn zullen ze mij zeker niet bekoren.

Technorati : - - -

Vrienden

Jérôme Kerviel was tot een week terug een onbekende voor het grote publiek. Ondertussen is bekend geworden dat hij aan de basis ligt van het verlies van bijna 5 miljard euro bij Société Générale.

Zijn naam googlen leverde zojuist al 303.000 hits op. Zo goed als alle resultaten staan in verband met de fraude zaak. In de Google Cache heb ik nog wat persoonlijke info gevonden die dateert van voor het bewuste voorval. Ik heb zo'n vermoeden dat het emailadres bij Socgen wel eens niet meer actief zou kunnen zijn ...

Ondertussen is op de site van de Telegraph zijn CV gepubliceerd. Bovendien is er een al een Wikipedia-artikel met uitvoerige info over zijn professionele loopbaan.

Jérôme Kerviel had voor het gebeuren op Facebook 11 vrienden. Op zeer korte tijd hebben deze vrienden afgehaakt. In grote nood wordt pas duidelijk wie de echte vrienden zijn. Ondertussen is zijn profiel niet meer toegankelijk en zijn er allerhande fake profielen opgedoken.

Op Linkedin zijn er twee profielen met de naam Jérôme Kerviel : Jerome Kerviel (zonder accenten é en ô) en Jérôme Kerviel (met accenten é en ô). Het eerste profiel heeft op dit ogenblik 57 connections - vrijdag waren het er maar 8. En dat allemaal terwijl hij in verzekerde bewaring zit. Het tweede profiel heeft slechts 2 vrienden. Wat zou het echte profiel zijn ?

23 januari 2008

Belgium Blogevents Survey - eerste reacties

De aankondigingen van de Belgium Blogevents Survey vanmorgen op dit blog en op Twitter hebben duidelijk effect gehad. Reeds 84 personen hebben de tijd genomen om de survey in te vullen, waarvoor dank. Ik wacht nog eventjes met de resultaten, maar ik wou jullie alvast reeds de voorlopige antwoorden op twee vragen doorgeven.

De personen die tot nu toe geantwoord hebben publiceren in zeer grote getale op meer dan één blog.


Bloggers uit de provincies Oost-Vlaanderen en Antwerpen zijn goed vertegenwoordigd, bloggers uit Limburg daarentegen slechts in zeer beperkte mate. Zijn er daar geen bloggers ? Of hebben ze geen zin of tijd om aan een dergelijke survey mee te werken ?


De survey blijft in ieder geval nog een tijdje open.

Belgium Blogevents Survey

De voorbije jaren zijn verschillende activiteiten georganiseerd waar bloggers elkaar konden ontmoeten (een lijstje van dergelijke activiteiten heb ik een heel tijdje terug reeds gepubliceerd). Het is een gevarieerd gamma van activiteiten, sommige formeel, sommige informeel. Sommige activiteiten vonden in de week plaats, andere dan weer in het weekend. Sommige namen een ganse dag in beslag, andere dan weer enkel een avond.

Om een idee te krijgen wie aanwezig was op deze activiteiten heb ik een on-line survey opgezet, de Belgium Blogevents Survey. In deze survey wordt nagegaan waarom bloggers aanwezig waren op welke bloggersactiviteiten. Bovendien peilt de survey ook naar interesse voor toekomstige activiteiten gericht op bloggers. De resultaten van deze survey zullen op deze blog gepubliceerd worden, zodat ze voor de ganse bloggerscommunity beschikbaar worden.

Mag ik ook op uw medewerking rekenen voor het invullen van deze survey ? Het invullen van de 10 vragen vraagt slechts eventjes ... Alvast bedankt.

22 januari 2008

Garmin nuvi kan niet tot 100 tellen

Zoals op het onderstaande beeld duidelijk wordt kan een Garmin nuvi niet tot 100 tellen. Na 99 uren en 59 minuten verschijnen er immers streepjes.


Aandachtige kijkers zullen reeds opgemerkt hebben dat op een totale rijtijd van 113 uren en 44 minuten ik maar liefst 13 uren en 53 minuten stilgestaan heb of 12%. Dit stilstaan gebeurt voornamelijk in stadsverkeer en slechts gedeeltelijk in de files op snelwegen.

