B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

01 juni 2009

Vlaamse Politici en Twitter

De Obarometer, een initiatief van NOCUS en De Standaard, is een website die alle online communicatie (op dit ogenblik blogposts, twitter berichten en aantal facebook-vrienden) van Vlaamse politici op social media-platformen verzamelt. Toen de Obarometer op 12 mei gelanceerd werd, hadden de initiatiefnemers weet van 23 Vlaamse politici met een Twitter account. Ondertussen zijn we enkele weken verder en staat de teller op 67.

Hoe staat het nu met Vlaamse politici op Twitter ?

De lancering van de Obarometer was voor een heleboel politici het extra duwtje in de rug om actief te worden op Twitter. De onderstaande grafieken geeft aan hoe het aantal twitterende Vlaamse politici geëvolueerd is.De oudste Twitter accounts gaan terug tot in april 2007. Op 1 januari 2009 stond de teller op 10, op 11 mei 2009 - de dag voor de lancering van de Obarometer - op 37. Op 31 mei 2009 waren het er al 67. Er zijn nog twee Twitter accounts, toevallig beide van prominente OpenVLD politici, waarop nog steeds geen enkel bericht gepubliceerd werd.

De plotse toename van Twitter accounts van Vlaamse politici is bij de meeste partijen merkbaar. Bij CD&V en Groen is het aantal twitterende politici meer dan verdubbeld. LDD is echter blijven steken op twee.


In absolute aantallen heeft de CD&V het grootste aantal twitterende politici (15), gevolgd door OpenVLD en SP.A (13). Zoals reeds vermeld bengelt LDD onderaan met slechts 2 twitterende politici.


Als er naar de relatieve aandelen gekeken wordt, lijken de procentuele verdelingen nog redelijk overeen te komen met de laatste peilingen, althans voor de meeste partijen. Het Vlaams Belang is zwaar ondervertegenwoordigd op Twitter, net als LDD. Groen en SLP kennen aan de andere kant een oververtegenwoordiging van twitterende politici, althans in vergelijking met de verwachte verkiezingsuitslagen.


Het leek mij ook interessant eens te kijken naar het volume Twiter berichten van de Vlaamse twitterende politici. De knik na 11 mei is hier ook duidelijk merkbaar.


Het volgende plaatje geeft de verdeling per partij van alle Twitter berichten van de Vlaamse twitterende politici sinds 1 januari 2009. De prestatie van de LDD twitteraars is opmerkelijk, met 2 Twitter accounts produceren zij maar liefst 16% van de Twitter berichten. Het andere extreem is de CD&V. Met 22% van de accounts produceren zij "maar" 9% van de berichten. De twitterende CD&V-ers hebben duidelijk nog niet het ritme van de andere politieke twitteraars bereikt.


Sommige Twitter accounts zijn specifiek opgezet voor de verkiezingen. Andere accounts bestonden reeds lange tijd. De berichten op de accounts van de Vlaamse politici zijn ook zeer divers. Sommigen hebben het louter over hun campagne, waar anderen daarentegen er ook gewone, persoonlijke, dagdagelijkse bedenkingen publiceren.

Het valt nu maar af te wachten of de Vlaamse twitterende politici zullen doorzetten eens de verkiezingen achter de rug zijn. Misschien zou het wel kunnen dat de eerste weken het ritme nog hoog zal liggen wegens de hoogstwaarschijnlijk lastige coalitie-onderhandelingen. Tegen de vakantiemaanden zullen vermoedelijk een heleboel politici afhaken. Maar dat wordt dan weer een onderwerp van een volgend bericht over dit onderwerp, maar pas binnen enkele maanden.

Het lijkt mij in ieder geval duidelijk dat de lancering van de Obarometer op zich een significant effect had op het gebruik van Twitter als medium voor politici om met hun achterban te communiceren. De Obarometer is bijgevolg geen loutere observator van het social media gebeuren, maar is eveneens een katalysator om politici er toe aan te zetten om meer gebruik te maken van social media.

1 Bedenking(en) :
Blogger Een kijkje in de Wetstraat 16 had op 14 mei, 2010 17:51, de volgende bedenking ...

Hallo! Mijn eindwerk gaat over Facebook + Twitter en Politici. Kunt u mij een stapje verder helpen om recente informatie te vinden over hun gebruik van die sociale media (cijfergegevens zoals de Obarometer)

Mvg
Jennis Desmet

 

Heeft u ook een bedenking ?

<< Home

Related Posts with Thumbnails