B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

28 augustus 2008

Reageren op uitnodigingen

In een eerder bericht heb ik 10 tips gegevens om als blogger uitnodigingen te krijgen. Door het toepassen van deze tips ben je er in geslaagd als blogger een uitnodiging te pakken te krijgen. Je mag aanwezig zijn op de lancering van een nieuw product of dienst, of je mag een product tijdelijk uittesten of je krijgt zomaar iets.

Hoe reageer je nu best ? Nogmaals 10 tips om als blogger te reageren op een uitnodiging.

  1. Ga na of de uitnodiging aansluit bij je interessedomeinen.
  2. Ga na of er zich problemen kunnen stellen indien je op de uitnodiging ingaat, hoe zal je werkgever reageren als je een product van een concurrerend bedrijf bespreekt op je blog, wat met vroegere (en potentieel toekomstige) opdrachtgevers, wat met professionele en andere contacten.
  3. Aarzel niet om nee te zeggen, voel je niet verplicht alle uitnodigingen te aanvaarden.
  4. Neem niet klakkeloos uitnodigingen of alle verstrekte info over, tenzij je virals te kijk wil stellen zoals Maarten Schenk wel doet op een speciaal hiervoor opgezette blog.
  5. Wees eerlijk in je bedenkingen, smeer niet teveel stroop, overdrijf niet met negatieve aspecten (tenzij het product echt niets voorstelt en je toch nooit meer wenst gecontacteerd te worden voor dit product of door de lanceerder ervan).
  6. Leg in je bericht op je blog de focus op de inhoud, niet op de bijkomstigheden (de locatie, het eten en drinken, de overige aanwezigen, ...).
  7. Zorg er voor dat je geloofwaardigheid bewaard blijft, laat je niet zomaar voor de kar spannen van een adverteerder.
  8. Vermeld in je bericht op je blog dat je uitgenodigd bent en wat je er voor gekregen hebt.
  9. Toon je appreciatie aan de organisator over het feit dat je uitgenodigd werd.
  10. Blijf jezelf

Als je iets hebt aan deze tips mag je mij dit steeds laten weten via de bedenkingen hieronder. Bijkomende tips zijn eveneens welkom.

Related Posts with Thumbnails