21 januari 2008

Pecha Kucha Vol 02 : been there, seen it

Gisterenavond was ik aanwezig op Pecha Kucha Vol 02. De eerste keer kon ik er niet bij zijn. Het was voor mij dus de eerste kennismaking met de Pecha Kucha formule. Deze houdt in dat de sprekers zich moeten houden aan 20 slides die elk 20 seconden lang getoond worden. Op het programma stonden 9 presentaties over zeer diverse onderwerpen gebracht door sprekers met een zeer diverse afkomst : Nik Baerten, Jean Paul van Bendegem, Salvatore Bono, Bart Cardinaal en Nadine Roos, 4 franstalige architecten, Levent Korkmaz, Jan van den Bergh, Joannes Vandermeulen en Angelo Vermeulen.


De formule 20 x 20 vraagt van de sprekers dat ze een strikte timing aanhouden. Gezien de grote opkomst op de eerste Pecha Kucha Night te Brussel en het grote aantal aanmeldingen voor Vol 02, kon toch van de sprekers verwacht worden dat ze zich goed zouden voorbereiden. Tot mijn grote ontgoocheling hadden verschillende sprekers spiekbriefjes nodig, die soms letterlijk afgelezen werden. Bij het aflezen van de briefjes vonden enkele sprekers het nodig hun rug aan het publiek te tonen. Bovendien bleken sommige sprekers niet in staat de opgelegde timing te respecteren, wat pijnlijk duidelijk werd omdat alle slides automatisch strikt 20 seconden getoond werden.

Gelukkig waren er toch een aantal interessante sprekers die een interessant verhaal op een aangename manier brachten. Professor Jean Paul van Bendegem bracht zijn 20 slides met vuur en overtuiging en stak met kop en schouders boven de andere sprekers uit. Ik miste echter de pointe in zijn verhaal, ik zag geen boodschap die hij de talrijke aanwezigen wilde overmaken. De presentaties van Jan van den Bergh (over het cijfer 8), van Joannes Vandermeulen (zullen er nog mensen zijn binnen 10.000 jaar) en Angelo Vermeulen (over de combinatie van computers, gaming, ecologie en algen) konden mij eveneens bekoren. De overige sprekers konden ofwel geen duidelijke boodschap brengen, of ze zagen hun presentatie louter als een gelegenheid om hun eigen realisaties of diensten voor te stellen.

De Pecha Kucha formule op zich is wel leuk. De formule zorgt er wel onverbidderlijk voor dat sprekers die geen duidelijk verhaal brengen, of die niet goed voorbereid zijn, of die de kunst van het geven van presentatie onvoldoende beheersen door de mand vallen. Ik hoop dat de organisatoren er in slagen de volgende keer een reeks sprekers voor te stellen die allen van hoog niveau zijn.

20 januari 2008

Stew Productions

Stew Productions heeft gisteren de honderdste productie vrijgegeven. Zoland ze nog niet vertrokken zijn naar de Verenigde Staten kan u deze productie evenals alle voorgaande productie bekijken op stew.be.
Gefeliciteerd Stefan en Ewoud en doe zo voort.

Nieuwe woorden

Taal is een dynamisch iets. Elke dag komen er nieuwe woorden bij. Mijn woordenschat is na het doornemen van een aantal newsfeeds vanmorgen weer wat groter geworden. Ik had voordien nog nooit gehoord van beroepen zoals motorkapmeisjes of plumeaujongens. En als ik op vakantie zou gaan moet ik zeker vermijden het zorgentoestel of de rammelboeing te nemen.

19 januari 2008

Wafels

Daarstraks op de Meir te Antwerpen kreeg ik van een militant van de Lijst Dedecker een wafel toegestopt. Het motto van LDD is tegenwoordig : wij houden onze wafel niet. Het idee om slogans letterlijk in de praktijk om te zetten biedt natuurlijk een heleboel mogelijkheden. Een politicus kan ons niet enkel een appeltje voor de dorst beloven, maar voorbijgangers er ook eentje bezorgen. Je kan ook iedereen een een fles melk en een pot honing bezorgen, als je als politicus van overtuigd bent dat je er voor kan zorgen dat we binnenkort in het land van melk en honing zullen wonen. Personen die bij de bakker buitenkomen met een taart kunnen bijvoorbeeld ook een kers overhandigd krijgen.

Gestoofde peren zou ik daarentegen niet aan willekeurige voorbijgangers overhandigen, maar eerder bezorgen aan politieke tegenstanders. En om te laten weten dat je standvastig bent, kan je natuurlijk ook uitpakken met harde noten of met hardgekookte eieren. Je kan je tegenstanders ook een groot pak zout bezorgen, liefst grofkorrelig. Als je het als oppositiepartij niet meer neemt door de meerderheidspartijen in het parlement niet serieus genomen te worden, kan je hen een portie spek en bonen cadeau doen. Als je iets van je coalitiegenoten wil gedaan krijgen kan je hen niet enkel figuurlijk siroop om de mond smeren maar hen onmiddellijk een pot siroop bezorgen. Hopelijk zal er voor Leterme na Pasen iets meer inzitten dan een pakje vijgen.

Wie heeft er nog inspiratie ?

17 januari 2008

Hoe online influence meten

De white paper Distributed influence: quantifying the impact of social media is het resultaat van een roundtable discussion met een heleboel (vermoedelijk invloedrijke) personen over hoe online influence kan gemeten worden (meer nieuws alhier).

In dit document worden een aantal interessante bedenkingen geformuleerd, bijvoorbeeld het onderstaande plaatje.


Het ziet er naar uit dat we rond het meten van online influence op korte termijn nog een aantal interessante evoluties zullen meemaken.

Social networks in de Belgische blogosfeer

Onlangs riep nomineerde de krant De Standaard social networks nog uit tot het voor het product van het jaar 2007. Een social network is een netwerk van personen die onderling met elkaar verbonden zijn, vaak ondersteund door een website. Op Wikipedia is een zeer uitgebreide lijst van social networksites terug te vinden.

Ik heb reeds een tijdje terug een bericht gepubliceerd waarin ik naging hoe vaak social networks ter sprake kwamen in de Belgische blogosfeer. Met dit bericht wordt de onderzochte periode uitgebreid tot 5 maanden, van augustus 2007 tot en met december 2007.

Via de Blogoloog heb ik nagegaan hoe vaak er in België blogberichten gepubliceerd werden waarin één van de volgende elf social networks ter sprake kwamen : Ecademy, Facebook, Jaiku, Linkedin, Orkut, Plaxo, Pownce, Quechup, Spock, Twitter en Viadeo. Er zijn er natuurlijk nog een heleboel andere social netwerken (MySpace, Ning, Xing, MyBlogLog, Badoo, Bebo, Friendster, Netlog, ...).

Op 5 maanden tijd heeft de Blogoloog 1175 berichten van 380 verschillende blogs gedetecteerd waarin minstens één verwijzing voorkwam naar de onderzochte social networks.

Top drie
Facebook : 100 à 150 berichten per maand van telkens 60 tot 90 verschillende blogs.
De blogs waar Facebook het vaakst aan bod kwam zijn BVLG (dit blog), Cross The Breeze en Le blog de Vincent Battaglia.

Twitter : 50 à 90 berichten per maand van telkens 30 tot 50 verschillende blogs
De blogs waar Twitter het vaakst aan bod kwam zijn Twitter Facts, MarketingBlog.eu en BVLG (dit blog).

Linkedin : 20 à 50 berichten per maand van telkens 20 tot 40 verschillende blogs
De blogs waar Linkedin het vaakst aan bod kwam zijn BVLG (dit blog), My Online Dart Board en Pietel.

Het aantal berichten per dag voor deze drie social networks kan je op de grafiek hieronder bekijken.


De overige acht social networks kwamen elk veel minder ter sprake in de Belgische blogosfeer.

Plaxo : piek in november (16 berichten), naar aanleiding van de lancering van Plaxo Pulse
Pownce : piek in augustus (15 berichten), verwijzingen nadien sterk teruggevallen
Spock : twee pieken, één in augustus (11 berichten) en één in december (12 berichten), tussenin geen berichten
Orkut : piek in november (10 berichten), naar aanleiding van lancering van het Open Social initiatief dat zou gebaseerd worden op Orkut
Jaiku : piek in oktober (9 berichten), verwijzingen nadien sterk teruggevallen
Quechup : piek in augustus (8 berichten), naar aanleiding van een heleboel eerste ervaringen met onverwachte neveneffecten
Viadeo : piek in november (7 berichten), naar aanleiding van een persbericht over de lancering van Viadeo in België
Ecademy : occassioneel enkele berichten.

Conclusie
Social networks komen inderdaad aan bod in de conversaties in de blogosfeer. Maar is het niet aangewezen de blogosfeer op zich ook als een groot sociaal network te beschouwen ?

Technorati : - - - - - - - - - - - -

16 januari 2008

Gizmodogate

Een medewerker van de Gizmodo blog heeft tijdens de laatste Consumer Electronics Show beurs (CES) uitvoerig gebruik gemaakt van een TV-B-Gone apparaatje. Met zo'n apparaatje kan je in een oogwenk TV's uitzetten. Het resultaat is een grappig filmpje op de Gizmodo blog. Herrie schoppen zorgt immers steeds voor een heleboel bezoekers.De gevolgen van deze stunt waren niets mis. De medewerker van Gizmodo mag niet meer binnen op verdere edities van de CES beurs. Er was zelfs sprake van juridische acties tegen de medewerker van Gizmodo en Gawker Media, eigenaar van de Gizmodo blog. De bloggers van Gizmodo laten het niet aan hun hart komen, ze blijven fier op hun stunt.

In de Amerikaanse blogosfeer heeft deze actie een heleboel overwegend negatieve reacties opgeleverd. Een heleboel kommentatoren vonden de actie maar flauw en kinderachtig. Door een dergelijke sabotage-actie van een blogger is het risico niet ondenkbeelding dat bloggers in de toekomst op gelijkaardige beurzen niet meer welkom zouden zijn. Velen waren bovendien van mening dat de Code of Ethics geschonden werd.

Robert Scoble gaat een stap verder. Hij heeft alle berichten van zijn linkblog die naar een Gawker Media blog verwezen verwijderd. Hij wil bovendien deze blogs zelfs niet meer lezen. Hij heeft het niet begrepen op de zucht naar sensatie om meer bezoekers aan te trekken.

Misschien geeft dit voorval inspiratie voor een stunt van Zattevrienden. Mogen we binnenkort een filmpje verwachten waarin ze laten zien dat ze de TV's op het autosalon hebben kunnen afzetten ? Want er is wel degelijk een link tussen TV-B-Gone en Zattevrienden, neem hier maar een kijkje.

Technorati : - -

14 januari 2008

Woordenschat

Vanmorgen tijdens het aanschuiven naar Brussel heb ik twee nieuwe woorden opgepikt door naar de radio te luisteren : incentiveren en verhippen. Beide woorden werden gelukkig niet in dezelfde zin gebruikt (zoals hier). Er was een half uur tijd tussen het uitspreken van beide woorden. Vermits mijn nieuwsgierigheid toch een beetje geprikkeld was (wat moet men anders doen in de file ...) heb ik daarna eventjes nagekeken of beide woorden reeds bestonden. Google vindt voor beide woorden al een heleboel verwijzingen. Verhippen komt bovendien voor in het Van Dale Groot Woordenboek van de Nederlandse taal (maar niet in de betekenis die daarstraks op de radio gebruikt werd). Incentiveren ontbreekt tot nu toe. In ieder geval zal dit het eerste on-line document zijn waar beide woorden tesamen voorkomen. Is dit geen mooie prestatie ?

13 januari 2008

Skynet Corporate

Zojuist gelezen in de feed van Skynet Impulse :


Een klikje verder :


Van een bedrijf dat al lang met blogs bezig is zou men toch beter mogen verwachten.

11 januari 2008

Porsche

Gespot in De Standaard.


Zou dit de bedoeling geweest zijn : "ontdek ook de andere op het Salon tentoongestelde Porsche-modellen" ?

Marcom Top 100 in een nieuw kleedje

De Marcom Top 100, een initiatief van Marketingfacts, is een rangschikking van Nederlandstalige blogs die met marketing en communicatie te maken hebben. Elke maand worden voor elke aangemelde blog enkele cijfertjes verzameld en de blogs gerangschikt. De cijfertjes waarmee rekening gehouden worden zijn de Google Pagerank, de Technorati Authority, de waardering van de initiatiefnemers van de lijst en het aantal stemmen van geregistreerde Marketingfacts-leden.

Zoals vanmorgen bekend gemaakt op Marketingfacts is de Marcom Top 100 editie van januari 2008 op een aantal punten aangepast ten opzichte van vorige maand. Het belangrijkste verschil ten opzichte van de vorige editie is dat de wegingsfactoren aangepast werden. De waardering van de initiatiefnemers van de lijst heeft een veel groter gewicht gekregen. De Technorati Authority aan de andere kant heeft aan belang ingeboet.

De grafiek hieronder geeft weer in welke mate de 4 componenten doorwegen in de uiteindelijke score.

Het gevolg van de nieuwe wegingsfactoren is dat de waardering van de initiatiefnemers van de lijst nu nog veel sterker doorweegt. Deze waardering, een cijfer tussen 1 en 8, wordt bepaald aan de hand van de kwaliteit, actualiteit, authenticiteit, vormgeving en relevantie van de berichten op elke blog. Dit zijn natuurlijk stuk voor stuk relevante aspecten. Als blogger heb je echter geen zicht hoe de waardering van je blog tot stand komt. Voor de andere indicatoren kan je daarentegen wel zelf werken. Je kan er voor zorgen dat de Pagerank zo hoog mogelijk wordt, je kan zelf op regelmatige basis in Technorati je ranking opvolgen, je kan je fanclub aanzetten om voor jouw blog te stemmen.

Dit is alvast een overzicht van het aantal blogs per toegekende waardering, waarbij ik dan nog een onderscheid gemaakt heb tussen blogs uit Nederland en blogs uit België.


Door de hogere wegingsfactor voor de waardering van de initiatiefnemers van de lijst is de transparantie een beetje minder geworden. Bloggers waarvan de blogs hierdoor gestegen zijn (en zo zijn er inderdaad verschillende) zullen dit niet erg vinden. Bloggers waarvan de blogs gedaald zijn (en zo zijn er natuurlijk ook) zullen ongetwijfeld eventjes de schouders ophalen.

Technorati : -

10 januari 2008

Kostprijs van Twitter

Volgens dit bericht zou het gebruik van Twitter een prijskaartje van 13.5 miljard USD in 2008 met zich mee brengen. Op Twitterfacts kan u lezen in welke mate de veronderstellingen steek houden.

Technorati :

Cijfertjes voor je blog

Bloggers zijn soms wel geïnteresseerd hoe populair hun blog wel is. Diverse tools zijn beschikbaar voor blog-eigenaars om zelf een heleboel statistieken te verzamelen. Het is natuurlijk om de cijfertjes voor je blog te kunnen vergelijken met andere blogs. Gelukkig bestaan hiervoor ook enkele gratis mogelijkheden.

Metatale

Metatale kent aan elke blog een score toe die aangeeft hoe invloedrijk de blog is in de Vlaamse blogosfeer. De manier waarop de score tot stand komt is niet vrijgegeven. Het resultaat is een cijfer tussen 1 en 25. De initiafnemers hebben aangekondigd dat de rangschikking wekelijks herberekend zou worden. In praktijk is dit echter (nog) niet het geval. Metatale kent reeds een heleboel Vlaamse blogs. Indien je blog nog niet zou gekend zijn, kan je zelf je blog aanmelden zodat Metatale bij een volgende update hopelijk ook de invloed van je blog bepaalt.


Dit blog staat op dit ogenblik op de 5de plaats met score 18.
Technorati

De Technorati Authority van een blog is het aantal verschillende sites die naar een blog linken. De Technorati Rank is de plaats van de blog in de globale rangschikking op basis van de Technorati Authority. De Technorati Authority en de Technorati Rank evolueren dagelijks. Technorati berekent de Technorati Authority en de Technorati Rank enkel voor geclaimde blogs, wat zeer eenvoudig verloopt.Dit blog heeft op dit ogenblik inkomende links van 105 verschillende blogs, wat dus de Technorati Authority is. De Technorati Rank die hier mee samenhangt is 62.410.


Alexa

Alexa bepaalt de Alexa Traffic Rank van een site aan de hand van het aantal bezoekers voor gedetecteerd door bezoekers die de Alexa-toolbar geïnstalleerd hebben. Vermits deze toolbar niet algemeen verspreid is worden er aanzienlijke vraagtekens geplaatst over de accuraatheid van de Alexa gegevens. Je hoeft je blog niet te registreren of te claimen.


Dit blog heeft op dit ogenblik Alexa Traffic Rank 770.323. Het is wel de 34.378 meest populaire website in België.Marcom Top 100

De Marcom Top 100 is de rangschikking van Nederlandstalige blogs die betrekking hebben op marketing of communicatie. De positie van een site in de Marcom Top 100 wordt bepaald door de Google PageRank, de Technorati Authority, de waardering van de initiatiefnemers van de lijst en het aantal stemmen van de leden van Marketingfacts. De Marcom Top 100 wordt maandelijks berekend. Vooraleer je blog opgenomen wordt in de rangschikking moet je je blog registreren.


Dit blog is initieel binnengekomen in oktober 2007 op plaats 46. Ondertussen is dit blog teruggezakt naar plaats 80.


Blog50

De Blog50 geeft een overzicht van de populairste blogs in Nederland en Belgie. De populariteit van een blog wordt bepaald door een score die afgeleid worden van de hand van de Google Pagerank, de Technorati rank, het aantal Bloglines subscriptions, de Alexa traffic rank, het aantal Yahoo inlinks en ten slotte het aantal Del.icio.us bookmarks. De Blog50 score wordt maandelijks berekend. De Blog50 score wordt enkel bepaald voor geregistreerde blogs.


Dit blog bekleedt de 5de plaats in de rubriek persoonlijke blogs, de 71ste plaats in de globale rangschikking.

Technorati : - - - - -

09 januari 2008

Pecha Kucha Vol.02

Het eerste Pecha Kucha event te Brussel was een groot succes. Een Pecha Kucha event houdt in dat verschillende sprekers elk een onderwerp toelichten aan de hand van 20 slides die elk maar 20 seconden getoond worden. Ik kon er die avond zelf niet aanwezig zijn. Ik heb wel enkele positieve reacties in de blogosfeer opgemerkt. Bovendien waren enkele collega's aanwezig die wel degelijk onder de indruk waren van het event - om diverse redenen overigens.


Het volgende Pecha Kucha event te Brussel is voorzien voor 20 januari met start om 20u20. De volgende sprekers zijn voorzien :
• Jean-Paul van Bendeghem - scientist
• Salvatore Bono - architect Buro2networks
• Bart Cardinaal & Nadine Roos - HunkDesign Rotterdam
• Cécile Chanvillard a.o. - ANORAK architecture
• Satinder Gill - Gesture and Multi-Modal Communication, UK
• François Jégou - strategic design scenarios & SEP
• Jan van den Bergh - Boondoggle, web design agency
• Rob Van Kranenburg - RFID and cultural operator
• Olu Vandebusche - Textile design for the visually challenged
• Joannes Vandermeulen - archaeologist, user design expert
• Angelo Vermeulen - biologist, artist, video gamer, performer, DJ
• Bernard Yslaire - graphic novelist "Le XXème ciel"

20 januari is echter een zondag. Ik zal er nog eens over denken of ik mijn zondagsrust zal opgeven voor dit event. Volgende Pecha Kucha events zijn reeds gepland op 20 maart, een donderdagavond, en op 20 mei, een dinsdagavond.

Aanmelden voor Pecha Kuch kan u overigens op pechakucha.architempo.net. Via de blog kan u ook op de hoogte blijven.

Technorati : -

08 januari 2008

Bwards 2007+1

Jeroen heeft weer een bwards verkiezing opgezet. Ik merk nu pas dat Jeroen zopas een eerste selectie bekendgemaakt heeft van blogs die zeker in de finale lijst zitten. Blijkbaar volgen er deze week nog twee updates.

Voorlopig staat dit blog nog niet in de eerste lijst van 174 blogs. Ik zal dan zelf mijn eigen blog maar aanmelden. Indien u zich geroepen uw appreciatie voor dit blog te laten merken mag u natuurlijk ook dit blog nomineren.

Technorati :

Survey over Belgische bedrijfsblogs

Sven De Clercq schrijft op dit ogenblik een master thesis over de kritische succesfactoren van bedrijfsblogs. Hij zou graag de mening vernemen van expert-bloggers over dit onderwerp. Daarom heeft hij mij gevraagd de online survey die hij in het kader van zijn master thesis uitvoert hier te vermelden. Allen daarheen zou ik zo zeggen. Personen die de survey invullen zullen de resultaten van het onderzoek later dit jaar ontvangen.

Je kan de survey invullen op www.polldaddy.com/survey.aspx?id=e322c3325bf94484.

De vorderingen van Sven De Clercq kan je overigens ook volgen op zijn eigen blog roi-marketing.blogspot.com.

Technorati : -

07 januari 2008

Vlaanderen - Nederland

In de voorbije vakatnieperiode heb ik enkele dagen in Nederland doorgebracht. Bij het bekijken van de televisieprogramma's van de Nederlandse omroepen kreeg ik een ver van mijn bed gevoel. De presentatoren, de vedetten, de artiesten in de muziekprogramma's zeiden mij absoluut niets. Toen ik nog thuis bij mijn ouders vertoefde keek ik vaak naar de Nederlandse zenders (toen nog enkel Nederland 1 en 2). Toen waren de presentatoren, de vedetten en de artiesten in Nederland absoluut geen onbekenden voor de meeste Vlamingen. Door de komst van de commerciële zenders, zowel in Vlaanderen (VTM en VT4) als in Nederland (RTL, SBS, Veronica, …), zijn de grote namen van de "staatsomroepen" uitgezwermd naar de commerciële zenders. Vermits deze commerciële zenders in het buitenland niet kunnen bekeken worden (want niet op de kabel) is de vertrouwdheid met het media-gebeuren aan de andere kant van de grens aanzienlijk gedaald.

Vlamingen en Nederlanders schrijven technisch gesproken dezelfde taal. Woorden en uitdrukkingen gehanteerd door Vlamingen en Nederlanders durven soms wel eens van elkaar af te wijken. De uitspraak van Vlamingen en Nederlanders van de gemeenschappelijke taal verschilt aanzienlijk. Voor verschillende gebieden, bijvoorbeeld het media-gebeuren, heb ik de indruk dat de kloof tussen de Vlamingen en Nederlanders de voorbije jaren aanzienlijk groter geworden is. Voor het internet-gebeuren merk ik een heleboel interacties telkens in de blogosfeer en twitosfeer in Vlaanderen en in Nederland, maar met relatief weinig bruggen tussen beide gemeenschappen.

Zouden we dan als Vlamingen uiteindelijk toch meer affiniteiten hebben voor onze landgenoten aan de andere kant van de taalgrens ?

PS Wie heeft er in Vlaanderen al een winkel opgemerkt die gesloten was wegens balansdag ?

Facebook applicatie met ongewenste neveneffecten

Fortinet heeft bekend gemaakt dat de Secret Crush applicatie voor Facebook ongewenste software op je PC installeert. De applicatie maakt zich kenbaar aan Facebook gebruikers met de boodschap "One of your friends might have a crush on you". Vooraleer je te weten komt wie deze persoon is, moet je de applicatie installeren in je profiel en bovendien 5 van je vrienden zelf een secret crush toesturen. Volgens Fortinet kan in dit geval van een social worm gesproken worden. Als kers op de taart wordt er ook nog een software (Zango) op je PC geïnstalleerd, het venijn zit hem immers hier ook in de staart. Deze software (Zango) wordt als adware/spyware beschouwd. Recent nog werden de ontwikkelaars van deze software veroordeeld tot een boete van 3 miljoen dollar voor het installeren van hun software zonder dat gebruikers hiermee ingestemd hadden.De Secret Crush applicatie zou volgens Wired bij 4% van de Facebook gebruikers geïnstalleerd zijn, wat neerkomt op meer dan 1 miljoen installaties. Volgens Adonomics, de bron van statistieken over Facebook applicaties, is het gebruik van de Secret Crush applicatie ondertussen stilgevallen. De waarde van de toepassing bedraagt echter nog steeds $559.342. Wie zou dit bedrag nog ophoesten voor deze applicatie ?Vermoedelijk zal het niet bij deze eerste applicatie blijven. Wie vindt de volgende ?

Technorati : - - - -

Bloggers in de gevangenis

Velen bloggen voor de fun. Andere bloggen dan weer om hun politieke ideeën te uiten. Sommige van deze bloggers hebben het voorbije jaar mogen ervaren dat de authoriteiten in bepaalde landen hun blogberichten niet appreciëren.

Abdul Kareem Nabeel Suleiman, Egypte
Werd in februari 2007 veroordeeld tot 4 jaar gevangenis wegens berichten op zijn blog.

Josh Wolf, Verenigde Staten
Zat 226 dagen in de cel (tot april 2007) omdat hij weigerde zijn video-materiaal van een betoging van antiglobalisten vrij te geven, nadien heeft hij dit video-materiaal uiteindelijk op zijn video-blog gepubliceerd.

Filipe Nagera, Fidji
Werd in mei 2007 aangeklaagd wegens berichten op zijn blog die kritisch waren voor het leger.

Raja Petra Kamarudin, Maleisië
Werd in juli 2007 door de politie ondervraagd naar aanleiding van berichten op zijn blog.

Savva Terentyev, Rusland
Werd in augustus 2007 aangeklaagd omdat zijn berichten op Livejournal als hate speech beschouwd werden.

Bashar Al-Sayegh, Koeweit
Werd in augustus 2007 enkele dagen gearresteerd wegens het niet tijdig verwijderen van een anonieme kommentaar op een bericht op zijn blog.

Praya Pichai, Thailand
Werd in september 2007 enkele weken vastgehouden wegens verspreiden van "false data", nadien werd de aanklacht ingetrokken.

Zhai Minglei, China
Werd in november 2007 gearresteerd naar aanleiding van berichten op zijn blog.

Reza Valizadeh, Iran
Werd in november 2007 gearresteerd naar aanleiding van een bericht op zijn blog over een aankoop van Duitse honden voor de Iraanse president.

Zhai Minglei, Hong Kong
Werd het slachtoffer van een huiszoeking en inbeslagname van zijn computer wegens zijn on-line activiteiten waaronder een blog.

Slim Boukhir, Tunesië
Werd in december 2007 veroordeeld tot één jaar gevangenis wegens "aggression against a public employee". Voordien werd zijn blog reeds gehacked en verwijderd.

Fouad Ahmed al-Farhan, Saoudi Arabië
Werd in december 2007 opgepakt zonder dat er een aanklacht geformuleerd werd, vermoedelijk naar aaleiding van berichten op zijn blog.

Hu Jia, China
Werd in december 2007 gearresteerd vermoedelijk naar aanleiding van berichten op zijn blog.

Belgische bloggers ontbreken gelukkig in dit lijstje. Laat ons hopen dat dit in 2008 ook zo blijft. En dat de bloggers die voor hun mening uitkwamen spoedig vrijgelaten worden.

06 januari 2008

Plaxo te koop

Volgens een bericht van TechCrunch zou Plaxo op zoek zijn naar een overnemer. Volgens een bericht in de New York Times zou de vraagprijs voor het bedrijf 100 miljoen dollar bedragen. Niet slecht voor een bedrijf dat tot nu toe nog geen winst wist te maken, maar wel zegt 15 miljoen geregistreerde leden te hebben.

Technorati :

05 januari 2008

Nieuwjaarsbrief


Het voorbije jaar heb ik meermaals het toetsenbord tot mij genomen en berichten voor dit weblog geschreven
Hopelijk zijn verschillende van deze berichten u bijgebleven
Het komende jaar mag u opnieuw een verse lading verwachten
Ik wil u immers nogmaals laten kennismaken met mijn gedachten
Over blogs, blogging, bloggers, bloggersbijeenkomsten, netwerken en nog veel meer.

Ik wens u alvast een fantastisch, creatief, interessant en vooral gelukkig 2008.

Related Posts with Thumbnails